DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 4 ส.ค. 2565

โดย www.thaiwarrant.com -- Aug 04, 2022
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 4 ส.ค. 2565
ปิดตรง/สูงกว่า
353 ตัว
ปิดต่ำกว่า
3 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
ACE13C2208A0.000.05n/a-
ACE13C2210A0.070.07n/a-
ACE13C2212A0.220.2316:13:331,721,100
ADVA13C2208A0.000.01n/a-
ADVA13C2209A0.020.0316:29:23226,300
ADVANC13C2210A0.160.1612:24:4317,100
ADVANC13C2211A0.450.4516:36:56190,100
ADVANC13P2211A0.280.2816:36:561,200,000
AEON13C2209A0.050.06n/a-
AEONTS13C2212A0.450.4516:22:592,355,100
AMAT13C2209A0.010.02n/a-
AMAT13C2209B0.060.0615:00:327,834,100
AMATA13C2211A0.240.2416:29:5529,326,800
AOT13C2210A0.170.1716:36:5515,147,800
AOT13C2212A0.360.3616:36:5515,842,000
AOT13P2209A0.040.0410:15:4215,000
AP13C2210A0.050.06n/a-
AP13C2211A0.330.35n/a-
AP13C2212A0.190.1916:25:5219,427,900
AWC13C2208A0.000.05n/a-
AWC13C2208B0.000.02n/a-
AWC13C2209A0.060.08n/a-
AWC13C2210A0.090.0911:56:47100,000
AWC13C2211A0.320.3216:36:541,777,000
BAM13C2208A0.000.01n/a-
BAM13C2209A0.000.01n/a-
BAM13C2210A0.060.0610:05:282,029,400
BAM13C2211A0.160.1616:36:536,086,700
BAM13C2212A0.290.2916:36:574,458,100
BANP13C2210A0.150.1516:36:5416,700,200
BANP13P2210A0.060.0616:36:55111,500
BANPU13C2210B0.080.0815:06:34800,000
BANPU13C2211A0.200.2016:36:5531,732,400
BANPU13P2210B0.170.1716:23:2012,265,800
BBL13C2209A0.030.04n/a-
BBL13C2210A0.170.1716:36:582,160,900
BBL13P2208A0.000.01n/a-
BCH13C2208A0.000.05n/a-
BCH13C2209A0.060.0715:06:32493,600
BCH13C2210A0.210.2116:36:5910,300,700
BCP13C2208A0.000.04n/a-
BCP13C2209A0.000.01n/a-
BCP13C2210A0.110.1116:26:375,933,400
BCP13C2212A0.240.2416:36:5511,652,100
BCPG13C2208A0.000.01n/a-
BCPG13C2209A0.010.01n/a-
BCPG13C2211A0.060.07n/a-
BCPG13C2212A0.160.1616:36:55614,000
BDMS13C2208A0.000.03n/a-
BDMS13C2210A0.280.2816:36:58753,200
BDMS13C2210B0.080.0816:26:3713,821,000
BDMS13C2212A0.190.1916:36:5518,317,700
BEC13C2209A0.000.01n/a-
BEC13C2211A0.080.0816:36:5630,000
BEC13C2212A0.220.2216:36:535,595,500
BEM13C2208A0.000.12n/a-
BEM13C2210A0.140.1416:36:572,131,400
BGRI13C2208A0.000.05n/a-
BGRI13C2209A0.180.1816:36:528,367,000
BGRIM13C2212A0.240.2416:36:5322,957,300
BGRIM13P2212A0.260.2616:36:581,297,200
BH13C2208A0.010.02n/a-
BH13C2210A0.320.3216:36:544,855,300
BLA13C2208A0.000.01n/a-
BLA13C2209A0.010.02n/a-
BLA13C2210A0.070.08n/a-
BLA13C2212A0.240.2416:36:5413,780,600
BLA13P2212A0.350.3516:36:544,447,500
BPP13C2208A0.000.01n/a-
BPP13C2209A0.020.05n/a-
BPP13C2210A0.080.0815:03:191,175,200
BPP13C2212A0.260.2616:36:571,881,800
BTS13C2208A0.000.01n/a-
BTS13C2210A0.080.08n/a-
BTS13C2212A0.230.2316:36:57669,700
CBG13C2210A0.300.3016:36:585,186,700
CBG13C2212A0.390.3916:36:5711,156,100
CBG13P2210A0.150.1616:29:283,052,600
CENT13C2209A0.030.05n/a-
CENT13C2210A0.160.1616:36:553,358,900
CENTEL13C2212A0.320.3216:36:584,046,800
CHG13C2208A0.000.04n/a-
CHG13C2209A0.060.0616:19:439,265,300
CHG13C2212A0.270.2716:36:5612,738,800
CK13C2210A0.270.2716:36:529,801,900
CKP13C2208A0.000.01n/a-
CKP13C2210A0.050.0512:04:21930,000
CKP13C2212A0.160.1616:36:52432,400
COM713C2208A0.000.0111:01:30100
COM713C2209A0.000.02n/a-
COM713C2209B0.020.0310:06:22200,000
COM713C2210A0.080.0916:18:233,260,800
COM713C2211A0.180.1816:36:5269,425,000
COM713C2211B0.350.3516:36:551,215,200
COM713P2209A0.100.11n/a-
COM713P2211A0.180.1816:26:1714,014,800
CPAL13C2208A0.000.0110:05:11100
CPAL13C2210A0.040.04n/a-
CPALL13C2210B0.140.1416:03:31123,000
CPALL13C2212A0.290.2916:36:582,743,400
CPF13C2210A0.060.0616:26:2832,900
CPF13C2212A0.140.1416:36:521,801,400
CPN13C2208A0.000.01n/a-
CPN13C2211A0.440.4416:36:536,641,700
CRC13C2208A0.000.06n/a-
CRC13C2209A0.090.1016:21:051,240,200
CRC13C2210A0.180.1816:36:5313,032,600
DOHO13C2209A0.000.0115:51:1411,000
DOHO13C2210A0.030.0411:28:40100
DOHOME13C2211A0.130.1216:27:17946,900
DOHOME13C2212A0.310.3116:36:579,337,200
DTAC13C2208A0.000.05n/a-
DTAC13C2209A0.080.0816:26:1332,264,600
DTAC13C2211A0.280.2916:36:528,801,400
EA13C2208A0.000.01n/a-
EA13C2208B0.000.01n/a-
EA13C2209A0.090.0916:26:1311,073,400
EA13C2211A0.330.3316:36:58162,951,500
EA13C2211B0.540.5416:36:5739,762,400
EA13P2210A0.350.3516:36:5929,100
EGCO13C2210A0.350.3516:36:577,125,800
EPG13C2209A0.010.02n/a-
EPG13C2210A0.150.1516:36:5412,823,200
ESSO13C2209A0.190.20n/a-
ESSO13C2210A0.130.1316:36:5411,035,700
ESSO13C2210B0.060.0716:15:29110,000
ESSO13P2210A0.250.2516:36:528,980,900
FORTH13C2211A0.520.5216:36:5721,535,300
GLOB13C2209A0.000.01n/a-
GLOBAL13C2210A0.080.0816:26:132,025,000
GLOBAL13C2211A0.200.2016:36:5516,227,900
GPSC13C2209A0.100.1016:36:524,487,900
GPSC13C2209B0.250.2616:07:2868,700
GPSC13C2212A0.550.5516:36:5535,281,600
GPSC13P2211A0.200.2016:36:576,934,600
GULF13C2209A0.030.0410:19:25600,000
GULF13C2210A0.140.1416:36:5821,664,800
GULF13C2212A0.320.3216:36:5596,074,400
GULF13P2209A0.010.0110:47:007,000
GULF13P2210A0.100.1016:36:5614,918,400
GUNK13C2208A0.000.01n/a-
GUNK13C2209A0.020.05n/a-
GUNK13C2209B0.090.0916:36:57192,200
GUNKUL13C2211A0.110.1116:36:573,971,400
GUNKUL13P2211A0.260.2616:36:54324,200
HANA13C2209A0.070.0716:28:313,575,300
HANA13C2210A0.230.2316:36:5740,734,400
HANA13C2211A0.500.5016:36:5610,445,600
HANA13P2211A0.300.3016:36:5812,207,000
HMPR13C2209A0.000.01n/a-
HMPR13C2210A0.030.0311:40:1525,000
HMPRO13C2211A0.130.1316:36:5716,674,000
INTU13C2208A0.000.03n/a-
INTU13C2210A0.150.1514:59:001,702,500
INTUCH13C2212A0.370.3615:43:547,149,900
IRPC13C2208A0.000.05n/a-
IRPC13C2209A0.030.04n/a-
IRPC13C2210A0.200.2110:14:041,426,400
IVL13C2209A0.020.0212:28:5585,000
IVL13C2210A0.050.0611:20:08413,400
IVL13C2211A0.150.1516:36:5728,910,900
IVL13P2209A0.030.05n/a-
IVL13P2211A0.290.2916:36:543,638,600
JMAR13C2209A0.000.01n/a-
JMAR13C2209B0.040.0416:08:4882,000
JMAR13P2209A0.120.1216:26:132,989,400
JMART13C2211A0.350.3516:36:5536,390,000
JMT13C2208A0.000.01n/a-
JMT13C2209A0.020.0216:36:541,420,200
JMT13C2209B0.280.2816:36:5930,591,800
JMT13C2211A0.720.7216:36:5427,119,600
JMT13P2208A0.000.01n/a-
JMT13P2211A0.350.3516:36:5910,162,600
KBAN13C2208A0.000.01n/a-
KBAN13C2209A0.010.0210:12:06350,000
KBAN13C2209B0.060.0616:27:352,420,500
KBAN13P2208A0.000.05n/a-
KBANK13C2211A0.220.2216:36:578,264,200
KBANK13C2212A0.410.4016:36:5316,934,800มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
KBANK13P2210A0.250.2616:36:534,558,800
KCE13C2209A0.170.1716:36:54149,690,300
KCE13C2211A0.470.4716:36:5543,895,500
KCE13C2211B0.760.7616:36:591,073,100
KCE13P2209A0.030.0416:20:1845,900
KCE13P2211A0.300.3016:36:5723,006,500
KEX13C2208A0.040.03n/a-
KEX13C2210A0.190.1816:08:182,000
KEX13C2211A0.110.1114:41:111,409,400
KEX13C2212A0.520.5216:36:594,671,800
KEX13P2212A0.540.5416:36:539,418,300
KKP13C2208A0.000.02n/a-
KKP13C2210A0.100.1115:44:43645,600
KKP13C2211A0.290.2916:36:527,973,500
KTB13C2208A0.000.07n/a-
KTB13C2209A0.050.0614:39:573,915,000
KTB13C2211A0.200.2114:39:589,933,600
KTC13C2208A0.000.0109:55:4030,000
KTC13C2210A0.210.2116:36:5510,716,200
KTC13C2212A0.440.4415:36:2714,321,500
KTC13P2211A0.350.3516:36:537,077,400
LH13C2208A0.000.01n/a-
LH13C2210A0.070.07n/a-
LH13C2211A0.200.2016:36:57642,400
MAJO13C2210A0.160.1615:52:545,214,800
MEGA13C2210A0.110.1116:29:22681,900
MEGA13C2211A0.280.2816:27:254,497,400
MEGA13C2212A0.410.4016:36:532,818,600ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
MINT13C2209A0.010.02n/a-
MINT13C2210A0.100.1016:36:575,551,600
MINT13C2212A0.230.2316:36:5816,525,700
MTC13C2208A0.000.01n/a-
MTC13C2209A0.060.0616:26:138,665,600
MTC13C2209B0.270.2716:17:351,947,800
MTC13C2211A0.630.6216:36:5340,730,400มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
OR13C2209A0.050.06n/a-
OR13C2209B0.050.0516:36:54800,000
OR13C2212A0.200.2016:36:54240,000
ORI13C2209A0.030.06n/a-
ORI13C2210A0.230.25n/a-
ORI13C2212A0.170.1716:20:472,763,000
OSP13C2208A0.000.01n/a-
OSP13C2209A0.000.01n/a-
OSP13C2210A0.040.05n/a-
OSP13C2212A0.150.1516:36:57521,000
PLAN13C2208A0.000.03n/a-
PLANB13C2210A0.040.0411:29:19100
PLANB13C2211A0.180.1916:28:592,038,700
PLANB13C2212A0.260.2716:36:5526,234,700
PSL13C2211A0.190.1916:36:537,582,100
PTG13C2210A0.150.1516:36:5212,876,100
PTG13C2211A0.310.3116:36:5811,219,900
PTT13C2208A0.000.01n/a-
PTT13C2209A0.010.01n/a-
PTT13C2210A0.050.0516:36:53109,000
PTT13C2211A0.150.1516:36:598,067,400
PTT13P2209A0.050.11n/a-
PTT13P2210A0.070.0811:31:111,200
PTT13P2212A0.210.2116:36:5411,119,800
PTTE13C2210A0.140.1416:36:56159,333,700
PTTE13P2209A0.030.0415:38:1786,200
PTTE13P2210A0.340.3416:36:5237,061,300
PTTEP13C2211A0.350.3516:36:53101,942,500
PTTEP13P2212A0.600.6016:36:5340,492,600
PTTG13C2209A0.010.05n/a-
PTTG13C2209B0.040.0516:18:06811,300
PTTG13P2209A0.020.07n/a-
PTTGC13C2210A0.180.1816:36:595,205,100
PTTGC13C2212A0.300.3016:36:5617,017,900
PTTGC13P2211A0.240.2416:36:5713,219,500
QH13C2208A0.000.05n/a-
RATC13C2208A0.000.0110:10:185,000
RATC13C2209A0.030.0416:20:547,000
RATC13P2209A0.020.10n/a-
RATCH13C2210A0.110.1116:36:574,747,200
RATCH13C2211A0.170.1716:36:559,170,400
RBF13C2208A0.000.01n/a-
RBF13C2210A0.080.0915:54:364,685,600
RBF13C2212A0.190.1916:27:017,148,000
RBF13C2212B0.330.3316:36:5217,774,600
RCL13C2208A0.000.01n/a-
RCL13C2211A0.150.1516:36:524,791,100
RCL13C2212A0.370.3816:36:537,356,000
RCL13P2208A0.000.03n/a-
RCL13P2212A0.280.2816:36:58200,000
RS13C2208A0.000.01n/a-
RS13C2210A0.120.1216:28:074,334,200
RS13C2212A0.280.2815:07:573,519,800
SAWA13C2208A0.000.01n/a-
SAWA13C2209A0.040.0411:44:0130,300
SAWAD13C2210A0.210.2116:26:1327,425,900
SAWAD13C2211A0.400.3916:00:2312,424,500
SCB13C2209A0.010.0211:53:36100
SCB13C2210A0.070.0716:36:554,768,200
SCB13C2211A0.180.1816:36:581,755,600
SCB13C2212A0.620.6216:36:53285,800
SCB13P2209A0.030.0416:27:121,000
SCB13P2211A0.260.2616:36:546,363,200
SCC13C2208A0.000.02n/a-
SCC13C2210A0.180.1916:36:5660,900
SCC13P2209A0.170.18n/a-
SCGP13C2208A0.000.03n/a-
SCGP13C2209A0.070.0616:27:0815,612,600
SCGP13C2212A0.330.3316:36:5678,903,300
SCGP13P2208A0.000.03n/a-
SING13C2209A0.010.0115:09:2040,000
SINGER13C2210A0.110.1116:27:176,686,600
SINGER13C2211A0.420.4216:36:5321,534,400
SIRI13C2208A0.000.01n/a-
SIRI13C2212A0.160.1516:27:012,022,000
SPAL13C2209A0.030.04n/a-
SPALI13C2211A0.260.2616:28:4717,262,400
SPRC13C2208A0.000.02n/a-
SPRC13C2210A0.040.0514:57:33100,000
SPRC13C2211A0.110.1116:36:5711,902,400
STA13C2209A0.010.0209:55:4025,000
STA13C2209B0.110.1116:36:5610,362,200
STA13C2210A0.030.03n/a-
STA13C2211A0.420.4216:36:5411,484,200
STAR13C2210A0.220.2216:27:173,981,100
STAR13C2210B0.080.11n/a-
STAR13C2210C0.040.07n/a-
STEC13C2210A0.030.0316:36:5620,000
STGT13C2208A0.000.0112:13:583,000
STGT13C2209A0.000.01n/a-
STGT13C2209B0.010.03n/a-
STGT13C2210A0.020.0215:55:202,800,000
STGT13C2210B0.100.1116:22:1613,183,100
STGT13C2211A0.280.2816:36:5224,693,500
SUPE13C2208A0.000.0112:29:5815,600
SUPER13C2211A0.100.1015:41:3920,202,000
SYNE13C2208A0.000.01n/a-
SYNE13C2209A0.010.01n/a-
SYNEX13C2210A0.130.1316:25:451,167,600
SYNEX13C2211A0.380.3816:36:588,938,200
TASC13C2209A0.080.0816:36:525,841,300
TCAP13C2210A0.090.09n/a-
TCAP13C2212A0.260.2715:04:593,209,600
THAN13C2209A0.020.04n/a-
THANI13C2210A0.190.1916:26:136,032,400
THANI13C2211A0.480.4816:36:587,667,200
TIDL13C2210A0.030.0415:59:10102,100
TIDLOR13C2211A0.150.1514:53:148,000
TIDLOR13C2212A0.300.3016:36:5740,718,400
TIPH13C2212A0.470.4715:45:209,564,900
TISC13C2208A0.000.02n/a-
TISC13C2209A0.010.03n/a-
TISCO13C2210A0.170.1810:43:21684,000
TISCO13C2212A0.430.4316:29:573,915,900
TOP13C2210A0.030.0316:28:09600
TOP13C2210B0.080.0716:28:2920,470,600
TOP13C2211A0.250.2516:36:5415,099,200
TOP13P2209A0.150.1715:50:083,802,300
TQM13C2208A0.000.01n/a-
TQM13C2211A0.270.2716:36:5210,134,400
TRUE13C2209A0.120.1216:16:193,670,900
TRUE13C2211A0.480.4816:36:5637,339,900
TRUE13P2210A0.190.1916:36:572,325,400
TTA13C2208A0.000.02n/a-
TTA13C2209A0.010.02n/a-
TTA13C2211A0.270.2716:36:57609,200
TTB13C2210A0.040.06n/a-
TTB13C2212A0.160.1615:13:262,019,800
TU13C2208A0.000.01n/a-
TU13C2209A0.010.02n/a-
TU13C2210A0.070.0715:05:3636,073,600
TU13C2211A0.220.2215:05:364,125,800
TVO13C2208A0.000.09n/a-
TVO13C2212A0.210.2116:36:53907,200
VGI13C2208A0.000.05n/a-
VGI13C2208B0.000.02n/a-
VGI13C2210A0.020.0211:54:342,027,100
VGI13C2211A0.140.1416:26:176,584,400
VGI13C2212A0.310.3116:36:5911,849,000
WHA13C2209A0.030.05n/a-
WHA13C2211A0.190.1916:36:5524,947,700
WHA13C2212A0.240.2416:36:5724,064,600
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot