DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 3 ส.ค. 2565

โดย www.thaiwarrant.com -- Aug 03, 2022
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 3 ส.ค. 2565
ปิดตรง/สูงกว่า
352 ตัว
ปิดต่ำกว่า
3 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
ACE13C2208A0.000.05n/a-
ACE13C2210A0.070.0716:27:24805,800
ACE13C2212A0.230.2316:27:241,302,100
ADVA13C2208A0.000.01n/a-
ADVA13C2209A0.020.0316:36:19196,100
ADVANC13C2210A0.160.1616:36:206,216,900
ADVANC13C2211A0.460.4616:36:161,034,800
ADVANC13P2211A0.280.2715:17:142,949,800
AEON13C2209A0.050.06n/a-
AEONTS13C2212A0.440.4416:36:231,828,600
AMAT13C2209A0.010.02n/a-
AMAT13C2209B0.060.0616:27:434,415,400
AMATA13C2211A0.230.2316:29:3718,019,900
AOT13C2210A0.160.1616:36:183,894,100
AOT13C2212A0.340.3416:36:165,859,900
AOT13P2209A0.050.0516:07:01100
AP13C2210A0.050.0616:22:541,000
AP13C2211A0.340.35n/a-
AP13C2212A0.190.1916:36:1914,628,800
AWC13C2208A0.000.05n/a-
AWC13C2208B0.000.02n/a-
AWC13C2209A0.060.08n/a-
AWC13C2210A0.080.0816:36:225,492,200
AWC13C2211A0.300.3214:41:3455,000
BAM13C2208A0.000.01n/a-
BAM13C2209A0.000.01n/a-
BAM13C2210A0.050.0610:02:084,030,900
BAM13C2211A0.150.1516:36:197,387,800
BAM13C2212A0.280.2816:36:1811,381,200
BANP13C2210A0.200.2016:36:174,202,300
BANP13P2210A0.050.06n/a-
BANPU13C2210B0.110.1011:45:31800,600
BANPU13C2211A0.240.2416:36:1617,721,500
BANPU13P2210B0.140.1416:36:183,423,600
BBL13C2209A0.030.0414:55:561,000
BBL13C2210A0.170.1716:36:203,377,100
BBL13P2208A0.000.01n/a-
BCH13C2208A0.000.05n/a-
BCH13C2209A0.090.0916:36:211,879,400
BCH13C2210A0.270.2716:36:2123,270,900
BCP13C2208A0.000.04n/a-
BCP13C2209A0.010.01n/a-
BCP13C2210A0.140.1416:36:183,911,800
BCP13C2212A0.270.2716:36:213,156,200
BCPG13C2208A0.000.01n/a-
BCPG13C2209A0.010.0115:35:09300
BCPG13C2211A0.070.0716:36:186,953,000
BCPG13C2212A0.160.1616:36:219,465,200
BDMS13C2208A0.000.03n/a-
BDMS13C2210A0.340.3114:39:0120,000
BDMS13C2210B0.100.0916:36:236,318,400มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
BDMS13C2212A0.210.2116:36:1820,674,500
BEC13C2209A0.000.0110:10:4525,000
BEC13C2211A0.080.0916:36:231,046,800
BEC13C2212A0.220.2216:36:218,040,700
BEM13C2208A0.000.12n/a-
BEM13C2210A0.130.1316:36:16135,000
BGRI13C2208A0.000.05n/a-
BGRI13C2209A0.190.1916:36:233,752,100
BGRIM13C2212A0.240.2416:36:1810,745,900
BGRIM13P2212A0.260.2716:26:502,289,100
BH13C2208A0.010.02n/a-
BH13C2210A0.350.3516:36:224,247,400
BLA13C2208A0.000.01n/a-
