DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 27 ก.ย. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Sep 27, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 27 ก.ย. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
219 ตัว
ปิดต่ำกว่า
1 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.01n/a-
AAV13C2002A0.160.1716:24:592,963,400
ADVA13C1912A0.450.4516:35:5414,156,100
ADVA13C2001A0.230.2316:35:5817,951,700
ADVA13P1912A0.180.1816:35:5315,846,100
AEON13C1910A0.280.2816:35:523,079,400
AEON13C1911A0.150.1515:26:2935,000
AMAT13C1912A0.390.3916:35:545,887,400
AMAT13C2001A0.120.1216:29:434,373,800
ANAN13C1912A0.070.0814:30:12122,800
AOT13C1911A0.410.4116:35:5931,180,100
AOT13P1912A0.050.0614:29:3155,100
AOT13P1912B0.190.2016:16:372,130,300
BANP13C1910A0.000.01n/a-
BANP13C1912A0.010.02n/a-
BANP13C2001A0.150.1516:35:5315,332,400
BBL13C1911A0.060.0616:29:314,499,000
BBL13C2001A0.440.4416:35:5614,954,400
BBL13P1911A0.620.6216:22:2334,000
BBL13P2001A0.290.2916:29:305,172,300
BCH13C1909A0.000.05n/a-
BCH13C1911A0.070.0715:54:042,159,900
BCH13C1912A0.220.2216:35:5914,384,300
BCP13C1910A0.000.01n/a-
BCP13C1912A0.050.05n/a-
BCPG13C1912A0.140.1416:35:573,420,400
BCPG13C2001A0.290.2916:35:587,247,400
BDMS13C1912A0.050.05n/a-
BDMS13C1912B0.270.2816:26:4415,778,300
BEAU13C1910A0.000.01n/a-
BEAU13C1910B0.000.01n/a-
BEAU13C1912A0.020.0216:35:584,158,700
BEAU13C2001A0.180.1816:35:5813,396,900
BEM13C1909A0.000.01n/a-
BEM13C1912A0.120.1216:35:511,190,800
BEM13C2002A0.170.1616:26:588,800,800
BEM13P1911A0.140.1416:26:053,273,200
BGRI13C1912A0.570.5716:35:53740,200
BGRI13C2001A0.320.3216:35:5660,423,200
BH13C1912A0.010.0110:04:25150,000
BH13C2001A0.120.1316:35:565,108,200
BH13C2002A0.350.3516:35:5510,165,200
BJC13C1911A0.260.2616:35:532,346,100
BJC13C2001A0.250.2516:35:587,842,900
BPP13C1911A0.050.08n/a-
BPP13C2001A0.250.2516:35:5717,761,000
BTS13C1912A0.300.3016:35:526,896,100
BTS13C2001A0.170.1716:35:5417,418,000
CBG13C1912A0.830.8316:35:556,841,400
CBG13P1911A0.090.0916:27:291,341,400
CBG13P2001A0.760.7616:29:345,165,400
CENT13C1911A0.040.09n/a-
CENT13C1912A0.110.1116:35:566,508,100
CENT13C2001A0.200.2016:35:5226,864,300
CHG13C1911A0.220.2216:35:5210,205,500
CK13C1910A0.010.0211:06:018,000
CKP13C1910A0.010.05n/a-
CKP13C1912A0.050.05n/a-
CKP13C2001A0.150.1616:13:516,935,400
COM713C1912A0.520.5216:35:5430,478,100
COM713C2001A0.130.1316:35:529,869,300
CPAL13C1911A0.300.3016:35:5235,769,800
CPAL13P1911A0.240.2416:35:598,303,400
CPF13C1910A0.010.02n/a-
CPF13C1911A0.060.0616:10:21255,200
CPF13P1910A0.090.1016:02:275,365,500
CPN13C1912A0.110.1116:27:554,968,700
CPN13C2001A0.380.3916:27:0120,970,500
DTAC13C1911A0.580.55n/a-
DTAC13C1912A0.280.2916:29:476,189,000
DTAC13P1912A0.320.3216:35:573,221,400
EA13C1910A0.000.01n/a-
EA13C1912A0.190.1916:35:559,849,400
EA13C2001A0.320.3216:35:5438,739,500
EA13P1910A0.120.1116:25:582,872,900
EA13P2001A0.500.4916:25:547,367,000
EGCO13C1910A0.940.98n/a-
EGCO13C1912A0.610.6116:35:5310,168,300
EPG13C1912A0.230.2316:23:531,183,100
ERW13C1911A0.020.0216:02:54100,000
ERW13C2001A0.200.2016:35:5613,842,400
ESSO13C1910A0.000.01n/a-
ESSO13C1911A0.100.1116:27:51805,200
ESSO13C1912A0.040.04n/a-
GFPT13C1912A0.250.28n/a-
GLOB13C1910A0.030.0216:19:50200,000
GLOW13C1912A0.850.90n/a-
GPSC13C1911A1.381.30n/a-
GPSC13C1912A0.710.7416:20:05751,300
GPSC13C2001A0.510.5116:35:5617,747,500
GPSC13P1911A0.090.1110:22:44200,000
GULF13C1910A4.524.6210:27:116,000
GULF13C1912A1.041.0416:35:552,375,300
GULF13C2001A0.480.4716:35:5372,829,100มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
GULF13P1910A0.000.0109:55:258,800
GULF13P1911A0.010.0316:35:531,761,200
GULF13P2001A0.230.2316:35:5541,385,300
GULF13P2001B0.550.5516:35:5163,244,800
GUNK13C1909A0.070.10n/a-
GUNK13C1912A0.140.1416:35:561,059,800
HANA13C1910A0.010.04n/a-
HANA13C1911A0.841.02n/a-
HANA13C1912A0.190.1916:27:40939,800
HMPR13C1912A0.120.1216:35:5920,315,500
INTU13C1912A0.410.4116:35:5946,985,200
IRPC13C1909A0.000.01n/a-
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.02n/a-
IRPC13C2001A0.160.1616:35:516,921,400
IVL13C1909A0.000.01n/a-
IVL13C1912A0.010.01n/a-
IVL13C2001A0.030.0416:22:52250,700
IVL13C2002A0.160.1616:35:546,894,200
IVL13C2002B0.300.3016:35:527,657,000
IVL13P1911A0.690.7214:50:102,200
IVL13P1912A1.291.18n/a-
IVL13P2001A0.270.2716:35:518,166,200
JAS13C1912A0.140.1416:35:5411,239,100
JAS13C2001A0.290.2916:35:5638,741,900
KBAN13C1910A0.010.02n/a-
KBAN13C1912A0.120.1216:35:543,276,200
KBAN13C2001A0.430.4316:35:5110,720,100
KBAN13P1911A1.031.00n/a-
KBAN13P2001A0.470.4816:35:5314,822,900
KCE13C1911A0.070.0812:25:12835,000
KCE13C2001A0.380.3816:35:546,576,800
KKP13C1910A0.020.02n/a-
KKP13C2001A0.220.2216:35:554,703,800
KTB13C1912A0.050.05n/a-
KTC13C1912A0.330.3316:35:5429,875,300
KTC13C2002A0.380.3816:35:5127,177,400
KTC13P1911A0.230.2316:26:3510,051,700
LH13C1910A0.020.01n/a-
MAJO13C1909A0.000.01n/a-
MBK13C1912A0.260.2616:35:531,473,300
MEGA13C1912A0.130.1316:35:531,850,800
MINT13C1911A0.090.1016:28:315,570,800
MINT13C1912A0.070.0816:28:31637,600
MTC13C1910A0.340.3416:35:5828,031,500
MTC13C1912A0.300.3016:26:3821,787,800
ORI13C1912A0.270.2716:13:324,716,600
OSP13C1912A0.300.3116:28:508,036,200
PLAN13C1912A0.520.55n/a-
PLAN13C1912B0.240.2416:35:545,171,500
PRM13C1912A0.330.3316:35:568,793,300
