DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 26 ก.ย. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Sep 26, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 26 ก.ย. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
219 ตัว
ปิดต่ำกว่า
1 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.01n/a-
AAV13C2002A0.170.1716:38:461,673,500
ADVA13C1912A0.440.4516:38:4811,569,700
ADVA13C2001A0.230.2316:38:4522,713,800
ADVA13P1912A0.190.1916:38:519,752,600
AEON13C1910A0.290.2916:38:512,493,800
AEON13C1911A0.150.1516:38:53191,400
AMAT13C1912A0.390.3916:38:535,817,200
AMAT13C2001A0.120.1216:28:466,410,600
ANAN13C1912A0.080.08n/a-
AOT13C1911A0.390.3916:38:4916,434,300
AOT13P1912A0.060.0715:17:13105,000
AOT13P1912B0.210.2116:27:35324,300
BANP13C1910A0.000.01n/a-
BANP13C1912A0.010.0210:46:10450,100
BANP13C2001A0.140.1416:38:497,155,200
BBL13C1911A0.070.0715:51:452,082,100
BBL13C2001A0.470.4716:38:4914,645,000
BBL13P1911A0.600.5716:20:04356,200
BBL13P2001A0.280.2816:38:535,877,300
BCH13C1909A0.000.05n/a-
BCH13C1911A0.050.0616:18:34350,000
BCH13C1912A0.190.1916:27:138,719,900
BCP13C1910A0.000.01n/a-
BCP13C1912A0.050.0512:01:3650,000
BCPG13C1912A0.140.1516:38:528,262,600
BCPG13C2001A0.300.3016:38:458,875,100
BDMS13C1912A0.050.05n/a-
BDMS13C1912B0.260.2616:27:1415,876,800
BEAU13C1910A0.000.01n/a-
BEAU13C1910B0.000.01n/a-
BEAU13C1912A0.020.0216:18:153,999,800
BEAU13C2001A0.180.1816:38:517,095,400
BEM13C1909A0.000.01n/a-
BEM13C1912A0.120.1216:38:456,977,000
BEM13C2002A0.170.1716:38:4610,965,100
BEM13P1911A0.140.1416:28:473,400,600
BGRI13C1912A0.550.5516:29:031,333,000
BGRI13C2001A0.300.3016:38:4838,800,600
BH13C1912A0.010.0111:07:511,315,200
BH13C2001A0.120.1316:38:49286,600
BH13C2002A0.350.3516:38:462,127,700
BJC13C1911A0.230.2316:28:43443,800
BJC13C2001A0.230.2316:38:521,182,600
BPP13C1911A0.040.08n/a-
BPP13C2001A0.220.2216:38:527,878,900
BTS13C1912A0.290.2916:38:467,286,900
BTS13C2001A0.160.1716:38:4910,605,100
CBG13C1912A0.790.7916:38:456,076,800
CBG13P1911A0.100.1111:23:402,000
CBG13P2001A0.800.8016:38:473,782,200
CENT13C1911A0.030.09n/a-
CENT13C1912A0.100.1016:26:531,600,000
CENT13C2001A0.180.1816:38:5317,551,100
CHG13C1911A0.200.2016:38:457,178,300
CK13C1910A0.010.0214:58:1420,000
CKP13C1910A0.020.05n/a-
CKP13C1912A0.050.0514:43:545,000
CKP13C2001A0.160.1616:38:462,019,600
COM713C1912A0.510.5116:38:4639,511,800
COM713C2001A0.130.1316:38:485,140,100
CPAL13C1911A0.250.2516:38:5116,473,300
CPAL13P1911A0.300.3016:26:485,604,400
CPF13C1910A0.010.02n/a-
CPF13C1911A0.060.0616:38:4558,000
CPF13P1910A0.090.0916:38:50395,000
CPN13C1912A0.090.0816:28:172,292,000
CPN13C2001A0.330.3316:38:4510,504,900
DTAC13C1911A0.570.55n/a-
DTAC13C1912A0.280.2816:38:464,913,800
DTAC13P1912A0.330.3316:26:534,403,300
EA13C1910A0.000.01n/a-
EA13C1912A0.190.1916:27:409,608,900
EA13C2001A0.310.3116:38:5239,766,900
EA13P1910A0.140.1416:38:474,945,000
EA13P2001A0.510.5116:38:457,453,600
EGCO13C1910A0.980.9815:53:36100
EGCO13C1912A0.640.6416:38:5010,526,400
EPG13C1912A0.250.2516:28:442,171,800
ERW13C1911A0.020.02n/a-
ERW13C2001A0.200.2016:38:4531,523,800
ESSO13C1910A0.000.01n/a-
ESSO13C1911A0.100.1115:05:191,101,800
ESSO13C1912A0.040.0415:47:0451,000
GFPT13C1912A0.250.2814:56:20118,600
GLOB13C1910A0.030.04n/a-
GLOW13C1912A0.860.90n/a-
GPSC13C1911A1.381.30n/a-
GPSC13C1912A0.720.7216:38:5169,600
GPSC13C2001A0.510.5016:38:5214,982,600ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
GPSC13P1911A0.100.1016:29:07150,000
GULF13C1910A4.524.12n/a-
GULF13C1912A1.051.0516:38:492,015,600
GULF13C2001A0.490.4916:38:4755,232,300
GULF13P1910A0.000.01n/a-
GULF13P1911A0.010.0216:38:513,542,000
GULF13P2001A0.230.2416:38:5142,888,300
GULF13P2001B0.550.5516:38:4945,330,900
GUNK13C1909A0.090.10n/a-
GUNK13C1912A0.150.1416:12:393,667,900
HANA13C1910A0.010.04n/a-
HANA13C1911A0.851.02n/a-
HANA13C1912A0.190.1916:38:486,345,400
HMPR13C1912A0.110.1116:27:173,224,700
INTU13C1912A0.420.4216:38:4724,264,100
IRPC13C1909A0.000.01n/a-
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.0214:46:48200
IRPC13C2001A0.160.1616:38:5217,152,900
IVL13C1909A0.000.01n/a-
IVL13C1912A0.010.01n/a-
IVL13C2001A0.030.0416:10:08662,900
IVL13C2002A0.160.1616:38:489,760,700
IVL13C2002B0.300.3015:43:336,173,800
IVL13P1911A0.700.72n/a-
IVL13P1912A1.301.18n/a-
IVL13P2001A0.270.2716:38:515,631,100
JAS13C1912A0.120.1216:38:473,533,500
JAS13C2001A0.250.2616:29:2014,219,100
KBAN13C1910A0.010.02n/a-
KBAN13C1912A0.120.1216:38:483,739,500
KBAN13C2001A0.410.4116:38:4915,019,400
KBAN13P1911A1.091.0010:01:24700
KBAN13P2001A0.500.5016:38:5222,002,700
KCE13C1911A0.090.0916:29:06720,400
KCE13C2001A0.410.4116:38:494,039,800
KKP13C1910A0.030.0214:25:15101,100
KKP13C2001A0.230.2316:38:465,732,000
KTB13C1912A0.050.05n/a-
KTC13C1912A0.340.3416:38:5330,206,900
KTC13C2002A0.380.3816:38:4637,568,700
KTC13P1911A0.240.2516:38:507,545,200
LH13C1910A0.010.0115:23:05200,500
MAJO13C1909A0.000.01n/a-
MBK13C1912A0.270.2716:29:03418,800
MEGA13C1912A0.130.1416:38:475,800,500
MINT13C1911A0.090.0916:21:403,415,400
MINT13C1912A0.080.0816:38:521,996,500
MTC13C1910A0.280.2816:38:4626,963,000
MTC13C1912A0.250.2516:38:4720,459,700
ORI13C1912A0.270.2716:38:511,039,300
OSP13C1912A0.250.2516:38:491,153,200
PLAN13C1912A0.550.5516:38:47518,800
PLAN13C1912B0.260.2616:38:4913,497,100
PRM13C1912A0.310.3116:38:4714,885,700
PSH13C1910A0.000.01n/a-
PSH13C2001A0.070.0816:06:35688,100
PSL13C1912A0.310.3116:38:503,689,500
PTG13C1910A1.041.0416:38:5230,000
PTG13C1911A0.480.4816:18:194,159,300
PTG13C1912A0.190.1916:38:5011,207,500
PTG13C1912B0.100.1016:38:495,513,200
PTG13C2002A0.370.3716:38:5135,675,800
PTG13P1911A0.250.2516:38:537,828,100
PTG13P2001A0.630.6316:38:526,303,100
PTT13C1911A0.120.1216:19:411,200
PTT13C2001A0.290.2916:38:4718,167,800
PTT13P1911A0.190.1916:38:4611,117,800
PTT13P2001A0.270.2716:38:5211,234,600
PTTE13C1911A0.220.2216:38:522,536,900
PTTE13C2001A0.510.5116:38:4718,564,400
PTTE13P1911A0.530.55n/a-
PTTE13P1912A0.250.2516:38:51427,200
PTTE13P2001A0.280.2916:16:512,155,900
PTTG13C1911A0.040.0414:46:081,000
PTTG13C1912A0.110.1116:27:472,284,300
PTTG13C2001A0.410.4116:38:4813,424,100
PTTG13P1910A0.270.2716:26:144,289,000
PTTG13P2001A0.240.2416:26:254,905,800
QH13C1909A0.000.02n/a-
RATC13C1911A0.640.6516:38:50161,600
RATC13C2001A0.180.1816:38:493,979,500
ROBI13C1912A0.440.4416:38:451,702,600
RS13C1912A0.200.2016:28:334,785,200
SAWA13C1911A0.350.3516:38:5311,679,800
SCB13C1911A0.100.1016:38:452,054,200
SCB13C2001A0.260.2616:38:4827,573,900
SCC13C1911A0.030.0410:45:1010,100
SCC13C2001A0.210.2116:38:459,822,000
SCC13P1911A0.370.3716:28:094,176,700
SCC13P2001A0.280.2816:29:031,097,000
SGP13C1912A0.040.0516:16:49110,300
SGP13C2001A0.380.3816:38:5310,036,000
SPAL13C1909A0.000.05n/a-
SPAL13C2001A0.140.1416:38:502,465,000
SPRC13C1910A0.000.02n/a-
SPRC13C1911A0.090.1016:16:477,596,900
SPRC13C1912A0.060.0714:30:08596,000
SPRC13C2001A0.380.3816:38:4527,945,800
STA13C1912A0.030.0314:26:0910,000
STA13C2001A0.170.1716:17:518,914,600
STEC13C1909A0.000.01n/a-
STEC13C2001A0.400.4016:38:4917,986,500
TASC13C1911A0.470.4716:38:4620,216,700
TCAP13C1910A0.040.0416:08:41225,500
THAI13C1910A0.000.01n/a-
THAI13C1911A0.180.1816:38:469,137,300
THAI13C1912A0.060.0715:57:241,482,700
THAN13C1912A0.190.1916:38:451,297,700
TISC13C1912A0.850.9010:04:3110,000
TISC13C2001A0.240.2416:29:152,689,600
TKN13C1911A0.600.64n/a-
TKN13C1912A0.200.2016:38:462,858,700
TOA13C1909A0.250.2516:22:5610,000
TOP13C1910A0.220.2016:26:092,648,800
TOP13C1911A0.500.5116:29:1841,100
TOP13C2002A0.430.4316:38:504,727,300
TOP13P1911A0.020.0416:38:512,900
TOP13P2001A0.470.4716:38:493,561,000
TRUE13C1911A0.540.5416:38:45201,000
TRUE13C1912A0.160.1616:38:495,502,500
TRUE13C1912B0.060.0615:00:561,930,000
TRUE13P2001A0.300.3016:38:528,681,600
TU13C1909A0.000.03n/a-
TU13C1912A0.060.0616:38:53578,600
WHA13C1912A0.350.3516:38:4514,108,700
WHA13C2001A0.110.1216:06:23788,200
WHAU13C1910A0.260.48n/a-
WHAU13C1912A0.320.3216:38:46380,600
WORK13C1911A0.150.1516:38:514,146,400
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***