DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 3 ต.ค. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Oct 03, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 3 ต.ค. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
220 ตัว
ปิดต่ำกว่า
- ไม่มี -
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.01n/a-
AAV13C2002A0.150.1614:27:4250,000
ADVA13C1912A0.440.4416:38:565,286,100
ADVA13C2001A0.220.2216:38:548,044,200
ADVA13P1912A0.170.1716:39:012,379,100
AEON13C1910A0.180.1816:39:002,970,800
AEON13C1911A0.110.1116:39:001,187,500
AMAT13C1912A0.320.3216:28:3312,584,000
AMAT13C2001A0.100.1016:29:20628,100
ANAN13C1912A0.050.06n/a-
AOT13C1911A0.350.3516:38:5918,501,900
AOT13P1912A0.050.06n/a-
AOT13P1912B0.200.2016:38:541,401,600
BANP13C1910A0.000.01n/a-
BANP13C1912A0.010.02n/a-
BANP13C2001A0.120.1216:38:555,318,100
BBL13C1911A0.020.0315:11:57369,000
BBL13C2001A0.300.3016:39:0211,120,000
BBL13P1911A0.790.7916:38:5738,000
BBL13P2001A0.360.3616:39:007,438,900
BCH13C1911A0.050.07n/a-
BCH13C1912A0.200.2115:43:412,811,500
BCP13C1910A0.000.01n/a-
BCP13C1912A0.020.05n/a-
BCPG13C1912A0.110.1016:26:182,258,600
BCPG13C2001A0.250.2516:38:566,215,600
BDMS13C1912A0.040.05n/a-
BDMS13C1912B0.230.2316:38:5816,060,700
BEAU13C1910A0.000.01n/a-
BEAU13C1910B0.000.01n/a-
BEAU13C1912A0.010.0109:58:01530,000
BEAU13C2001A0.110.1116:29:1023,041,200
BEAU13C2003A0.240.2416:38:5421,913,000
BEAU13C2003B0.120.1215:59:0820,201,400
BEM13C1912A0.090.1016:38:544,345,200
BEM13C2002A0.130.1415:47:003,272,200
BEM13P1911A0.160.1516:28:032,024,600
BGRI13C1912A0.550.57n/a-
BGRI13C2001A0.300.3016:38:5642,951,400
BH13C1912A0.010.01n/a-
BH13C2001A0.100.1016:38:581,800,800
BH13C2002A0.310.3116:38:558,423,000
BJC13C1911A0.210.2116:28:495,819,700
BJC13C2001A0.210.2116:38:5710,043,800
BPP13C1911A0.030.08n/a-
BPP13C2001A0.210.2116:06:547,052,400
BTS13C1912A0.240.2416:38:566,625,800
BTS13C2001A0.130.1315:59:1420,358,600
CBG13C1912A0.760.7616:38:593,323,200
CBG13P1911A0.070.0816:39:011,167,200
CBG13P2001A0.740.7416:38:563,460,200
CENT13C1911A0.020.09n/a-
CENT13C1912A0.080.0915:32:011,605,200
CENT13C2001A0.160.1715:32:0113,564,400
CHG13C1911A0.200.1916:27:192,982,100
CK13C1910A0.000.02n/a-
CK13C2002A0.310.3116:38:577,017,100
CKP13C1910A0.000.05n/a-
CKP13C1912A0.030.0414:41:43100
CKP13C2001A0.120.1216:39:02280,700
COM713C1912A0.480.4816:38:5715,105,300
COM713C2001A0.120.1315:08:172,370,100
CPAL13C1911A0.280.2816:39:0126,161,700
CPAL13C2002A0.560.5516:27:0417,272,600
CPAL13P1911A0.210.2216:38:564,685,700
CPF13C1910A0.000.02n/a-
CPF13C1911A0.040.0415:56:42695,500
CPF13P1910A0.100.1016:38:581,457,800
CPN13C1912A0.040.0515:27:59191,400
CPN13C2001A0.210.2116:39:0211,197,500
DTAC13C1911A0.450.51n/a-
DTAC13C1912A0.200.2016:38:577,258,400
DTAC13P1912A0.350.3516:38:585,539,700
EA13C1910A0.000.01n/a-
EA13C1912A0.140.1416:38:584,284,300
EA13C2001A0.250.2516:38:5917,645,000
EA13P1910A0.080.0816:38:573,608,200
EA13P2001A0.550.5516:38:5610,118,900
EGCO13C1910A0.891.02n/a-
EGCO13C1912A0.570.5716:38:587,149,200
EPG13C1912A0.260.2616:28:013,725,100
ERW13C1911A0.010.02n/a-
ERW13C2001A0.150.1516:39:024,497,900
ESSO13C1910A0.000.01n/a-
ESSO13C1911A0.040.0514:55:04213,900
ESSO13C1912A0.020.0216:38:5910,000
GFPT13C1912A0.200.2016:38:581,123,100
GLOB13C1910A0.010.02n/a-
GLOB13C2002A0.240.2516:38:545,787,300
GLOW13C1912A0.830.90n/a-
GPSC13C1911A1.381.30n/a-
GPSC13C1912A0.700.7016:28:07133,400
GPSC13C2001A0.500.5016:39:029,782,000
GPSC13P1911A0.070.11n/a-
GULF13C1910A4.564.62n/a-
GULF13C1912A1.031.0316:39:02368,700
GULF13C2001A0.470.4716:39:0272,990,500
GULF13P1910A0.000.01n/a-
GULF13P1911A0.010.0116:38:56254,500
GULF13P2001A0.200.2016:38:5936,509,900
GULF13P2001B0.500.5016:39:0062,940,600
GUNK13C1912A0.110.1116:26:243,165,000
HANA13C1910A0.000.04n/a-
HANA13C1911A0.621.02n/a-
HANA13C1912A0.130.1316:38:552,543,700
HANA13C2002A0.180.1816:39:00920,000
HMPR13C1912A0.080.0816:38:5410,193,800
INTU13C1912A0.400.4016:11:178,016,500
INTU13C2002A0.370.3616:28:0116,097,200
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.02n/a-
IRPC13C2001A0.110.1116:38:5615,869,600
IVL13C1912A0.000.02n/a-
IVL13C2001A0.020.0316:27:092,197,100
IVL13C2002A0.100.1016:38:5438,229,200
IVL13C2002B0.210.2216:39:0023,807,300
IVL13P1911A0.880.72n/a-
IVL13P1912A1.501.18n/a-
IVL13P2001A0.350.3516:39:0022,493,300
JAS13C1912A0.100.1016:39:011,364,600
JAS13C2001A0.230.2316:38:579,127,800
KBAN13C1910A0.000.0210:03:508,900
KBAN13C1912A0.050.0516:38:582,028,700
KBAN13C2001A0.250.2516:38:5520,492,700
KBAN13P1911A1.411.14n/a-
KBAN13P2001A0.660.6616:38:5435,663,800
KCE13C1911A0.030.04n/a-
KCE13C2001A0.250.2516:39:004,226,000
KKP13C1910A0.000.02n/a-
KKP13C2001A0.150.1616:38:5810,885,100
KTB13C1912A0.030.0510:26:50200
KTB13C2002A0.190.1915:57:222,041,500
KTC13C1912A0.270.2716:38:5834,108,600
KTC13C2002A0.320.3316:25:3328,587,000
KTC13P1911A0.250.2516:39:008,452,000
KTC13P2002A0.460.4516:28:0322,377,600
LH13C1910A0.010.01n/a-
MBK13C1912A0.210.2216:22:441,739,000
MEGA13C1912A0.080.10n/a-
MINT13C1911A0.050.0516:39:012,602,000
MINT13C1912A0.050.0611:22:1825,000
MINT13C2002A0.221.00n/a-
MTC13C1910A0.240.2416:26:1016,377,600
MTC13C1912A0.230.2316:38:5812,723,500
ORI13C1912A0.180.1915:59:2110,910,300
OSP13C1912A0.250.2416:28:122,430,800
PLAN13C1912A0.470.4514:27:22100
PLAN13C1912B0.200.2016:39:006,388,800
PRM13C1912A0.280.2816:39:007,724,900
PSH13C1910A0.000.01n/a-
PSH13C2001A0.050.0614:40:22100,000
PSL13C1912A0.240.2416:38:573,180,400
PTG13C1910A1.381.17n/a-
PTG13C1911A0.710.6914:35:43214,000
PTG13C1912A0.300.3016:38:5621,502,100
PTG13C1912B0.150.1516:38:5611,693,100
PTG13C2002A0.510.5116:38:5570,986,600
PTG13P1911A0.110.1116:38:588,917,100
PTG13P2001A0.440.4416:38:5949,869,700
PTT13C1911A0.090.0916:38:5814,006,700
PTT13C2001A0.260.2616:39:0019,419,900
PTT13P1911A0.180.1816:38:5512,565,800
PTT13P2001A0.270.2716:18:2815,541,600
PTTE13C1911A0.130.1316:28:23686,000
PTTE13C2001A0.390.3916:38:558,711,600
PTTE13P1911A0.610.61n/a-
PTTE13P1912A0.290.2916:38:584,663,000
PTTE13P2001A0.320.3216:39:005,324,700
PTTG13C1911A0.010.0214:44:342,000
PTTG13C1912A0.070.0714:27:311,635,800
PTTG13C2001A0.300.3016:38:5914,882,000
PTTG13P1910A0.330.3116:28:0511,015,400
PTTG13P2001A0.280.2816:38:5918,757,200
RATC13C1911A0.520.5210:08:10613,000
RATC13C2001A0.130.1316:39:008,911,400
ROBI13C1912A0.420.4116:28:091,294,800
ROBI13C2002A0.480.4716:27:191,184,800
RS13C1912A0.170.1716:38:555,963,800
SAWA13C1911A0.300.2916:28:097,533,400
SCB13C1911A0.050.0516:14:233,848,000
SCB13C2001A0.190.1916:38:5817,579,100
SCC13C1911A0.010.0216:38:5414,900
SCC13C2001A0.150.1516:39:017,524,600
SCC13P1911A0.450.4616:38:556,173,300
SCC13P2001A0.340.3416:38:547,616,900
SGP13C1912A0.030.04n/a-
SGP13C2001A0.360.3616:38:5714,105,700
SPAL13C2001A0.090.1016:26:552,226,600
SPRC13C1910A0.000.02n/a-
SPRC13C1911A0.050.0614:31:20120,000
SPRC13C1912A0.040.06n/a-
SPRC13C2001A0.310.3016:27:195,569,700
STA13C1912A0.020.0315:28:30100,000
STA13C2001A0.160.1616:39:0011,406,500
STEC13C2001A0.380.3816:38:582,487,700
TASC13C1911A0.410.4116:38:5713,513,300
TCAP13C1910A0.010.04n/a-
THAI13C1910A0.000.01n/a-
THAI13C1911A0.120.1216:27:54726,900
THAI13C1912A0.040.0511:04:41400
THAN13C1912A0.160.1616:26:102,175,400
TISC13C1912A0.730.90n/a-
TISC13C2001A0.200.2016:39:01733,500
TKN13C1911A0.760.8216:38:57110,500
TKN13C1912A0.250.2516:38:5816,367,400
TOP13C1910A0.130.1316:22:001,595,800
TOP13C1911A0.370.3915:23:1624,000
TOP13C2002A0.350.3516:38:582,147,700
TOP13P1911A0.020.0316:38:541,000
TOP13P2001A0.510.5116:38:576,394,000
TRUE13C1911A0.440.49n/a-
TRUE13C1912A0.140.1416:38:579,050,500
TRUE13C1912B0.050.0516:38:56276,200
TRUE13P2001A0.310.3216:22:299,867,400
TU13C1912A0.060.0615:47:10900,000
WHA13C1912A0.260.2616:39:013,625,000
WHA13C2001A0.090.0915:51:10943,000
WHAU13C1910A0.130.48n/a-
WHAU13C1912A0.230.2316:39:002,028,800
WORK13C1911A0.100.1016:38:57821,700
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***