BLA13C2209A0.010.02n/a-
BLA13C2210A0.080.0811:38:285,400
BLA13C2212A0.250.2416:36:2125,920,700มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
BLA13P2212A0.350.3516:36:1718,015,800
BPP13C2208A0.000.01n/a-
BPP13C2209A0.020.05n/a-
BPP13C2210A0.090.09n/a-
BPP13C2212A0.270.2716:36:221,351,900
BTS13C2208A0.000.01n/a-
BTS13C2210A0.080.0816:36:167,901,300
BTS13C2212A0.220.2216:36:1910,486,600
CBG13C2210A0.300.3016:36:176,073,300
CBG13C2212A0.400.4016:36:172,310,500
CBG13P2210A0.160.1616:36:213,489,500
CENT13C2209A0.030.05n/a-
CENT13C2210A0.170.1716:27:431,834,900
CENTEL13C2212A0.330.3316:36:205,981,200
CHG13C2208A0.000.04n/a-
CHG13C2209A0.070.0716:27:325,712,400
CHG13C2212A0.290.2916:36:1613,619,400
CK13C2210A0.310.3116:36:164,808,200
CKP13C2208A0.000.01n/a-
CKP13C2210A0.050.0516:36:22188,200
CKP13C2212A0.170.1816:25:231,878,800
COM713C2208A0.000.01n/a-
COM713C2209A0.000.02n/a-
COM713C2209B0.020.03n/a-
COM713C2210A0.080.0816:27:243,880,200
COM713C2211A0.180.1816:36:2316,354,000
COM713C2211B0.340.3416:36:191,661,800
COM713P2209A0.110.11n/a-
COM713P2211A0.180.1816:36:1911,855,900
CPAL13C2208A0.000.0110:19:41100
CPAL13C2210A0.040.0416:36:19190,000
CPALL13C2210B0.150.1516:36:18100,500
CPF13C2210A0.060.07n/a-
CPF13C2212A0.140.1416:36:1811,800
CPN13C2208A0.000.01n/a-
CPN13C2211A0.440.4416:36:1710,968,500
CRC13C2208A0.000.06n/a-
CRC13C2209A0.090.1016:25:171,029,600
CRC13C2210A0.190.1916:36:1610,331,000
DOHO13C2209A0.000.03n/a-
DOHO13C2210A0.030.0315:24:38594,700
DOHOME13C2211A0.110.1116:36:172,577,500
DOHOME13C2212A0.280.2816:36:214,633,900
DTAC13C2208A0.000.05n/a-
DTAC13C2209A0.090.0916:26:4415,690,200
DTAC13C2211A0.280.2816:36:1931,962,000
EA13C2208A0.000.01n/a-
EA13C2208B0.000.01n/a-
EA13C2209A0.100.1016:26:4713,683,800
EA13C2211A0.340.3416:26:496,961,800
EA13C2211B0.560.5616:36:2214,069,700
EA13P2210A0.350.3616:01:05169,700
EGCO13C2210A0.370.3716:36:184,448,000
EPG13C2209A0.010.02n/a-
EPG13C2210A0.140.1416:28:1715,078,700
ESSO13C2209A0.280.20n/a-
ESSO13C2210A0.160.1716:36:2212,255,700
ESSO13C2210B0.090.0916:19:144,554,900
ESSO13P2210A0.220.2216:26:3612,425,900
FORTH13C2211A0.410.4116:36:1922,747,300
GLOB13C2209A0.000.01n/a-
GLOBAL13C2210A0.080.0816:27:242,400,000
GLOBAL13C2211A0.200.2016:36:1913,720,000
GPSC13C2209A0.080.0816:26:441,077,400
GPSC13C2209B0.220.2215:31:05800
GPSC13C2212A0.510.5116:36:1711,229,100
GPSC13P2211A0.230.2316:36:179,180,100
GULF13C2209A0.030.04n/a-
