DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 2 ส.ค. 2565

โดย www.thaiwarrant.com -- Aug 02, 2022
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 2 ส.ค. 2565
ปิดตรง/สูงกว่า
350 ตัว
ปิดต่ำกว่า
4 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
ACE13C2208A0.000.05n/a-
ACE13C2210A0.070.08n/a-
ACE13C2212A0.230.2316:37:373,003,200
ADVA13C2208A0.000.01n/a-
ADVA13C2209A0.020.0316:37:34359,500
ADVANC13C2210A0.170.1716:37:3911,586,300
ADVANC13C2211A0.460.4616:37:346,874,800
ADVANC13P2211A0.280.2816:25:033,860,200
AEON13C2209A0.060.0616:37:38610,500
AEONTS13C2212A0.450.4616:37:354,022,700
AMAT13C2209A0.010.02n/a-
AMAT13C2209B0.050.0516:25:177,273,600
AMATA13C2211A0.210.2116:24:5628,806,300
AOT13C2210A0.160.1616:37:363,502,500
AOT13C2212A0.340.3416:37:373,547,400
AOT13P2209A0.050.06n/a-
AP13C2210A0.050.0615:05:0433,500
AP13C2211A0.350.3512:26:318,621,000
AP13C2212A0.190.1916:37:3319,648,900
AWC13C2208A0.000.05n/a-
AWC13C2208B0.000.02n/a-
AWC13C2209A0.080.0816:37:378,324,100
AWC13C2210A0.100.09n/a-
AWC13C2211A0.360.3616:37:3760,000
BAM13C2208A0.000.01n/a-
BAM13C2209A0.000.01n/a-
BAM13C2210A0.060.0616:23:14560,100
BAM13C2211A0.160.1616:37:3526,498,900
BAM13C2212A0.300.3016:37:3535,774,300
BANP13C2210A0.190.1916:37:367,809,800
BANP13P2210A0.050.0610:47:4820,000
BANPU13C2210B0.100.1016:37:364,052,600
BANPU13C2211A0.230.2216:37:3327,849,100มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
BANPU13P2210B0.150.1516:37:366,946,400
BBL13C2209A0.040.0511:33:21100
BBL13C2210A0.180.1816:37:3721,830,600
BBL13P2208A0.000.01n/a-
BCH13C2208A0.000.05n/a-
BCH13C2209A0.080.0916:29:394,572,500
BCH13C2210A0.260.2616:37:3922,155,900
BCP13C2208A0.000.04n/a-
BCP13C2209A0.010.0110:31:45100
BCP13C2210A0.130.1316:37:409,092,500
BCP13C2212A0.260.2616:37:367,555,900
BCPG13C2208A0.000.01n/a-
BCPG13C2209A0.010.02n/a-
BCPG13C2211A0.070.0716:37:354,717,400
BCPG13C2212A0.170.17n/a-
BDMS13C2208A0.000.03n/a-
BDMS13C2210A0.270.3010:53:2223,000
BDMS13C2210B0.080.0716:37:339,662,500มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
BDMS13C2212A0.180.1816:37:3615,617,500
BEC13C2209A0.010.01n/a-
BEC13C2211A0.100.1016:26:181,200,000
BEC13C2212A0.250.2516:37:333,113,200
BEM13C2208A0.000.12n/a-
BEM13C2210A0.120.1216:37:36671,200
BGRI13C2208A0.000.05n/a-
BGRI13C2209A0.170.1716:37:339,960,700
BGRIM13C2212A0.220.2216:37:4020,232,800
BGRIM13P2212A0.280.2816:37:3311,180,300
BH13C2208A0.020.0214:31:26580,000
BH13C2210A0.350.3516:37:343,189,600
BJC13C2208A0.000.03n/a-
BLA13C2208A0.000.01n/a-
BLA13C2209A0.010.02n/a-
BLA13C2210A0.080.0714:57:358,655,500
BLA13C2212A0.250.2516:37:3733,834,000
BLA13P2212A0.350.3516:37:3621,868,500
BPP13C2208A0.000.01n/a-
BPP13C2209A0.020.05n/a-
BPP13C2210A0.080.0914:53:04870,800
BPP13C2212A0.260.2615:45:49577,400
BTS13C2208A0.000.01n/a-
BTS13C2210A0.080.0815:48:248,475,000
BTS13C2212A0.220.2216:37:389,550,400
CBG13C2210A0.310.3116:14:283,446,400
CBG13C2212A0.400.4016:37:398,464,200
CBG13P2210A0.160.1616:37:35706,000
CENT13C2209A0.030.0516:37:35100
CENT13C2210A0.160.1616:13:302,455,400
CENTEL13C2212A0.310.3116:13:302,315,900
CHG13C2208A0.000.04n/a-
CHG13C2209A0.060.0712:28:234,520,300
CHG13C2212A0.270.2816:37:3314,721,700
CK13C2210A0.270.2716:37:374,906,400
CKP13C2208A0.000.01n/a-
CKP13C2210A0.070.0716:37:39162,000
CKP13C2212A0.200.2016:37:381,149,700
COM713C2208A0.000.01n/a-
COM713C2209A0.000.0214:33:2129,000
COM713C2209B0.020.03n/a-
COM713C2210A0.090.0916:37:365,646,000
COM713C2211A0.190.1916:37:4044,276,900
COM713C2211B0.360.3616:37:351,858,600
COM713P2209A0.110.1115:41:1820,000
COM713P2211A0.180.1816:37:346,825,300
CPAL13C2208A0.000.0110:19:181,000
CPAL13C2210A0.040.05n/a-
CPALL13C2210B0.150.1516:37:3817,409,800
CPF13C2210A0.070.07n/a-
CPF13C2212A0.150.1516:37:371,136,100
CPN13C2208A0.000.01n/a-
CPN13C2211A0.470.4716:37:367,389,200
CRC13C2208A0.000.06n/a-
CRC13C2209A0.100.1010:08:21199,600
CRC13C2210A0.190.1916:37:352,566,800
DOHO13C2209A0.000.03n/a-
DOHO13C2210A0.030.0411:29:16548,500
DOHOME13C2211A0.130.1414:32:391,089,600
DOHOME13C2212A0.300.3016:37:3610,260,500
DTAC13C2208A0.000.05n/a-
DTAC13C2209A0.100.1016:26:39107,178,100
DTAC13C2211A0.300.3016:37:3837,644,600
EA13C2208A0.000.01n/a-
EA13C2208B0.000.01n/a-
EA13C2209A0.110.1116:25:038,290,600
EA13C2211A0.350.3516:26:0333,247,400
EA13C2211B0.570.5716:37:3313,237,900
EA13P2210A0.360.3510:14:3840,000
EGCO13C2210A0.390.3816:10:2515,940,400
EPG13C2209A0.010.02n/a-
EPG13C2210A0.160.1616:37:3610,093,700
ESSO13C2209A0.260.20n/a-
ESSO13C2210A0.160.1616:37:3711,083,800
ESSO13C2210B0.080.0916:29:142,545,300
ESSO13P2210A0.230.2316:37:389,390,700
FORTH13C2211A0.340.3416:37:3716,685,500
GLOB13C2209A0.010.01n/a-
GLOBAL13C2210A0.090.1015:27:578,803,000
GLOBAL13C2211A0.220.2316:21:1824,220,300
GPSC13C2209A0.080.0810:03:12333,800
GPSC13C2209B0.220.2316:00:211,700
GPSC13C2212A0.500.5016:37:3613,471,900
GPSC13P2211A0.240.2415:41:141,239,100
GULF13C2209A0.030.04n/a-
GULF13C2210A0.110.1216:37:336,624,200
GULF13C2212A0.280.2716:37:3756,696,800มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
GULF13P2209A0.020.02n/a-
GULF13P2210A0.130.1316:37:3412,907,400
GUNK13C2208A0.000.01n/a-
GUNK13C2209A0.040.05n/a-
GUNK13C2209B0.160.21n/a-
GUNKUL13C2211A0.150.1614:41:2213,213,800
HANA13C2209A0.080.0816:23:208,557,500
HANA13C2210A0.250.2416:29:0822,920,000
HANA13C2211A0.520.5216:37:385,845,100
HANA13P2211A0.310.3116:37:3620,135,300
HMPR13C2209A0.000.01n/a-
HMPR13C2210A0.030.0316:18:4211,000
HMPRO13C2211A0.140.1416:37:399,209,400
INTU13C2208A0.000.03n/a-
INTU13C2210A0.150.1416:06:543,072,000
INTUCH13C2212A0.360.3616:37:3812,585,600
IRPC13C2208A0.000.05n/a-
IRPC13C2209A0.040.04n/a-
IRPC13C2210A0.220.2216:37:337,481,900
IVL13C2209A0.030.03n/a-
IVL13C2210A0.060.0711:39:332,079,400
IVL13C2211A0.170.1716:37:3727,442,700
IVL13P2209A0.030.05n/a-
IVL13P2211A0.280.2816:23:253,272,800
JMAR13C2209A0.010.0116:13:07773,100
JMAR13C2209B0.050.0516:25:038,235,600
JMAR13P2209A0.130.1316:37:354,900,900
JMART13C2211A0.380.3816:37:3449,894,800
JMT13C2208A0.000.01n/a-
JMT13C2209A0.020.0216:37:381,264,200
JMT13C2209B0.260.2616:37:3721,251,000
JMT13C2211A0.670.6716:37:4022,160,000
JMT13P2208A0.000.01n/a-
JMT13P2211A0.400.4016:37:404,583,200
KBAN13C2208A0.000.01n/a-
KBAN13C2209A0.020.0316:26:171,172,400
KBAN13C2209B0.070.0816:37:403,953,400
KBAN13P2208A0.000.05n/a-
KBANK13C2211A0.220.2216:37:3911,698,700
KBANK13C2212A0.420.4216:37:3535,307,600
KBANK13P2210A0.270.2716:37:3416,424,700
KCE13C2209A0.160.1616:37:3639,272,200
KCE13C2211A0.440.4416:37:4016,077,100
KCE13C2211B0.720.7416:37:3643,000
KCE13P2209A0.040.0416:14:00702,000
KCE13P2211A0.340.3416:37:3617,690,200
KEX13C2208A0.060.03n/a-
KEX13C2210A0.210.2016:25:03525,400
KEX13C2211A0.110.1116:37:407,240,900
KEX13C2212A0.550.5516:37:3715,569,900
KEX13P2212A0.540.5516:27:166,659,600
KKP13C2208A0.000.02n/a-
KKP13C2210A0.120.1316:20:214,133,000
KKP13C2211A0.320.3216:37:3729,382,400
KTB13C2208A0.010.07n/a-
KTB13C2209A0.070.0715:37:49603,800
KTB13C2211A0.220.2216:26:308,634,200
KTC13C2208A0.000.01n/a-
KTC13C2210A0.190.1916:25:3010,817,700
KTC13C2212A0.410.4116:37:375,721,000
KTC13P2211A0.390.3916:25:587,291,200
LH13C2208A0.000.01n/a-
LH13C2210A0.070.07n/a-
LH13C2211A0.210.2112:06:022,171,600
MAJO13C2210A0.160.1715:56:257,283,100
MEGA13C2210A0.120.1316:19:13902,600
MEGA13C2211A0.290.3016:37:333,360,500
MEGA13C2212A0.420.4216:37:346,806,700
MINT13C2209A0.020.02n/a-
MINT13C2210A0.110.1116:37:383,354,700
MINT13C2212A0.230.2316:37:3912,711,000
MTC13C2208A0.000.01n/a-
MTC13C2209A0.040.05n/a-
MTC13C2209B0.210.2014:51:141,210,000
MTC13C2211A0.540.5416:37:3410,987,500
OR13C2209A0.060.0610:01:101,700
OR13C2209B0.060.0616:37:335,614,200
OR13C2212A0.200.2016:37:344,187,300
ORI13C2209A0.030.06n/a-
ORI13C2210A0.250.2909:58:55100
ORI13C2212A0.170.1716:37:341,234,600
OSP13C2208A0.000.01n/a-
OSP13C2209A0.010.01n/a-
OSP13C2210A0.050.0614:28:206,153,800
OSP13C2212A0.160.1616:26:5711,730,000
PLAN13C2208A0.000.03n/a-
PLANB13C2210A0.040.0415:40:081,200
PLANB13C2211A0.170.19n/a-
PLANB13C2212A0.250.2516:37:3330,272,800
PSL13C2211A0.250.2516:29:407,651,500
PTG13C2210A0.140.1416:37:349,876,300
PTG13C2211A0.300.2816:37:3923,755,700มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
PTT13C2208A0.000.01n/a-
PTT13C2209A0.010.0210:08:3025,000
PTT13C2210A0.060.0616:26:182,022,600
PTT13C2211A0.160.1616:37:4053,828,300
PTT13P2209A0.050.11n/a-
PTT13P2210A0.070.09n/a-
PTT13P2212A0.200.2115:33:532,022,800
PTTE13C2210A0.190.1916:37:35185,593,500
PTTE13P2209A0.030.05n/a-
PTTE13P2210A0.300.3016:37:3840,230,400
PTTEP13C2211A0.430.4316:37:3772,744,000
PTTG13C2209A0.020.05n/a-
PTTG13C2209B0.060.0611:12:49845,400
PTTG13P2209A0.020.07n/a-
PTTGC13C2210A0.200.2016:25:032,014,400
PTTGC13C2212A0.330.3316:37:3311,586,000
PTTGC13P2211A0.240.2416:25:032,129,300
QH13C2208A0.000.05n/a-
RATC13C2208A0.000.02n/a-
RATC13C2209A0.030.0416:01:3216,000
RATC13P2209A0.020.10n/a-
RATCH13C2210A0.120.1216:26:181,678,600
RATCH13C2211A0.190.1916:37:367,026,100
RBF13C2208A0.000.01n/a-
RBF13C2210A0.080.0914:45:084,572,600
RBF13C2212A0.180.1816:37:378,457,900
RBF13C2212B0.320.3216:37:3613,206,800
RCL13C2208A0.000.01n/a-
RCL13C2211A0.170.1716:37:3713,218,200
RCL13C2212A0.390.4016:37:3417,872,700
RCL13P2208A0.000.03n/a-
RCL13P2212A0.280.2916:07:297,799,800
RS13C2208A0.000.01n/a-
RS13C2210A0.120.1314:46:304,122,200
RS13C2212A0.280.2816:37:402,256,600
SAWA13C2208A0.000.01n/a-
SAWA13C2209A0.030.03n/a-
SAWAD13C2210A0.160.1616:37:389,099,300
SAWAD13C2211A0.320.3316:37:397,253,500
SCB13C2209A0.010.0110:45:58131,200
SCB13C2210A0.070.0716:37:35670,900
SCB13C2211A0.180.1816:37:3513,570,000
SCB13C2212A0.610.6116:37:3417,253,200
SCB13P2209A0.040.0511:32:28213,400
SCB13P2211A0.280.2816:37:339,081,000
SCC13C2208A0.000.02n/a-
SCC13C2210A0.190.1916:37:394,402,500
SCC13P2209A0.200.2014:59:191,920,600
SCGP13C2208A0.000.03n/a-
SCGP13C2209A0.040.04n/a-
SCGP13C2212A0.250.2516:37:3919,046,000
SCGP13P2208A0.000.03n/a-
SING13C2209A0.010.0211:19:4510,000
SINGER13C2210A0.130.1316:37:3617,421,000
SINGER13C2211A0.440.4416:37:3740,626,600
SIRI13C2208A0.000.01n/a-
SIRI13C2212A0.150.16n/a-
SPAL13C2209A0.030.04n/a-
SPALI13C2211A0.250.2516:37:3614,482,600
SPRC13C2208A0.020.02n/a-
SPRC13C2210A0.070.0716:37:382,471,200
SPRC13C2211A0.170.1716:37:348,833,100
STA13C2209A0.010.02n/a-
STA13C2209B0.110.1116:37:331,896,000
STA13C2210A0.030.03n/a-
STA13C2211A0.400.4016:37:356,306,200
STAR13C2210A0.260.2616:37:388,026,600
STAR13C2210B0.100.11n/a-
STAR13C2210C0.050.07n/a-
STEC13C2210A0.040.0416:37:3364,000
STGT13C2208A0.000.01n/a-
STGT13C2209A0.000.01n/a-
STGT13C2209B0.020.03n/a-
STGT13C2210A0.020.03n/a-
STGT13C2210B0.120.1314:40:458,791,800
STGT13C2211A0.300.3016:37:3515,030,600
SUPE13C2208A0.000.09n/a-
SUPER13C2211A0.090.0916:37:394,017,400
SYNE13C2208A0.000.01n/a-
SYNE13C2209A0.010.01n/a-
SYNEX13C2210A0.130.1316:25:032,377,800
SYNEX13C2211A0.390.3916:37:3912,634,200
TASC13C2209A0.060.0616:27:31213,600
TCAP13C2210A0.100.1015:40:522,173,500
TCAP13C2212A0.270.2711:30:422,956,000
THAN13C2209A0.030.04n/a-
THANI13C2210A0.200.2016:37:384,357,300
THANI13C2211A0.500.5016:37:407,247,800
TIDL13C2210A0.020.0316:18:00600,000
TIDLOR13C2211A0.120.1312:04:381,000,700
TIDLOR13C2212A0.250.2516:26:3915,959,000
TIPH13C2212A0.500.5016:37:4010,347,400
TISC13C2208A0.000.02n/a-
TISC13C2209A0.020.03n/a-
TISCO13C2210A0.200.2016:37:332,246,800
TISCO13C2212A0.470.4716:37:364,877,500
TOP13C2210A0.030.0316:08:561,495,300
TOP13C2210B0.080.0816:37:3717,283,600
TOP13C2211A0.250.2516:37:382,852,900
TOP13P2209A0.170.1711:42:3726,000
TQM13C2208A0.010.01n/a-
TQM13C2211A0.280.2816:37:394,366,900
TRUE13C2209A0.130.1316:37:4019,340,300
TRUE13C2211A0.500.5016:37:4082,593,800
TRUE13P2210A0.200.2016:37:337,336,100
TTA13C2208A0.010.02n/a-
TTA13C2209A0.010.02n/a-
TTA13C2211A0.290.2916:26:249,860,300
TTB13C2210A0.040.06n/a-
TTB13C2212A0.160.1714:29:317,290,300
TU13C2208A0.000.01n/a-
TU13C2209A0.010.02n/a-
TU13C2210A0.070.0610:15:41200
TU13C2211A0.210.2116:37:375,405,200
TVO13C2208A0.000.09n/a-
TVO13C2212A0.220.2216:26:50476,100
VGI13C2208A0.000.05n/a-
VGI13C2208B0.000.02n/a-
VGI13C2210A0.020.0309:58:54224,000
VGI13C2211A0.160.1715:56:183,659,200
VGI13C2212A0.350.3516:37:375,031,000
WHA13C2209A0.030.05n/a-
WHA13C2211A0.170.1716:37:4018,569,800
WHA13C2212A0.220.2216:37:3617,682,200
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot