DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 5 ส.ค. 2565

โดย www.thaiwarrant.com -- Aug 05, 2022
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 5 ส.ค. 2565
ปิดตรง/สูงกว่า
348 ตัว
ปิดต่ำกว่า
11 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
ACE13C2208A0.000.0116:02:058,300
ACE13C2210A0.060.07n/a-
ACE13C2212A0.220.2216:36:562,043,100
ADVA13C2208A0.000.01n/a-
ADVA13C2209A0.020.0316:26:39741,500
ADVANC13C2210A0.160.1616:36:545,071,800
ADVANC13C2211A0.440.4416:36:50320,400
ADVANC13P2211A0.270.2716:36:551,930,000
AEON13C2209A0.050.06n/a-
AEONTS13C2212A0.450.4515:40:052,522,100
AMAT13C2209A0.010.0110:15:34200
AMAT13C2209B0.050.06n/a-
AMATA13C2211A0.220.2416:29:038,068,300
AOT13C2210A0.180.1816:36:512,977,400
AOT13C2212A0.370.3716:36:549,238,000
AOT13P2209A0.030.04n/a-
AOT13P2212A0.490.5015:44:495,728,600
AP13C2210A0.050.06n/a-
AP13C2211A0.370.35n/a-
AP13C2212A0.200.2016:29:154,708,000
AWC13C2208A0.000.05n/a-
AWC13C2208B0.000.02n/a-
AWC13C2209A0.050.08n/a-
AWC13C2210A0.080.0916:11:31550,000
AWC13C2211A0.290.3216:19:3460,000
BAM13C2208A0.000.01n/a-
BAM13C2209A0.000.01n/a-
BAM13C2210A0.050.0511:54:38283,000
BAM13C2211A0.150.1516:36:562,398,600
BAM13C2212A0.280.2816:36:507,178,200
BANP13C2210A0.150.1516:36:546,592,100
BANP13P2210A0.050.0516:36:55203,500
BANPU13C2210B0.080.0816:16:082,326,000
BANPU13C2211A0.190.1716:36:4924,361,500มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
BANPU13P2210B0.160.1516:36:5411,824,600มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
BBL13C2209A0.040.0516:29:08154,100
BBL13C2210A0.190.1916:36:543,770,400
BBL13P2208A0.000.01n/a-
BBL13P2212A0.410.4116:00:14408,400
BCH13C2208A0.000.05n/a-
BCH13C2209A0.060.0711:01:34190,000
BCH13C2210A0.220.2216:36:5010,393,600
BCP13C2208A0.000.04n/a-
BCP13C2209A0.000.01n/a-
BCP13C2210A0.100.1016:36:506,865,500
BCP13C2212A0.220.2216:36:532,810,100
BCPG13C2208A0.000.0109:57:3937,100
BCPG13C2209A0.000.01n/a-
BCPG13C2211A0.060.07n/a-
BCPG13C2212A0.150.1616:19:2712,444,000
BDMS13C2210A0.250.28n/a-
BDMS13C2210B0.080.0816:15:3724,101,000
BDMS13C2212A0.170.1716:36:5534,677,600
BEC13C2209A0.000.01n/a-
BEC13C2211A0.080.1014:29:46200
BEC13C2212A0.210.2116:36:51464,000
BEM13C2208A0.000.12n/a-
BEM13C2210A0.130.1316:22:553,553,400
BGRI13C2208A0.000.05n/a-
BGRI13C2209A0.140.1416:36:547,349,100
BGRIM13C2212A0.210.2116:36:5549,565,600
BGRIM13P2212A0.270.2716:36:517,917,800
BH13C2208A0.000.02n/a-
BH13C2210A0.300.3016:36:557,272,100
BLA13C2208A0.000.01n/a-
BLA13C2209A0.010.02n/a-
BLA13C2210A0.080.0816:36:491,040,000
BLA13C2212A0.250.2416:36:5013,449,000มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
BLA13P2212A0.340.3416:36:5518,382,200
BPP13C2208A0.000.0116:17:035,000
BPP13C2209A0.020.05n/a-
BPP13C2210A0.080.0712:11:05663,000
BPP13C2212A0.260.2516:27:201,761,000
BTS13C2208A0.000.01n/a-
BTS13C2210A0.080.0816:36:536,930,800
BTS13C2212A0.230.2316:36:539,914,500
CBG13C2210A0.290.2916:36:512,415,600
CBG13C2212A0.390.3816:36:523,941,200ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
CBG13P2210A0.150.1516:29:23433,200
CENT13C2209A0.020.05n/a-
CENT13C2210A0.140.1416:36:54545,400
CENTEL13C2212A0.290.2916:36:494,658,600
CHG13C2208A0.000.04n/a-
CHG13C2209A0.050.0614:29:4629,000
CHG13C2212A0.260.2712:01:176,125,100
CK13C2210A0.290.2916:36:539,164,900
CKP13C2208A0.000.0111:56:41200,000
CKP13C2210A0.050.05n/a-
CKP13C2212A0.170.1716:36:544,647,600
COM713C2208A0.000.01n/a-
COM713C2209A0.000.02n/a-
COM713C2209B0.030.03n/a-
COM713C2210A0.100.1016:27:059,754,100
COM713C2211A0.210.2016:36:5057,835,200มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
COM713C2211B0.400.4016:36:541,498,000
COM713P2209A0.070.11n/a-
COM713P2211A0.150.1516:36:533,107,900
CPAL13C2208A0.000.0109:59:44100
CPAL13C2210A0.040.0416:36:4969,700
CPALL13C2210B0.140.1416:36:545,551,500
CPALL13C2212A0.290.2916:36:525,955,400
CPF13C2210A0.050.0612:06:59195,700
CPF13C2212A0.130.1316:36:518,101,700
CPN13C2208A0.000.01n/a-
CPN13C2211A0.420.4216:36:499,689,100
CRC13C2208A0.000.06n/a-
CRC13C2209A0.100.1016:25:124,357,000
CRC13C2210A0.200.2016:36:5421,426,000
DOHO13C2209A0.000.0310:01:08100
DOHO13C2210A0.030.0311:39:0729,000
DOHOME13C2211A0.120.1216:36:541,223,200
DOHOME13C2212A0.290.2916:36:494,347,000
DTAC13C2208A0.000.05n/a-
DTAC13C2209A0.090.1016:29:5218,672,800
DTAC13C2211A0.300.3016:36:4954,695,500
EA13C2208A0.000.01n/a-
EA13C2208B0.000.01n/a-
EA13C2209A0.080.0816:36:554,229,300
EA13C2211A0.310.3216:36:5312,630,900
EA13C2211B0.510.5316:21:165,723,900
EA13P2210A0.350.3414:47:216,000
EGCO13C2210A0.320.3316:36:508,044,200
EPG13C2209A0.010.02n/a-
EPG13C2210A0.140.1511:27:159,591,800
ESSO13C2209A0.130.20n/a-
ESSO13C2210A0.100.1116:28:457,120,900
ESSO13C2210B0.050.0516:27:116,203,200
ESSO13P2210A0.280.2816:36:5521,039,500
FORTH13C2211A0.490.4916:36:5223,373,400
GLOB13C2209A0.000.01n/a-
GLOBAL13C2210A0.070.08n/a-
GLOBAL13C2211A0.190.1914:36:343,422,700
GPSC13C2209A0.090.0916:26:502,276,000
GPSC13C2209B0.240.2112:00:2110,000
GPSC13C2212A0.550.5516:36:5124,817,800
GPSC13P2211A0.190.1916:36:5211,673,200
GULF13C2209A0.030.0314:57:57415,600
GULF13C2210A0.130.1315:40:1617,617,300
GULF13C2212A0.300.3016:36:54111,128,400
GULF13P2209A0.010.01n/a-
GULF13P2210A0.100.1011:27:39312,800
GULF13P2212A0.340.3316:26:5720,290,000
GUNK13C2208A0.000.01n/a-
GUNK13C2209A0.020.05n/a-
GUNK13C2209B0.080.0816:36:5678,000
GUNKUL13C2211A0.110.1216:36:532,593,000
GUNKUL13P2211A0.260.2516:13:302,635,300
HANA13C2209A0.070.0711:23:512,277,000
HANA13C2210A0.240.2416:36:544,106,700
HANA13C2211A0.520.5216:36:52646,700
HANA13P2211A0.290.2916:36:523,426,200
HMPR13C2209A0.000.01n/a-
HMPR13C2210A0.030.03n/a-
HMPRO13C2211A0.140.1416:36:5217,484,400
INTU13C2208A0.000.03n/a-
INTU13C2210A0.140.1416:36:54790,600
INTUCH13C2212A0.360.3616:36:504,611,300
IRPC13C2208A0.000.05n/a-
IRPC13C2209A0.030.04n/a-
IRPC13C2210A0.200.2016:36:564,333,500
IVL13C2209A0.010.02n/a-
IVL13C2210A0.040.0516:12:50514,000
IVL13C2211A0.120.1216:36:4914,851,000
IVL13P2209A0.030.05n/a-
IVL13P2211A0.320.3216:36:534,742,200
JMAR13C2209A0.000.01n/a-
JMAR13C2209B0.040.0416:18:49190,000
JMAR13P2209A0.110.1116:10:123,889,500
JMART13C2211A0.350.3516:36:557,051,200
JMT13C2208A0.000.0110:17:1620,000
JMT13C2209A0.020.0215:58:021,420,100
JMT13C2209B0.280.2816:36:5615,201,500
JMT13C2211A0.730.7316:36:5115,795,400
JMT13P2208A0.000.0114:50:24200,000
JMT13P2211A0.340.3416:36:491,744,800
KBAN13C2208A0.000.01n/a-
KBAN13C2209A0.020.0216:02:101,065,800
KBAN13C2209B0.070.0716:36:552,543,200
KBAN13P2208A0.000.05n/a-
KBANK13C2211A0.240.2416:36:5423,432,800
KBANK13C2212A0.440.4416:36:5240,845,700
KBANK13P2210A0.220.2316:04:385,966,300
KCE13C2209A0.150.1516:36:5251,985,200
KCE13C2211A0.450.4416:36:5111,484,600ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
KCE13C2211B0.740.76n/a-
KCE13P2209A0.020.0310:02:2160,000
KCE13P2211A0.300.3116:36:5110,907,000
KEX13C2208A0.020.03n/a-
KEX13C2210A0.160.1715:01:1655,500
KEX13C2211A0.100.1016:27:112,261,900
KEX13C2212A0.480.4816:36:504,059,400
KEX13P2212A0.560.5616:36:529,896,200
KKP13C2208A0.000.0110:31:4959,100
KKP13C2210A0.140.1416:27:054,330,600
KKP13C2211A0.380.3816:36:4954,405,500
KTB13C2208A0.000.07n/a-
KTB13C2209A0.060.0610:47:31102,000
KTB13C2211A0.230.2216:36:5112,012,800ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
KTC13C2208A0.000.01n/a-
KTC13C2210A0.200.2016:36:498,240,800
KTC13C2212A0.430.4416:36:507,081,500
KTC13P2211A0.340.3416:27:084,644,600
LH13C2208A0.000.01n/a-
LH13C2210A0.070.07n/a-
LH13C2211A0.200.2016:36:534,384,300
MAJO13C2210A0.150.1516:36:532,317,200
MEGA13C2210A0.100.1112:15:36421,600
MEGA13C2211A0.260.2712:15:36562,400
MEGA13C2212A0.390.3916:36:5014,696,000
MINT13C2209A0.010.0109:57:3375,000
MINT13C2210A0.090.0916:27:054,055,000
MINT13C2212A0.220.2216:36:529,835,700
MTC13C2208A0.000.01n/a-
MTC13C2209A0.050.0616:18:561,800,000
MTC13C2209B0.250.2516:36:5113,010,000
MTC13C2211A0.620.6312:08:163,662,600
OR13C2209A0.060.0616:36:5115,895,100
OR13C2209B0.050.0516:36:5115,135,400
OR13C2212A0.210.2116:36:5017,752,600
ORI13C2209A0.020.06n/a-
ORI13C2210A0.230.25n/a-
ORI13C2212A0.170.1714:38:321,773,700
OSP13C2208A0.000.01n/a-
OSP13C2209A0.000.0116:05:34100
OSP13C2210A0.050.05n/a-
OSP13C2212A0.150.1510:21:56640,300
PLAN13C2208A0.000.03n/a-
PLANB13C2210A0.040.0410:36:58200
PLANB13C2211A0.190.1810:46:0144,000
PLANB13C2212A0.280.2816:36:5317,911,100
PSL13C2211A0.180.1816:36:553,451,700
PTG13C2210A0.160.1616:36:558,505,800
PTG13C2211A0.320.3116:36:5320,099,400มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
PTT13C2208A0.000.01n/a-
PTT13C2209A0.010.0111:43:481,500
PTT13C2210A0.060.0616:05:39220,000
PTT13C2211A0.160.1616:36:5312,737,700
PTT13P2209A0.040.11n/a-
PTT13P2210A0.060.08n/a-
PTT13P2212A0.190.1916:36:5615,560,800
PTTE13C2210A0.110.1116:36:5578,027,800
PTTE13P2209A0.040.0410:20:26666,000
PTTE13P2210A0.380.3816:36:4921,225,000
PTTEP13C2211A0.290.2916:36:5465,050,100
PTTEP13P2212A0.660.6616:36:5119,908,900
PTTG13C2209A0.010.0312:05:3815,000
PTTG13C2209B0.050.05n/a-
PTTG13P2209A0.010.07n/a-
PTTGC13C2210A0.190.1916:06:403,438,500
PTTGC13C2212A0.320.3216:36:5422,684,500
PTTGC13P2211A0.220.2216:36:5310,370,100
QH13C2208A0.000.05n/a-
RATC13C2208A0.000.01n/a-
RATC13C2209A0.030.0311:34:408,000
RATC13P2209A0.020.10n/a-
RATCH13C2210A0.110.1115:20:343,441,000
RATCH13C2211A0.170.1716:36:5311,974,800
RBF13C2208A0.000.01n/a-
RBF13C2210A0.080.09n/a-
RBF13C2212A0.190.1915:00:543,612,000
RBF13C2212B0.330.3315:00:543,616,200
RCL13C2208A0.000.01n/a-
RCL13C2211A0.170.1816:36:5619,948,000
RCL13C2212A0.410.4116:36:5042,630,600
RCL13P2208A0.000.03n/a-
RCL13P2212A0.260.2616:36:5110,964,400
RS13C2208A0.000.01n/a-
RS13C2210A0.130.1216:29:302,209,900
RS13C2212A0.290.2916:36:502,341,600
SAWA13C2208A0.000.01n/a-
SAWA13C2209A0.040.04n/a-
SAWAD13C2210A0.210.2116:36:5625,200,700
SAWAD13C2211A0.400.39n/a-
SCB13C2209A0.010.0216:19:49500,100
SCB13C2210A0.080.0816:27:204,235,600
SCB13C2211A0.210.2116:36:5024,811,500
SCB13C2212A0.720.7216:36:541,504,800
SCB13P2209A0.020.04n/a-
SCB13P2211A0.210.2116:36:552,728,000
SCC13C2208A0.000.02n/a-
SCC13C2210A0.190.1816:36:4928,856,600ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
SCC13P2209A0.160.18n/a-
SCGP13C2208A0.000.03n/a-
SCGP13C2209A0.080.0816:26:50636,000
SCGP13C2212A0.360.3616:36:5138,419,700
SCGP13P2208A0.000.03n/a-
SING13C2209A0.010.0115:25:15886,400
SINGER13C2210A0.130.1316:36:503,595,000
SINGER13C2211A0.470.4716:36:4913,475,200
SIRI13C2208A0.000.01n/a-
SIRI13C2212A0.150.1516:36:534,769,800
SPAL13C2209A0.030.04n/a-
SPALI13C2211A0.280.2716:26:141,148,000
SPRC13C2208A0.000.02n/a-
SPRC13C2210A0.030.0316:23:46125,000
SPRC13C2211A0.110.1016:36:547,438,300ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
SPRC13P2212A0.290.3215:00:3817,116,200
STA13C2209A0.010.02n/a-
STA13C2209B0.100.1016:36:524,171,000
STA13C2210A0.030.03n/a-
STA13C2211A0.410.4116:36:549,347,800
STAR13C2210A0.190.1916:36:544,335,500
STAR13C2210B0.070.11n/a-
STAR13C2210C0.040.07n/a-
STEC13C2210A0.040.0515:34:4310,100
STGT13C2209A0.000.01n/a-
STGT13C2209B0.010.03n/a-
STGT13C2210A0.010.0214:29:541,000
STGT13C2210B0.090.0916:36:5210,156,700
STGT13C2211A0.250.2516:36:4916,326,900
SUPE13C2208A0.000.01n/a-
SUPER13C2211A0.090.10n/a-
SYNE13C2208A0.000.0110:16:25195,000
SYNE13C2209A0.010.0211:03:121,000,000
SYNEX13C2210A0.170.1716:16:398,121,000
SYNEX13C2211A0.470.4716:36:5023,208,200
TASC13C2209A0.070.0716:26:57537,600
TASCO13C2212A0.300.3016:09:422,592,000
TCAP13C2210A0.090.0916:36:491,161,600
TCAP13C2212A0.270.2716:27:204,763,500
THAN13C2209A0.020.04n/a-
THANI13C2210A0.200.2016:26:575,120,400
THANI13C2211A0.500.4916:36:508,863,100ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
TIDL13C2210A0.030.0315:41:0152,900
TIDLOR13C2211A0.140.1516:36:4925,281,900
TIDLOR13C2212A0.300.3111:07:5925,200
TIPH13C2212A0.460.4716:13:1515,292,700
TISC13C2208A0.000.02n/a-
TISC13C2209A0.010.03n/a-
TISCO13C2210A0.180.1816:26:502,263,200
TISCO13C2212A0.450.4516:36:5313,662,800
TOP13C2210A0.030.0314:53:35895,400
TOP13C2210B0.070.0716:27:0512,046,800
TOP13C2211A0.230.2316:36:5330,797,300
TOP13P2209A0.160.1616:04:4515,273,000
TQM13C2208A0.000.0115:37:0768,000
TQM13C2211A0.300.3016:36:5420,628,200
TRUE13C2209A0.130.1316:36:528,041,500
TRUE13C2211A0.530.5316:36:5374,738,300
TRUE13P2210A0.160.1616:36:555,706,100
TTA13C2208A0.000.0110:19:01200,000
TTA13C2209A0.010.02n/a-
TTA13C2211A0.250.2516:36:549,489,800
TTB13C2210A0.040.06n/a-
TTB13C2212A0.160.1616:36:491,718,200
TU13C2208A0.000.01n/a-
TU13C2209A0.010.02n/a-
TU13C2210A0.070.0716:27:0912,115,400
TU13C2211A0.220.2216:36:52985,000
TVO13C2208A0.000.09n/a-
TVO13C2212A0.220.21n/a-
VGI13C2208A0.000.05n/a-
VGI13C2208B0.000.02n/a-
VGI13C2210A0.020.02n/a-
VGI13C2211A0.140.1416:36:544,944,200
VGI13C2212A0.320.3216:36:5014,588,800
WHA13C2209A0.040.05n/a-
WHA13C2211A0.220.2216:36:568,937,200
WHA13C2212A0.280.2816:36:4915,664,200
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot