DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 2 ต.ค. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Oct 02, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 2 ต.ค. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
214 ตัว
ปิดต่ำกว่า
1 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.01n/a-
AAV13C2002A0.160.1616:28:392,179,200
ADVA13C1912A0.430.4316:37:359,032,400
ADVA13C2001A0.210.2116:37:336,942,700
ADVA13P1912A0.180.1816:10:116,455,300
AEON13C1910A0.210.2116:37:283,869,900
AEON13C1911A0.130.1316:22:423,184,900
AMAT13C1912A0.310.3116:37:326,718,400
AMAT13C2001A0.090.1015:16:593,519,900
ANAN13C1912A0.050.06n/a-
AOT13C1911A0.340.3416:37:3427,582,000
AOT13P1912A0.050.0614:32:41200,000
AOT13P1912B0.210.2116:37:277,933,400
BANP13C1910A0.000.01n/a-
BANP13C1912A0.010.0209:56:402,000
BANP13C2001A0.120.1216:27:275,271,300
BBL13C1911A0.020.0216:37:28965,900
BBL13C2001A0.310.3116:37:316,988,200
BBL13P1911A0.800.8316:37:3260,200
BBL13P2001A0.370.3716:37:299,794,700
BCH13C1911A0.050.07n/a-
BCH13C1912A0.200.2016:19:256,909,200
BCP13C1910A0.000.01n/a-
BCP13C1912A0.030.05n/a-
BCPG13C1912A0.100.1016:23:27631,100
BCPG13C2001A0.230.2316:27:277,551,300
BDMS13C1912A0.040.05n/a-
BDMS13C1912B0.230.2316:26:203,377,800
BEAU13C1910A0.000.01n/a-
BEAU13C1910B0.000.01n/a-
BEAU13C1912A0.010.0215:31:483,980,700
BEAU13C2001A0.110.1116:37:2717,540,600
BEAU13C2003A0.250.2615:38:3022,663,500
BEAU13C2003B0.120.1216:37:3112,785,900
BEM13C1912A0.100.1016:37:341,019,600
BEM13C2002A0.140.1409:56:42100
BEM13P1911A0.150.1416:09:442,123,000
BGRI13C1912A0.550.57n/a-
BGRI13C2001A0.300.3016:37:3239,517,900
BH13C1912A0.010.0116:25:241,515,200
BH13C2001A0.100.1116:37:271,498,800
BH13C2002A0.320.3216:37:296,501,300
BJC13C1911A0.190.1916:37:321,231,400
BJC13C2001A0.200.2016:37:272,515,000
BPP13C1911A0.030.08n/a-
BPP13C2001A0.220.2116:28:026,621,900
BTS13C1912A0.240.2516:29:195,272,300
BTS13C2001A0.130.1316:37:28650,000
CBG13C1912A0.740.7416:37:308,151,800
CBG13P1911A0.080.0914:27:172,663,100
CBG13P2001A0.770.7716:37:308,250,800
CENT13C1911A0.030.09n/a-
CENT13C1912A0.090.0916:29:212,471,200
CENT13C2001A0.170.1716:37:3310,454,600
CHG13C1911A0.220.2216:37:276,028,100
CK13C1910A0.000.0211:21:582,000
CKP13C1910A0.000.05n/a-
CKP13C1912A0.030.0410:59:0510,200
CKP13C2001A0.120.1311:06:152,074,800
COM713C1912A0.470.4716:29:557,106,500
COM713C2001A0.120.1216:28:024,547,000
CPAL13C1911A0.250.2516:37:2818,738,500
CPAL13P1911A0.240.2515:57:282,101,500
CPF13C1910A0.010.02n/a-
CPF13C1911A0.040.0416:25:44520,100
CPF13P1910A0.100.1016:26:015,012,900
CPN13C1912A0.070.0711:01:50300,100