PSH13C1910A0.000.0112:13:2410,000
PSH13C2001A0.070.08n/a-
PSL13C1912A0.300.3016:35:5510,824,600
PTG13C1910A1.041.0415:20:14100
PTG13C1911A0.470.4916:28:502,699,600
PTG13C1912A0.190.2016:35:526,099,500
PTG13C1912B0.090.0916:29:53763,200
PTG13C2002A0.360.3716:35:5118,862,700
PTG13P1911A0.240.2416:35:556,166,600
PTG13P2001A0.630.6316:35:544,132,300
PTT13C1911A0.110.1211:20:35100
PTT13C2001A0.290.2916:35:5113,492,400
PTT13P1911A0.190.1916:35:52218,800
PTT13P2001A0.270.2716:16:496,852,700
PTTE13C1911A0.210.2116:35:562,625,700
PTTE13C2001A0.500.5016:25:5819,999,300
PTTE13P1911A0.520.5715:38:0440,100
PTTE13P1912A0.240.2416:27:551,334,100
PTTE13P2001A0.280.2816:27:441,217,700
PTTG13C1911A0.040.0416:16:3040,000
PTTG13C1912A0.110.1115:56:172,230,000
PTTG13C2001A0.410.4116:27:489,235,500
PTTG13P1910A0.250.2416:26:033,064,800
PTTG13P2001A0.230.2316:23:453,603,900
QH13C1909A0.000.02n/a-
RATC13C1911A0.630.6516:35:5688,400
RATC13C2001A0.180.1816:35:5515,454,300
ROBI13C1912A0.440.4416:35:555,463,800
RS13C1912A0.190.1916:35:5910,529,900
SAWA13C1911A0.370.3716:35:589,452,300
SCB13C1911A0.100.1015:32:191,693,400
SCB13C2001A0.270.2716:35:5821,129,900
SCC13C1911A0.030.04n/a-
SCC13C2001A0.200.2016:26:359,822,400
SCC13P1911A0.370.3616:28:322,739,900
SCC13P2001A0.280.2816:28:326,908,300
SGP13C1912A0.040.0510:20:40100
SGP13C2001A0.370.3716:35:565,960,000
SPAL13C1909A0.000.05n/a-
SPAL13C2001A0.130.1316:35:56400,000
SPRC13C1910A0.000.02n/a-
SPRC13C1911A0.090.0916:35:521,777,200
SPRC13C1912A0.060.07n/a-
SPRC13C2001A0.380.3816:35:5713,359,800
STA13C1912A0.020.0310:02:3120,000
STA13C2001A0.170.1716:35:512,142,600
STEC13C1909A0.000.01n/a-
STEC13C2001A0.420.4316:35:5617,813,100
TASC13C1911A0.460.4616:35:5915,516,400
TCAP13C1910A0.040.0416:22:43170,100
THAI13C1910A0.000.01n/a-
THAI13C1911A0.190.1816:26:343,316,400
THAI13C1912A0.060.0716:04:411,528,000
THAN13C1912A0.180.1816:25:46774,100
TISC13C1912A0.900.90n/a-
TISC13C2001A0.250.2516:35:513,440,700
TKN13C1911A0.600.64n/a-
TKN13C1912A0.200.2016:35:588,203,400
TOA13C1909A0.340.2510:22:071,000
TOP13C1910A0.240.2416:35:595,585,700
TOP13C1911A0.540.5416:25:3264,500
TOP13C2002A0.460.4616:35:594,602,900
TOP13P1911A0.010.0316:35:59142,800
TOP13P2001A0.450.4516:35:592,395,900
TRUE13C1911A0.560.54n/a-
TRUE13C1912A0.170.1716:35:597,997,200
TRUE13C1912B0.060.0611:57:0210,000
TRUE13P2001A0.290.3016:16:026,397,900
TU13C1909A0.000.03n/a-
TU13C1912A0.060.0616:35:57103,000
WHA13C1912A0.360.3616:35:526,410,200
WHA13C2001A0.120.1216:28:511,852,000
WHAU13C1910A0.240.48n/a-
WHAU13C1912A0.300.3216:22:571,952,400
WORK13C1911A0.180.1816:35:586,029,000
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***