DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 4 ต.ค. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Oct 04, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 4 ต.ค. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
219 ตัว
ปิดต่ำกว่า
3 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.01n/a-
AAV13C2002A0.150.1516:37:22927,600
ADVA13C1912A0.470.4716:37:2114,259,600
ADVA13C2001A0.240.2416:37:2418,826,300
ADVA13P1912A0.150.1516:37:236,033,400
AEON13C1910A0.200.2016:37:193,048,100
AEON13C1911A0.120.1216:26:491,413,100
AMAT13C1912A0.310.3116:25:5510,990,300
AMAT13C2001A0.090.0916:29:565,963,200
ANAN13C1912A0.040.0416:13:59225,600
AOT13C1911A0.340.3416:37:2137,478,000
AOT13P1912A0.050.0510:34:5850,000
AOT13P1912B0.190.20n/a-
BANP13C1910A0.000.01n/a-
BANP13C1912A0.010.02n/a-
BANP13C2001A0.140.1416:26:209,180,500
BBL13C1911A0.020.0216:37:19530,100
BBL13C2001A0.250.2516:37:253,172,700
BBL13P1911A0.900.9016:37:2114,000
BBL13P2001A0.410.4116:37:203,557,100
BCH13C1911A0.050.0514:29:38300,000
BCH13C1912A0.190.1916:26:218,160,500
BCP13C1910A0.000.01n/a-
BCP13C1912A0.020.0310:11:1240,000
BCP13C2003A0.15n/a-
BCPG13C1912A0.100.1016:25:47632,600
BCPG13C2001A0.240.2510:04:27937,000
BDMS13C1912A0.040.0415:07:1150,000
BDMS13C1912B0.210.2116:37:2110,531,400
BEAU13C1910A0.000.01n/a-
BEAU13C1910B0.000.01n/a-
BEAU13C1912A0.010.0116:29:021,061,200
BEAU13C2001A0.100.1115:02:1632,783,000
BEAU13C2003A0.230.2316:28:5329,902,600
BEAU13C2003B0.110.1216:26:594,422,200
BEM13C1912A0.090.10n/a-
BEM13C2002A0.130.1316:37:212,664,600
BEM13P1911A0.160.15n/a-
BGRI13C1912A0.530.5515:43:5924,200
BGRI13C2001A0.290.2916:37:2343,543,700
BH13C1912A0.000.0116:21:38705,000
BH13C2001A0.070.0816:37:21663,900
BH13C2002A0.240.2416:37:193,884,500
BJC13C1911A0.170.1716:37:254,198,700
BJC13C2001A0.190.1916:37:265,742,300
BPP13C1911A0.020.08n/a-
BPP13C2001A0.200.1916:26:203,759,400
BTS13C1912A0.240.2416:37:22623,900
BTS13C2001A0.130.1316:37:222,151,200
CBG13C1912A0.740.7416:37:203,126,400
CBG13P1911A0.070.0715:45:02211,000
CBG13P2001A0.750.7516:37:254,448,300
CENT13C1911A0.030.0211:17:591,000
CENT13C1912A0.090.0910:05:03225,200
CENT13C2001A0.170.1716:37:271,333,900
CHG13C1911A0.190.1916:18:114,734,800
CK13C1910A0.000.02n/a-
CK13C2002A0.300.3016:37:227,633,600
CKP13C1910A0.000.05n/a-
CKP13C1912A0.030.0315:42:10216,000
CKP13C2001A0.110.1215:39:032,200
COM713C1912A0.480.4916:37:2414,115,700
COM713C2001A0.120.1216:37:207,657,200
CPAL13C1911A0.250.2516:37:219,950,100
CPAL13C2002A0.530.5316:05:159,426,900
CPAL13P1911A0.230.2316:27:283,488,500
CPF13C1910A0.000.02n/a-
CPF13C1911A0.040.0416:37:2040,000
CPF13P1910A0.100.1110:28:475,588,400
CPN13C1912A0.040.0416:19:43551,400
CPN13C2001A0.190.1916:37:236,203,900
DTAC13C1911A0.410.4514:40:575,000
DTAC13C1912A0.180.1816:37:193,333,200
DTAC13P1912A0.370.3716:37:254,362,300
EA13C1910A0.000.01n/a-
EA13C1912A0.130.1316:25:482,458,700
EA13C2001A0.240.2416:37:2414,671,800
EA13P1910A0.060.0615:32:291,189,600
EA13P2001A0.550.5516:37:2311,024,700
EGCO13C1910A0.871.02n/a-
EGCO13C1912A0.550.5516:37:2113,610,000
EPG13C1912A0.300.3016:37:263,352,000
ERW13C1911A0.010.02n/a-
ERW13C2001A0.150.1516:37:193,409,100
ESSO13C1910A0.000.01n/a-
ESSO13C1911A0.030.0516:19:19610,000
ESSO13C1912A0.020.02n/a-
GFPT13C1912A0.200.2016:37:206,582,300
GLOB13C1910A0.010.02n/a-
GLOB13C2002A0.240.2416:26:422,872,800
GLOW13C1912A0.810.90n/a-
GPSC13C1911A1.381.30n/a-
GPSC13C1912A0.690.6816:20:07259,600
GPSC13C2001A0.490.4916:37:258,873,500
GPSC13P1911A0.070.0716:26:14984,300
GULF13C1910A4.464.62n/a-
GULF13C1912A1.000.9816:11:35435,000
GULF13C2001A0.440.4416:37:2248,085,300
GULF13P1910A0.000.01n/a-
GULF13P1911A0.010.0116:37:24268,900
GULF13P2001A0.210.2116:37:229,901,600
GULF13P2001B0.510.5116:37:2434,816,700
GUNK13C1912A0.110.1116:25:57724,200
HANA13C1910A0.000.04n/a-
HANA13C1911A0.681.02n/a-
HANA13C1912A0.140.1416:37:213,628,400
HANA13C2002A0.200.2016:24:176,461,700
HMPR13C1912A0.080.0916:37:265,063,800
INTU13C1912A0.400.4016:37:2212,521,100
INTU13C2002A0.380.3816:23:3923,886,000
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.02n/a-
IRPC13C2001A0.100.1016:26:2323,566,800
IVL13C1912A0.000.02n/a-
IVL13C2001A0.020.0315:33:0328,200
IVL13C2002A0.100.1016:37:2121,903,500
IVL13C2002B0.210.2216:29:5120,124,800
IVL13P1911A0.880.72n/a-
IVL13P1912A1.501.18n/a-
IVL13P2001A0.350.3516:37:207,907,400
JAS13C1912A0.100.1016:37:244,663,500
JAS13C2001A0.230.2316:37:2520,534,200
KBAN13C1910A0.000.02n/a-
KBAN13C1912A0.040.0516:24:472,514,400
KBAN13C2001A0.220.2216:37:214,202,000
KBAN13P1911A1.501.14n/a-
KBAN13P2001A0.700.6916:37:2424,339,500มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
KCE13C1911A0.030.0416:29:4160,100
KCE13C2001A0.250.2516:37:193,446,400
KKP13C1910A0.000.02n/a-
KKP13C2001A0.140.1416:19:254,496,700
KTB13C1912A0.030.0310:05:31560,100
KTB13C2002A0.190.1916:25:471,681,400
KTC13C1912A0.270.2716:37:2715,463,300
KTC13C2002A0.310.3215:56:0210,061,700
KTC13P1911A0.240.2416:37:263,463,700
KTC13P2002A0.460.4616:37:2211,864,200
LH13C1910A0.010.01n/a-
MBK13C1912A0.200.2210:56:29326,000
MEGA13C1912A0.070.0814:44:56668,100
MINT13C1911A0.040.0510:29:3150,000
MINT13C1912A0.040.06n/a-
MINT13C2002A0.210.2016:25:421,200,000
MTC13C1910A0.330.3215:22:5510,289,900
MTC13C1912A0.290.2916:37:2118,385,700
ORI13C1912A0.160.1616:25:424,464,400
OSP13C1912A0.260.2516:26:41969,200
PLAN13C1912A0.490.45n/a-
PLAN13C1912B0.210.2116:37:277,219,800
PRM13C1912A0.270.2716:37:254,736,400
PSH13C1910A0.000.01n/a-
PSH13C2001A0.040.0516:37:22250,000
PSL13C1912A0.180.1816:37:276,848,300
PTG13C1910A1.381.17n/a-
PTG13C1911A0.700.69n/a-
PTG13C1912A0.300.3016:37:1917,304,500
PTG13C1912B0.150.1516:37:2412,895,600
PTG13C2002A0.510.5116:37:2648,864,800
PTG13P1911A0.110.1116:37:267,631,400
PTG13P2001A0.430.4316:37:2047,430,800
PTT13C1911A0.090.0916:29:11300,000
PTT13C2001A0.270.2716:37:20771,900
PTT13P1911A0.170.1816:29:122,046,000
PTT13P2001A0.260.2616:37:222,386,900
PTTE13C1911A0.100.1116:28:501,101,800
PTTE13C2001A0.340.3416:37:2215,712,900
PTTE13P1911A0.690.61n/a-
PTTE13P1912A0.330.3216:37:1914,748,000มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
PTTE13P2001A0.360.3516:37:197,656,300มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
PTTG13C1911A0.010.02n/a-
PTTG13C1912A0.060.0616:37:26413,000
PTTG13C2001A0.290.2916:37:234,856,700
PTTG13P1910A0.330.3114:45:593,200,000
PTTG13P2001A0.280.2710:23:249,000
RATC13C1911A0.550.5516:12:4065,000
RATC13C2001A0.140.1516:37:219,605,900
ROBI13C1912A0.420.4216:25:346,147,900
ROBI13C2002A0.480.4816:26:145,808,400
RS13C1912A0.170.1716:37:248,391,400
RS13C2002A0.360.3416:27:006,284,800
SAWA13C1911A0.330.3316:37:2113,465,400
SCB13C1911A0.040.0416:37:272,248,000
SCB13C2001A0.170.1716:37:2221,801,300
SCC13C1911A0.010.02n/a-
SCC13C2001A0.140.1416:37:279,564,000
SCC13P1911A0.460.4516:25:161,730,800
SCC13P2001A0.340.3416:37:203,983,300
SGP13C1912A0.030.0316:15:3356,100
SGP13C2001A0.310.3116:37:272,680,500
SPAL13C2001A0.090.1015:48:56116,300
SPRC13C1910A0.000.02n/a-
SPRC13C1911A0.030.0316:17:43341,400
SPRC13C1912A0.030.06n/a-
SPRC13C2001A0.260.2416:26:1414,699,500
STA13C1912A0.020.03n/a-
STA13C2001A0.140.1515:46:453,621,700
STEC13C2001A0.380.3816:37:209,979,200
TASC13C1911A0.430.4316:37:247,159,100
TCAP13C1910A0.000.04n/a-
THAI13C1910A0.000.01n/a-
THAI13C1911A0.110.1215:16:25295,600
THAI13C1912A0.040.0512:23:0162,400
THAN13C1912A0.170.1616:27:052,360,600
TISC13C1912A0.780.90n/a-
TISC13C2001A0.220.2216:37:2320,000
TKN13C1911A0.730.82n/a-
TKN13C1912A0.240.2416:37:2413,411,400
TOP13C1910A0.120.1316:07:132,182,000
TOP13C1911A0.370.3716:37:2020,000
TOP13C2002A0.350.3616:07:122,081,400
TOP13P1911A0.020.0316:37:262,100
TOP13P2001A0.510.5116:37:253,310,500
TRUE13C1911A0.410.4112:10:0341,000
TRUE13C1912A0.130.1316:10:227,232,500
TRUE13C1912B0.040.0516:37:241,567,100
TRUE13P2001A0.320.3216:25:4715,904,800
TU13C1912A0.030.0315:37:0879,400
WHA13C1912A0.250.2516:37:2718,108,600
WHA13C2001A0.080.0815:51:321,216,200
WHAU13C1910A0.100.48n/a-
WHAU13C1912A0.220.2216:37:2222,015,200
WORK13C1911A0.080.1016:37:221,452,800
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***