CPN13C2001A0.280.2816:37:3516,726,200
DTAC13C1911A0.490.51n/a-
DTAC13C1912A0.230.2316:29:463,527,200
DTAC13P1912A0.330.3316:28:572,609,200
EA13C1910A0.000.01n/a-
EA13C1912A0.140.1416:37:275,920,500
EA13C2001A0.250.2516:37:3431,103,200
EA13P1910A0.100.1016:26:505,892,100
EA13P2001A0.550.5516:37:3114,080,100
EGCO13C1910A0.931.02n/a-
EGCO13C1912A0.600.6116:37:3213,012,400
EPG13C1912A0.260.2616:37:284,448,500
ERW13C1911A0.010.02n/a-
ERW13C2001A0.150.1616:37:355,363,100
ESSO13C1910A0.000.01n/a-
ESSO13C1911A0.050.0615:24:25687,600
ESSO13C1912A0.020.02n/a-
GFPT13C1912A0.220.2116:27:362,738,600
GLOB13C1910A0.010.02n/a-
GLOB13C2002A0.230.2416:29:509,661,000
GLOW13C1912A0.830.90n/a-
GPSC13C1911A1.351.30n/a-
GPSC13C1912A0.680.6816:37:3466,000
GPSC13C2001A0.480.4816:27:165,710,800
GPSC13P1911A0.080.11n/a-
GULF13C1910A4.404.62n/a-
GULF13C1912A0.991.0016:37:35252,700
GULF13C2001A0.450.4516:37:2934,881,800
GULF13P1910A0.000.01n/a-
GULF13P1911A0.010.0216:23:13450,000
GULF13P2001A0.220.2216:37:2835,862,500
GULF13P2001B0.540.5416:37:3164,748,600
GUNK13C1912A0.110.1116:37:305,153,700
HANA13C1910A0.000.04n/a-
HANA13C1911A0.661.02n/a-
HANA13C1912A0.140.1416:37:3416,462,400
HMPR13C1912A0.090.0916:37:337,738,300
INTU13C1912A0.380.3816:37:2927,777,500
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.02n/a-
IRPC13C2001A0.110.1116:37:3415,084,600
IVL13C1912A0.000.02n/a-
IVL13C2001A0.020.0216:37:311,242,800
IVL13C2002A0.100.1116:37:3121,754,500
IVL13C2002B0.220.2216:37:3520,957,400
IVL13P1911A0.890.72n/a-
IVL13P1912A1.501.18n/a-
IVL13P2001A0.350.3516:37:3122,678,600
JAS13C1912A0.110.1116:37:325,220,400
JAS13C2001A0.240.2416:37:3217,989,900
KBAN13C1910A0.000.02n/a-
KBAN13C1912A0.060.0716:26:525,098,300
KBAN13C2001A0.270.2816:37:3314,602,600
KBAN13P1911A1.351.14n/a-
KBAN13P2001A0.630.6316:37:2833,342,900
KCE13C1911A0.040.0416:01:1910,000
KCE13C2001A0.270.2716:37:278,667,600
KKP13C1910A0.000.02n/a-
KKP13C2001A0.160.1616:37:351,219,300
KTB13C1912A0.030.05n/a-
KTB13C2002A0.200.2016:37:304,487,600
KTC13C1912A0.280.2816:37:3040,163,600
KTC13C2002A0.330.3316:37:3234,507,300
KTC13P1911A0.240.2416:13:388,546,300
KTC13P2002A0.450.4516:13:3819,562,800
LH13C1910A0.010.0109:56:44131,500
MBK13C1912A0.230.2216:26:34619,000
MEGA13C1912A0.100.1016:26:171,585,800
MINT13C1911A0.060.0611:44:18128,500
MINT13C1912A0.050.0611:31:451,060,800
MINT13C2002A0.23n/a-
MTC13C1910A0.250.2516:22:5728,469,500
MTC13C1912A0.240.2416:37:3223,868,600
ORI13C1912A0.200.2110:06:07344,400
OSP13C1912A0.250.2516:37:334,238,000
PLAN13C1912A0.460.4616:37:344,000
PLAN13C1912B0.200.2016:37:307,851,100
PRM13C1912A0.310.3116:37:287,843,000
PSH13C1910A0.000.01n/a-
PSH13C2001A0.060.0616:37:35150,500
PSL13C1912A0.240.2416:29:4614,872,300
PTG13C1910A1.231.17n/a-
PTG13C1911A0.600.6016:37:3022,600
PTG13C1912A0.240.2416:37:335,818,400
PTG13C1912B0.120.1216:26:202,021,700
PTG13C2002A0.440.4416:37:3240,075,300
PTG13P1911A0.150.1516:37:304,153,400
PTG13P2001A0.510.5116:37:3332,339,300
PTT13C1911A0.100.1016:37:29499,500
PTT13C2001A0.270.2716:37:297,846,600
PTT13P1911A0.180.1916:23:557,132,300
PTT13P2001A0.270.2714:47:055,969,600
PTTE13C1911A0.150.1516:37:325,608,800
PTTE13C2001A0.420.4116:37:2924,944,100ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
PTTE13P1911A0.590.61n/a-
PTTE13P1912A0.280.2916:25:052,144,900
PTTE13P2001A0.310.3216:37:271,961,000
PTTG13C1911A0.020.0216:06:34110,000
PTTG13C1912A0.070.0811:09:252,662,800
PTTG13C2001A0.320.3216:37:3113,519,600
PTTG13P1910A0.310.3216:26:1911,780,000
PTTG13P2001A0.270.2716:26:0018,659,000
RATC13C1911A0.540.5414:25:26159,500
RATC13C2001A0.140.1512:16:174,889,500
ROBI13C1912A0.410.43n/a-
RS13C1912A0.170.1716:37:291,105,800
SAWA13C1911A0.290.2916:37:288,858,000
SCB13C1911A0.050.0616:25:221,998,000
SCB13C2001A0.190.1916:37:279,660,500
SCC13C1911A0.020.0210:52:1990,100
SCC13C2001A0.180.1816:37:314,967,300
SCC13P1911A0.380.4114:45:431,923,200
SCC13P2001A0.290.3115:24:552,419,400
SGP13C1912A0.030.0415:21:0819,500
SGP13C2001A0.350.3516:37:318,757,600
SPAL13C2001A0.100.1110:22:04500
SPRC13C1910A0.000.02n/a-
SPRC13C1911A0.050.0710:11:4521,500
SPRC13C1912A0.040.06n/a-
SPRC13C2001A0.320.3216:37:2924,478,500
STA13C1912A0.020.0310:49:00200,500
STA13C2001A0.150.1516:37:327,098,400
STEC13C2001A0.380.3916:27:258,342,300
TASC13C1911A0.440.4416:37:324,211,200
TCAP13C1910A0.010.04n/a-
THAI13C1910A0.000.01n/a-
THAI13C1911A0.130.1215:53:03200,000
THAI13C1912A0.040.05n/a-
THAN13C1912A0.170.1716:37:292,324,700
TISC13C1912A0.750.90n/a-
TISC13C2001A0.200.2114:30:3010,000
TKN13C1911A0.740.8016:37:2790,900
TKN13C1912A0.240.2416:37:3125,324,800
TOP13C1910A0.150.1516:25:413,605,000
TOP13C1911A0.410.54n/a-
TOP13C2002A0.370.3816:37:341,902,200
TOP13P1911A0.020.0316:37:272,000
TOP13P2001A0.500.5016:27:176,479,400
TRUE13C1911A0.390.49n/a-
TRUE13C1912A0.120.1216:37:32322,000
TRUE13C1912B0.040.0410:57:31130,000
TRUE13P2001A0.340.3416:37:3416,552,000
TU13C1912A0.050.0516:37:27393,000
WHA13C1912A0.290.2916:37:3118,109,800
WHA13C2001A0.100.1015:35:0460,000
WHAU13C1910A0.130.48n/a-
WHAU13C1912A0.240.2515:37:172,619,200
WORK13C1911A0.110.1216:37:333,980,700
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***