GULF13C2210A0.120.1216:36:228,844,900
GULF13C2212A0.290.2916:36:1630,995,300
GULF13P2209A0.010.02n/a-
GULF13P2210A0.120.1216:27:044,798,800
GUNK13C2208A0.000.01n/a-
GUNK13C2209A0.020.05n/a-
GUNK13C2209B0.080.0816:36:19327,800
GUNKUL13C2211A0.110.1116:36:2332,943,300
GUNKUL13P2211A0.280.2816:36:2234,842,300
HANA13C2209A0.060.0616:36:165,888,700
HANA13C2210A0.220.2216:36:2343,500,700
HANA13C2211A0.480.4816:36:1814,484,400
HANA13P2211A0.320.3216:36:218,505,600
HMPR13C2209A0.000.01n/a-
HMPR13C2210A0.030.03n/a-
HMPRO13C2211A0.130.1316:36:185,244,000
INTU13C2208A0.000.03n/a-
INTU13C2210A0.140.1416:36:231,050,300
INTUCH13C2212A0.350.3516:36:182,250,600
IRPC13C2208A0.000.05n/a-
IRPC13C2209A0.040.0411:36:2120,000
IRPC13C2210A0.230.2316:36:166,021,700
IVL13C2209A0.030.03n/a-
IVL13C2210A0.060.0811:00:181,300
IVL13C2211A0.170.1716:36:1718,821,900
IVL13P2209A0.030.05n/a-
IVL13P2211A0.280.2816:23:335,584,700
JMAR13C2209A0.000.01n/a-
JMAR13C2209B0.040.05n/a-
JMAR13P2209A0.130.1316:26:4412,121,900
JMART13C2211A0.360.3616:36:2023,364,000
JMT13C2208A0.000.01n/a-
JMT13C2209A0.020.0216:22:221,784,200
JMT13C2209B0.250.2516:36:2116,423,500
JMT13C2211A0.670.6716:36:2018,823,400
JMT13P2208A0.000.01n/a-
JMT13P2211A0.390.4016:36:225,841,200
KBAN13C2208A0.000.01n/a-
KBAN13C2209A0.020.0214:54:31584,800
KBAN13C2209B0.070.0616:28:022,599,200
KBAN13P2208A0.000.05n/a-
KBANK13C2211A0.220.2216:36:2315,232,400
KBANK13C2212A0.420.4216:36:2227,880,800
KBANK13P2210A0.260.2616:26:4413,150,600
KCE13C2209A0.160.1616:28:2633,465,600
KCE13C2211A0.450.4516:36:1610,320,100
KCE13C2211B0.720.7416:29:57470,200
KCE13P2209A0.030.04n/a-
KCE13P2211A0.320.3216:36:226,071,800
KEX13C2208A0.050.03n/a-
KEX13C2210A0.200.2016:36:20122,500
KEX13C2211A0.110.1114:55:132,184,700
KEX13C2212A0.540.5416:36:226,147,100
KEX13P2212A0.540.5616:29:307,958,000
KKP13C2208A0.000.02n/a-
KKP13C2210A0.110.1215:25:211,936,600
KKP13C2211A0.320.3216:36:166,836,800
KTB13C2208A0.000.07n/a-
KTB13C2209A0.060.07n/a-
KTB13C2211A0.200.2016:36:187,342,400
KTC13C2208A0.000.0110:22:2410,000
KTC13C2210A0.190.1916:36:169,138,000
KTC13C2212A0.410.4116:36:1712,734,200
KTC13P2211A0.380.3816:36:214,006,000
LH13C2208A0.000.01n/a-
LH13C2210A0.070.07n/a-
LH13C2211A0.200.21n/a-
MAJO13C2210A0.180.1816:36:204,128,800
MEGA13C2210A0.120.1216:36:20883,200
MEGA13C2211A0.290.2916:36:18865,600
MEGA13C2212A0.420.4216:36:2011,379,200
MINT13C2209A0.020.02n/a-
MINT13C2210A0.110.1116:36:2385,000
MINT13C2212A0.240.2416:36:178,947,400
MTC13C2208A0.000.01n/a-
MTC13C2209A0.040.05n/a-
MTC13C2209B0.210.2109:59:13600,000
MTC13C2211A0.540.5416:36:1910,163,600
OR13C2209A0.060.0616:36:2119,986,500
OR13C2209B0.050.0516:36:2013,453,400
OR13C2212A0.200.2016:36:1819,921,400
ORI13C2209A0.030.06n/a-
ORI13C2210A0.240.2514:47:1613,000
ORI13C2212A0.170.17n/a-
OSP13C2208A0.000.01n/a-
OSP13C2209A0.010.01n/a-
OSP13C2210A0.050.0516:27:245,000
OSP13C2212A0.160.1616:36:162,469,500
PLAN13C2208A0.000.03n/a-
PLANB13C2210A0.030.0310:20:20200
PLANB13C2211A0.160.1614:45:06600,000
PLANB13C2212A0.240.2416:36:1726,104,500
PSL13C2211A0.220.2216:26:504,623,100
PTG13C2210A0.130.1316:36:213,568,400
PTG13C2211A0.280.2716:27:435,713,200
PTT13C2208A0.000.01n/a-
PTT13C2209A0.010.0114:44:2130,000
PTT13C2210A0.060.06n/a-
PTT13C2211A0.160.1616:36:1610,424,400
PTT13P2209A0.050.11n/a-
PTT13P2210A0.070.09n/a-
PTT13P2212A0.200.2012:29:437,074,200
PTTE13C2210A0.210.2116:36:2311,854,400
PTTE13P2209A0.020.05n/a-
PTTE13P2210A0.260.2616:36:216,433,200
PTTEP13C2211A0.470.4716:36:1815,701,600
PTTEP13P2212A0.490.4916:28:529,219,800
PTTG13C2209A0.020.05n/a-
PTTG13C2209B0.060.0616:36:211,854,200
PTTG13P2209A0.020.07n/a-
PTTGC13C2210A0.210.2116:36:196,973,100
PTTGC13C2212A0.340.3416:36:2118,779,400
PTTGC13P2211A0.230.2316:36:233,782,800
QH13C2208A0.000.05n/a-
RATC13C2208A0.000.0112:12:3650,000
RATC13C2209A0.030.0415:25:0910,000
RATC13P2209A0.020.10n/a-
RATCH13C2210A0.120.1116:28:023,711,400
RATCH13C2211A0.180.1811:05:32608,800
RBF13C2208A0.000.01n/a-
RBF13C2210A0.080.0816:26:501,753,800
RBF13C2212A0.190.1816:36:1710,305,000ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
RBF13C2212B0.320.3216:36:209,441,200
RCL13C2208A0.000.01n/a-
RCL13C2211A0.150.1516:36:163,837,000
RCL13C2212A0.370.3716:36:1812,884,600
RCL13P2208A0.000.03n/a-
RCL13P2212A0.290.2916:36:204,712,800
RS13C2208A0.000.01n/a-
RS13C2210A0.120.1216:36:2215,695,300
RS13C2212A0.280.2816:36:2011,179,500
SAWA13C2208A0.000.01n/a-
SAWA13C2209A0.020.0309:58:59300
SAWAD13C2210A0.150.1516:26:445,382,800
SAWAD13C2211A0.300.3016:36:174,793,700
SCB13C2209A0.010.01n/a-
SCB13C2210A0.070.0716:26:44602,600
SCB13C2211A0.180.1816:36:237,033,700
SCB13C2212A0.610.6116:36:161,535,700
SCB13P2209A0.040.0416:36:1680,200
SCB13P2211A0.280.2816:36:202,978,600
SCC13C2208A0.000.02n/a-
SCC13C2210A0.180.1816:26:4410,887,200
SCC13P2209A0.190.1810:07:32500
SCGP13C2208A0.000.03n/a-
