DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 30 ก.ย. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Sep 30, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 30 ก.ย. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
219 ตัว
ปิดต่ำกว่า
4 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.01n/a-
AAV13C2002A0.170.1715:54:031,499,600
ADVA13C1912A0.430.4316:40:024,987,000
ADVA13C2001A0.220.2216:40:0111,763,600
ADVA13P1912A0.180.1816:28:483,724,000
AEON13C1910A0.270.2716:40:041,667,200
AEON13C1911A0.150.1416:27:05437,100
AMAT13C1912A0.380.3816:40:04822,800
AMAT13C2001A0.110.12n/a-
ANAN13C1912A0.060.08n/a-
AOT13C1911A0.430.4316:40:0030,593,100
AOT13P1912A0.040.06n/a-
AOT13P1912B0.170.1716:29:22972,800
BANP13C1910A0.000.01n/a-
BANP13C1912A0.010.0215:23:55300,000
BANP13C2001A0.130.1316:40:009,320,000
BBL13C1911A0.050.0516:39:592,804,600
BBL13C2001A0.400.4116:39:587,799,200
BBL13P1911A0.650.6612:26:268,000
BBL13P2001A0.300.2916:26:473,535,800
BCH13C1909A0.000.05n/a-
BCH13C1911A0.070.0716:40:01225,000
BCH13C1912A0.220.2216:40:01958,000
BCP13C1910A0.000.01n/a-
BCP13C1912A0.040.05n/a-
BCPG13C1912A0.120.1216:10:123,149,700
BCPG13C2001A0.260.2616:39:592,171,600
BDMS13C1912A0.050.05n/a-
BDMS13C1912B0.270.2716:39:583,280,600
BEAU13C1910A0.000.01n/a-
BEAU13C1910B0.000.01n/a-
BEAU13C1912A0.010.0210:40:1771,100
BEAU13C2001A0.150.1516:39:563,350,500
BEAU13C2003A0.310.3116:39:587,659,500
BEAU13C2003B0.150.1616:17:056,607,600
BEM13C1909A0.000.01n/a-
BEM13C1912A0.110.1116:40:029,218,300
BEM13C2002A0.160.1516:21:479,337,100
BEM13P1911A0.150.1516:26:588,160,100
BGRI13C1912A0.570.5716:39:57604,200
BGRI13C2001A0.320.3216:40:0055,965,800
BH13C1912A0.010.0116:39:58213,000
BH13C2001A0.110.1216:40:025,444,500
BH13C2002A0.340.3516:39:5912,947,500
BJC13C1911A0.240.2516:00:527,076,400
BJC13C2001A0.230.2316:39:5813,445,400
BPP13C1911A0.040.08n/a-
BPP13C2001A0.240.2416:40:0012,969,500
BTS13C1912A0.270.2916:28:119,804,400
BTS13C2001A0.150.1616:29:0929,573,300
CBG13C1912A0.820.8216:40:044,292,700
CBG13P1911A0.080.0815:37:49554,200
CBG13P2001A0.740.7416:40:0010,255,200
CENT13C1911A0.040.09n/a-
CENT13C1912A0.120.1216:26:504,755,000
CENT13C2001A0.210.2116:21:3314,198,800
CHG13C1911A0.240.2416:40:004,769,400
CK13C1910A0.010.0210:01:332,000
CKP13C1910A0.010.05n/a-
CKP13C1912A0.040.0510:01:24200
CKP13C2001A0.140.1516:40:007,251,800
COM713C1912A0.490.4916:39:5616,478,100
COM713C2001A0.120.1315:42:452,525,600
CPAL13C1911A0.280.2816:39:5815,067,000
CPAL13P1911A0.230.2415:30:21600,200
CPF13C1910A0.010.02n/a-
CPF13C1911A0.050.0615:48:0417,000
CPF13P1910A0.090.1016:39:5910,000
CPN13C1912A0.100.1014:51:012,970,800
CPN13C2001A0.370.3616:40:0214,132,000ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
DTAC13C1911A0.540.55n/a-
DTAC13C1912A0.260.2616:39:564,879,200
DTAC13P1912A0.320.3316:26:543,829,400
EA13C1910A0.000.01n/a-
EA13C1912A0.170.1716:39:575,490,000
EA13C2001A0.290.2916:40:0218,691,100
EA13P1910A0.110.1116:40:021,540,200
EA13P2001A0.520.5216:40:048,680,600
EGCO13C1910A1.021.0216:12:0420,100
EGCO13C1912A0.670.6716:39:597,281,700
EPG13C1912A0.200.2116:40:002,389,200
ERW13C1911A0.020.0216:40:01100,000
ERW13C2001A0.190.1916:40:0226,876,500
ESSO13C1910A0.000.01n/a-
ESSO13C1911A0.070.0816:40:03515,300
ESSO13C1912A0.030.04n/a-
GFPT13C1912A0.250.2416:27:221,189,200
GLOB13C1910A0.020.02n/a-
GLOW13C1912A0.840.90n/a-
GPSC13C1911A1.371.30n/a-
GPSC13C1912A0.700.7011:22:03295,600
GPSC13C2001A0.500.5116:40:0111,922,200
GPSC13P1911A0.080.11n/a-
GULF13C1910A4.784.62n/a-
GULF13C1912A1.111.0916:39:572,924,000ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
GULF13C2001A0.520.5116:39:5672,624,700มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
GULF13P1910A0.000.01n/a-
GULF13P1911A0.010.0216:10:35119,000
GULF13P2001A0.200.2116:39:5921,891,300
GULF13P2001B0.490.5016:40:0256,167,400
GUNK13C1909A0.000.0116:29:2260,700
GUNK13C1912A0.130.1410:04:44105,000
HANA13C1910A0.010.04n/a-
HANA13C1911A0.801.02n/a-
HANA13C1912A0.170.1810:03:4699,100
HMPR13C1912A0.120.1216:40:0419,356,300
INTU13C1912A0.430.4316:40:0227,665,400
IRPC13C1909A0.000.01n/a-
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.02n/a-
IRPC13C2001A0.160.1616:40:0123,374,000
IVL13C1909A0.000.01n/a-
IVL13C1912A0.010.0211:16:55122,000
IVL13C2001A0.030.04n/a-
IVL13C2002A0.140.1516:40:036,081,600
IVL13C2002B0.270.2815:58:204,161,600
IVL13P1911A0.730.72n/a-
IVL13P1912A1.341.18n/a-
IVL13P2001A0.280.2816:40:004,152,100
JAS13C1912A0.120.1316:39:598,624,200
JAS13C2001A0.260.2716:29:5116,593,800
KBAN13C1910A0.000.02n/a-
KBAN13C1912A0.090.1016:05:333,486,700
KBAN13C2001A0.350.3516:40:0114,452,900
KBAN13P1911A1.181.1416:18:126,000
KBAN13P2001A0.540.5416:40:0121,114,100
KCE13C1911A0.050.0516:40:011,269,700
KCE13C2001A0.310.3116:40:047,262,900
KKP13C1910A0.010.02n/a-
KKP13C2001A0.200.2016:40:006,282,600
KTB13C1912A0.040.05n/a-
KTB13C2002A0.220.2314:28:551,978,500
KTC13C1912A0.320.3216:40:0315,058,300
KTC13C2002A0.360.3616:39:589,483,800
KTC13P1911A0.230.2316:26:342,608,300
LH13C1910A0.010.01n/a-
MAJO13C1909A0.000.01n/a-
MBK13C1912A0.240.2416:28:16601,900
MEGA13C1912A0.110.1216:18:221,172,800
MINT13C1911A0.090.0916:39:565,146,400
MINT13C1912A0.070.0814:44:322,170,200
MTC13C1910A0.320.3216:18:099,388,900
MTC13C1912A0.280.2816:39:579,266,000
ORI13C1912A0.250.2516:40:045,269,000
OSP13C1912A0.310.3116:40:013,192,300
PLAN13C1912A0.500.55n/a-
PLAN13C1912B0.230.2316:39:561,009,800
PRM13C1912A0.350.3516:40:0010,435,000
PSH13C1910A0.000.0116:39:5611,000
PSH13C2001A0.060.0714:42:42289,500
PSL13C1912A0.250.2516:40:0310,897,100
PTG13C1910A1.251.1714:53:2935,000
PTG13C1911A0.620.6216:40:0310,069,900
PTG13C1912A0.260.2616:40:0328,377,500
PTG13C1912B0.130.1316:39:5910,992,500
PTG13C2002A0.460.4616:40:0063,194,300
PTG13P1911A0.160.1616:39:5615,069,000
PTG13P2001A0.510.5116:40:0422,512,600
PTT13C1911A0.120.1216:39:5811,360,500
PTT13C2001A0.300.3016:40:0312,698,900
PTT13P1911A0.170.1816:16:5313,253,100
PTT13P2001A0.250.2616:16:5713,239,500
PTTE13C1911A0.170.1716:40:045,009,400
PTTE13C2001A0.440.4416:39:5840,434,300
PTTE13P1911A0.570.5916:39:58254,700
PTTE13P1912A0.270.2716:26:585,465,300
PTTE13P2001A0.300.3016:17:09438,400
PTTG13C1911A0.030.0316:25:151,021,000
PTTG13C1912A0.100.1016:21:151,899,500
PTTG13C2001A0.390.3916:39:586,606,100
PTTG13P1910A0.250.2716:22:489,170,000
PTTG13P2001A0.230.2316:28:439,348,300
QH13C1909A0.000.02n/a-
RATC13C1911A0.610.6316:40:0227,000
RATC13C2001A0.170.1716:29:4618,347,100
ROBI13C1912A0.420.4216:23:064,000
RS13C1912A0.180.1816:40:022,742,000
SAWA13C1911A0.360.3616:40:018,662,400
SCB13C1911A0.070.0816:29:203,820,200
SCB13C2001A0.230.2316:39:579,112,500
SCC13C1911A0.020.0216:39:5895,000
SCC13C2001A0.180.1816:24:3716,084,300
SCC13P1911A0.390.3916:26:513,817,200
SCC13P2001A0.300.3016:29:363,437,000
SGP13C1912A0.040.0511:17:1533,300
SGP13C2001A0.400.4016:40:031,366,000
SPAL13C1909A0.000.05n/a-
SPAL13C2001A0.100.1116:40:033,424,400
SPRC13C1910A0.000.02n/a-
SPRC13C1911A0.080.0816:40:032,529,400
SPRC13C1912A0.060.0614:28:571,000
SPRC13C2001A0.370.3716:40:0424,261,300
STA13C1912A0.020.0309:59:20400
STA13C2001A0.150.1516:40:034,812,900
STEC13C1909A0.000.01n/a-
STEC13C2001A0.410.4116:39:5617,177,300
TASC13C1911A0.470.4616:29:4211,703,700
TCAP13C1910A0.020.04n/a-
THAI13C1910A0.000.01n/a-
THAI13C1911A0.160.1810:55:244,202,300
THAI13C1912A0.050.0610:28:32934,400
THAN13C1912A0.180.1816:27:051,011,100
TISC13C1912A0.880.90n/a-
TISC13C2001A0.250.2516:40:013,592,000
TKN13C1911A0.590.6209:59:1820,000
TKN13C1912A0.200.2016:40:001,166,700
TOA13C1909A0.340.3115:05:0123,000
TOP13C1910A0.210.2116:40:011,886,900
TOP13C1911A0.510.54n/a-
TOP13C2002A0.440.4416:10:062,014,000
TOP13P1911A0.010.0316:40:011,000
TOP13P2001A0.450.4516:39:581,562,300
TRUE13C1911A0.460.4912:15:38120,000
TRUE13C1912A0.140.1416:39:5813,870,400
TRUE13C1912B0.050.06n/a-
TRUE13P2001A0.320.3116:26:4830,484,100
TU13C1909A0.000.03n/a-
TU13C1912A0.050.0516:40:03373,000
WHA13C1912A0.340.3316:39:579,205,200ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
WHA13C2001A0.110.1116:21:58240,000
WHAU13C1910A0.210.48n/a-
WHAU13C1912A0.290.2815:58:273,522,700
WORK13C1911A0.140.1416:39:572,731,500
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***