SCGP13C2209A0.030.04n/a-
SCGP13C2212A0.230.2316:36:2217,151,100
SCGP13P2208A0.000.03n/a-
SING13C2209A0.010.02n/a-
SINGER13C2210A0.100.1016:29:5110,064,400
SINGER13C2211A0.390.3916:36:1636,236,800
SIRI13C2208A0.000.01n/a-
SIRI13C2212A0.150.16n/a-
SPAL13C2209A0.020.04n/a-
SPALI13C2211A0.240.2416:22:202,776,000
SPRC13C2208A0.010.02n/a-
SPRC13C2210A0.060.0710:50:01741,800
SPRC13C2211A0.160.1615:10:061,422,500
STA13C2209A0.010.02n/a-
STA13C2209B0.110.1116:36:193,366,000
STA13C2210A0.030.03n/a-
STA13C2211A0.420.4216:36:228,330,200
STAR13C2210A0.240.2416:36:23870,000
STAR13C2210B0.090.11n/a-
STAR13C2210C0.050.07n/a-
STEC13C2210A0.030.04n/a-
STGT13C2208A0.000.01n/a-
STGT13C2209A0.000.01n/a-
STGT13C2209B0.010.03n/a-
STGT13C2210A0.020.03n/a-
STGT13C2210B0.110.1212:19:175,199,000
STGT13C2211A0.290.2916:36:1922,192,200
SUPE13C2208A0.000.09n/a-
SUPER13C2211A0.100.1016:36:23200,000
SYNE13C2208A0.000.01n/a-
SYNE13C2209A0.010.01n/a-
SYNEX13C2210A0.120.1216:26:443,377,900
SYNEX13C2211A0.370.3616:27:439,050,700
TASC13C2209A0.060.06n/a-
TCAP13C2210A0.090.0916:27:242,876,600
TCAP13C2212A0.270.2615:08:352,753,800
THAN13C2209A0.020.04n/a-
THANI13C2210A0.180.1816:26:441,782,200
THANI13C2211A0.470.4716:36:172,674,800
TIDL13C2210A0.020.03n/a-
TIDLOR13C2211A0.120.1210:25:58291,500
TIDLOR13C2212A0.250.2516:36:1612,947,000
TIPH13C2212A0.500.5015:56:0415,820,200
TISC13C2208A0.000.02n/a-
TISC13C2209A0.020.03n/a-
TISCO13C2210A0.180.1816:26:44542,800
TISCO13C2212A0.440.4416:27:244,105,500
TOP13C2210A0.040.0416:08:55132,200
TOP13C2210B0.090.0916:27:4324,103,000
TOP13C2211A0.270.2716:29:5112,675,600
TOP13P2209A0.150.1516:24:031,256,200
TQM13C2208A0.000.01n/a-
TQM13C2211A0.280.2816:36:186,366,200
TRUE13C2209A0.120.1216:36:1713,326,600
TRUE13C2211A0.480.4916:36:16109,514,400
TRUE13P2210A0.200.2016:36:2115,244,500
TTA13C2208A0.000.02n/a-
TTA13C2209A0.010.02n/a-
TTA13C2211A0.290.2916:36:179,267,300
TTB13C2210A0.040.06n/a-
TTB13C2212A0.160.1611:12:531,176,300
TU13C2208A0.000.01n/a-
TU13C2209A0.010.02n/a-
TU13C2210A0.070.0716:27:244,023,700
TU13C2211A0.210.2116:36:221,636,000
TVO13C2208A0.000.09n/a-
TVO13C2212A0.220.22n/a-
VGI13C2208A0.000.05n/a-
VGI13C2208B0.000.02n/a-
VGI13C2210A0.020.03n/a-
VGI13C2211A0.140.1416:36:2211,961,000
VGI13C2212A0.310.3116:36:2017,268,100
WHA13C2209A0.040.05n/a-
WHA13C2211A0.190.1916:36:1719,308,400
WHA13C2212A0.250.2516:36:1812,410,300
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot