DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 26 ก.ค. 2565

โดย www.thaiwarrant.com -- Jul 26, 2022
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 26 ก.ค. 2565
ปิดตรง/สูงกว่า
355 ตัว
ปิดต่ำกว่า
3 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
ACE13C2208A0.000.05n/a-
ACE13C2210A0.090.1015:40:402,309,600
ACE13C2212A0.260.2715:40:405,224,600
ADVA13C2208A0.000.01n/a-
ADVA13C2209A0.030.0416:35:46269,400
ADVANC13C2210A0.160.1615:33:1820,500
ADVANC13C2211A0.430.4316:35:485,466,000
ADVANC13P2211A0.340.3416:26:453,582,000
AEON13C2209A0.040.0610:31:5880,600
AEONTS13C2212A0.350.3516:35:474,982,200
AMAT13C2209A0.010.0209:59:04100,000
AMAT13C2209B0.040.0512:13:3810,000
AMATA13C2211A0.170.1716:35:4712,067,800
AOT13C2210A0.160.1616:35:451,026,500
AOT13C2212A0.320.3216:35:4718,197,400
AOT13P2209A0.090.0910:25:32800
AP13C2210A0.040.05n/a-
AP13C2211A0.280.2816:35:5115,881,100
AWC13C2208A0.000.05n/a-
AWC13C2208B0.010.02n/a-
AWC13C2209A0.090.0912:23:311,803,600
AWC13C2210A0.100.10n/a-
AWC13C2211A0.330.3316:35:441,230,300
BAM13C2208A0.000.01n/a-
BAM13C2209A0.010.01n/a-
BAM13C2210A0.060.0616:27:0913,403,800
BAM13C2211A0.160.1616:35:4414,803,900
BAM13C2212A0.280.2816:35:4917,852,200
BANP13C2210A0.210.2116:35:464,844,500
BANP13P2210A0.060.0712:11:4452,000
BANPU13C2210B0.110.1116:35:482,244,000
BANPU13C2211A0.240.2416:35:4722,948,300
BANPU13P2210B0.180.1816:35:472,106,600
BBL13C2207A0.000.01n/a-
BBL13C2209A0.060.0611:47:334,080,700
BBL13C2210A0.210.2116:35:5057,617,900
BBL13P2208A0.000.02n/a-
BCH13C2208A0.010.05n/a-
BCH13C2209A0.080.0816:23:03211,400
BCH13C2210A0.230.2316:35:5010,972,000
BCP13C2208A0.000.04n/a-
BCP13C2209A0.010.04n/a-
BCP13C2210A0.130.1316:35:4918,801,600
BCPG13C2208A0.000.01n/a-
BCPG13C2209A0.010.02n/a-
BCPG13C2211A0.070.0716:35:466,514,600
BCPG13C2212A0.160.1616:35:516,169,000
BDMS13C2207A0.000.01n/a-
BDMS13C2208A0.000.03n/a-
BDMS13C2210A0.240.2616:35:5020,400
BDMS13C2210B0.070.0816:28:375,296,000
BEC13C2209A0.010.0116:35:4650,000
BEC13C2211A0.100.1115:31:35468,000
BEC13C2212A0.240.2516:35:484,206,700
BEM13C2208A0.000.12n/a-
BEM13C2210A0.120.1216:35:481,505,100
BGRI13C2208A0.010.05n/a-
BGRI13C2209A0.160.1616:35:4436,935,400
BGRIM13P2212A0.310.3216:23:554,699,800
BH13C2208A0.040.0415:04:02600,000
BH13C2210A0.350.3516:35:446,812,700
BJC13C2208A0.000.03n/a-
BLA13C2208A0.000.01n/a-
BLA13C2209A0.020.0214:57:1151,500
BLA13C2210A0.100.1016:29:5723,997,700
BLA13C2212A0.270.2716:35:4416,142,300
BLA13P2212A0.360.3616:35:464,601,700
BPP13C2208A0.000.01n/a-
BPP13C2209A0.020.05n/a-
BPP13C2210A0.080.0910:51:222,474,600
BPP13C2212A0.240.23n/a-
BTS13C2207B0.000.01n/a-
BTS13C2208A0.000.01n/a-
BTS13C2210A0.080.0815:28:493,112,000
CBG13C2210A0.290.2916:35:4810,521,600
CBG13C2212A0.380.3816:35:4819,225,600
CBG13P2210A0.220.2216:35:4610,230,700
CENT13C2207A0.000.0110:00:483,500
CENT13C2209A0.040.05n/a-
CENT13C2210A0.160.1616:21:163,227,700
CENTEL13C2212A0.310.3116:35:51840,000
CHG13C2208A0.000.04n/a-
CHG13C2209A0.060.0715:55:172,177,800
CHG13C2212A0.250.2516:35:478,095,000
CK13C2210A0.250.2616:29:4312,099,400
CKP13C2208A0.010.08n/a-
CKP13C2210A0.060.0711:04:5210,000
CKP13C2212A0.170.1716:21:196,028,800
COM713C2208A0.000.01n/a-
COM713C2209A0.000.0211:50:18100,000
COM713C2209B0.020.02n/a-
COM713C2210A0.070.0716:28:124,812,900
COM713C2211A0.160.1616:35:446,102,800
COM713C2211B0.300.3016:35:4928,278,200
COM713P2209A0.180.1811:30:23100
COM713P2211A0.230.2316:35:504,680,700
CPAL13C2208A0.000.01n/a-
CPAL13C2210A0.060.0616:35:501,362,100
CPALL13C2210B0.180.1816:35:469,448,800
CPF13C2210A0.070.0716:35:471,000,500
CPF13C2212A0.150.1516:35:484,276,800
CPN13C2208A0.010.03n/a-
CPN13C2211A0.350.3516:35:4910,920,500
CRC13C2208A0.000.06n/a-
CRC13C2209A0.100.1016:35:481,010,200
CRC13C2210A0.180.1816:35:497,074,100
DOHO13C2209A0.000.03n/a-
DOHO13C2210A0.030.04n/a-
DOHOME13C2211A0.130.1316:35:462,000,800
DOHOME13C2212A0.300.3015:19:0514,740,200
DTAC13C2208A0.000.05n/a-
DTAC13C2209A0.080.0816:35:49106,518,800
DTAC13C2211A0.240.2416:35:47178,325,600
EA13C2208A0.000.01n/a-
EA13C2208B0.000.01n/a-
EA13C2209A0.110.1116:35:4417,162,000
EA13C2211A0.320.3216:35:4828,121,900
EA13C2211B0.520.5216:35:5014,402,400
EA13P2210A0.470.4716:35:4510,616,600
EGCO13C2207A0.000.05n/a-
EGCO13C2210A0.380.3716:27:096,895,000
EPG13C2209A0.020.0210:58:2825,000
EPG13C2210A0.180.1716:23:2538,564,400
ESSO13C2209A0.200.20n/a-
ESSO13C2210A0.130.1316:35:4514,634,700
ESSO13C2210B0.070.0715:47:237,790,300
ESSO13P2210A0.300.3016:35:497,863,000
FORTH13C2211A0.400.4016:35:4715,755,200
GLOB13C2209A0.010.0112:26:37150,000
GLOBAL13C2210A0.080.0915:49:171,600,000
GLOBAL13C2211A0.210.2116:35:4913,854,700
GPSC13C2209A0.090.0916:27:093,876,600
GPSC13C2209B0.220.2216:35:49599,900
GPSC13C2212A0.490.4916:35:5018,537,900
GPSC13P2211A0.290.2916:35:449,180,000
GULF13C2209A0.030.04n/a-
GULF13C2210A0.110.1116:35:502,354,300
GULF13C2212A0.260.2716:35:454,615,600
GULF13P2209A0.030.03n/a-
GULF13P2210A0.170.1716:35:50658,800
GUNK13C2208A0.000.01n/a-
GUNK13C2209A0.060.0616:35:502,762,600
GUNK13C2209B0.260.30n/a-
GUNKUL13C2211A0.190.1916:24:105,239,600
HANA13C2209A0.060.0715:28:042,237,200
HANA13C2210A0.190.1915:43:586,326,000
HANA13C2211A0.410.4116:35:4413,538,200
HANA13P2211A0.410.4116:35:4812,757,300
HMPR13C2209A0.010.0114:30:54332,900
HMPR13C2210A0.040.0516:28:0047,200
HMPRO13C2211A0.150.1516:35:5027,083,500
INTU13C2208A0.000.03n/a-
INTU13C2210A0.130.1316:35:44800,300
IRPC13C2208A0.000.05n/a-
IRPC13C2209A0.030.04n/a-
IRPC13C2210A0.200.2016:35:444,711,800
IVL13C2209A0.040.0416:35:443,463,100
IVL13C2210A0.070.0816:35:5110,160,300
IVL13C2211A0.170.1716:35:4941,410,200
IVL13P2209A0.050.0510:50:37140,000
IVL13P2211A0.320.3216:35:5116,030,300
JMAR13C2209A0.010.01n/a-
JMAR13C2209B0.040.0512:23:401,870,400
JMAR13P2209A0.230.2316:35:473,065,900
JMART13C2211A0.320.3216:35:4512,231,400
JMT13C2208A0.010.0116:26:4548,900
JMT13C2209A0.030.0316:35:47966,600
JMT13C2209B0.250.2516:35:446,696,800
JMT13C2211A0.630.6316:35:469,692,700
JMT13P2208A0.000.01n/a-
JMT13P2211A0.490.4916:35:505,658,000
KBAN13C2208A0.000.01n/a-
KBAN13C2209A0.030.0316:35:481,907,400
KBAN13C2209B0.090.1016:35:4512,483,900
KBAN13P2208A0.000.05n/a-
KBANK13C2211A0.250.2516:35:4847,604,800
KBANK13C2212A0.440.4416:35:47110,592,000
KBANK13P2210A0.300.3016:35:4620,466,500
KCE13C2209A0.080.0915:25:4012,153,000
KCE13C2211A0.270.2716:35:4736,976,800
KCE13C2211B0.460.4616:35:4411,593,700
KCE13P2209A0.110.1116:35:481,795,000
KCE13P2211A0.530.5316:35:466,020,900
KEX13C2208A0.060.07n/a-
KEX13C2210A0.170.1815:29:559,200
KEX13C2211A0.100.1016:27:591,131,700
KEX13C2212A0.480.4816:35:475,896,300
KEX13P2212A0.640.6515:45:052,480,800
KKP13C2208A0.000.0215:04:3850,000
KKP13C2210A0.150.1516:27:094,186,100
KKP13C2211A0.380.3816:35:4636,037,700
KTB13C2208A0.050.07n/a-
KTB13C2209A0.090.0916:35:509,246,800
KTB13C2211A0.240.2416:35:4531,374,200
KTC13C2208A0.000.01n/a-
KTC13C2210A0.190.1816:35:457,913,300มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
KTC13C2212A0.390.3916:35:477,037,100
KTC13P2211A0.450.4516:35:509,403,600
LH13C2208A0.000.0109:59:05100,000
LH13C2210A0.070.07n/a-
LH13C2211A0.180.1816:35:444,565,400
MAJO13C2210A0.200.2016:35:467,809,000
MEGA13C2210A0.120.1315:50:011,059,800
MEGA13C2211A0.280.2915:50:014,015,000
MEGA13C2212A0.410.4116:35:442,777,000
MINT13C2209A0.020.07n/a-
MINT13C2210A0.090.1015:28:39823,700
MINT13C2212A0.200.2016:35:464,497,600
MTC13C2208A0.000.01n/a-
MTC13C2209A0.050.0515:55:274,040,200
MTC13C2209B0.230.21n/a-
MTC13C2211A0.540.5416:35:5017,379,400
OR13C2207A0.000.01n/a-
OR13C2209A0.040.0415:36:302,013,400
OR13C2209B0.030.05n/a-
ORI13C2209A0.030.06n/a-
ORI13C2210A0.250.2516:18:162,777,100
ORI13C2212A0.170.1716:18:161,410,100
OSP13C2208A0.000.01n/a-
OSP13C2209A0.010.01n/a-
OSP13C2210A0.050.0514:51:44370,000
OSP13C2212A0.140.1416:35:496,060,100
PLAN13C2208A0.000.03n/a-
PLANB13C2210A0.030.0411:37:09100
PLANB13C2211A0.150.19n/a-
PLANB13C2212A0.210.2116:35:4417,844,400
PSL13C2211A0.260.2616:35:494,557,800
PTG13C2210A0.100.1016:35:506,459,700
PTG13C2211A0.230.2316:35:4617,160,400
PTT13C2208A0.000.01n/a-
PTT13C2209A0.010.01n/a-
PTT13C2210A0.060.0615:15:186,631,200
PTT13C2211A0.150.1515:15:1810,712,500
PTT13P2209A0.080.11n/a-
PTT13P2210A0.090.0916:27:43758,500
PTTE13C2210A0.240.2416:35:4656,116,600
PTTE13P2209A0.040.05n/a-
PTTE13P2210A0.310.3116:35:5022,575,600
PTTEP13C2211A0.500.5016:35:5023,457,000
PTTG13C2209A0.020.05n/a-
PTTG13C2209B0.050.0516:12:39910,400
PTTG13P2209A0.050.07n/a-
PTTGC13C2210A0.170.1716:35:457,676,000
PTTGC13P2211A0.310.3216:35:4911,333,300
QH13C2208A0.000.05n/a-
RATC13C2208A0.000.02n/a-
RATC13C2209A0.040.0415:57:5059,200
RATC13P2209A0.040.10n/a-
RATCH13C2210A0.120.1216:29:234,280,100
RATCH13C2211A0.170.1814:27:351,188,600
RBF13C2208A0.000.01n/a-
RBF13C2210A0.060.0616:27:434,090,400
RBF13C2212A0.130.1316:35:504,052,400
RBF13C2212B0.240.2416:35:4611,042,600
RCL13C2208A0.000.01n/a-
RCL13C2211A0.130.1315:54:514,086,800
RCL13C2212A0.310.3116:35:469,361,900
RCL13P2208A0.020.0311:34:361,400,000
RCL13P2212A0.360.3711:33:46661,400
RS13C2208A0.010.0116:35:504,000
RS13C2210A0.120.1216:35:49203,000
RS13C2212A0.270.27n/a-
SAWA13C2208A0.000.01n/a-
SAWA13C2209A0.030.0315:31:34200
SAWAD13C2210A0.140.1416:35:4940,368,900
SAWAD13C2211A0.280.2816:35:516,262,600
SCB13C2209A0.010.0210:23:37211,500
SCB13C2210A0.080.0912:14:017,886,900
SCB13C2211A0.200.2016:35:4637,172,900
SCB13C2212A0.650.6616:35:462,222,800
SCB13P2209A0.070.0716:27:09935,100
SCB13P2211A0.320.3116:35:4529,142,600มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
SCC13C2208A0.000.02n/a-
SCC13C2210A0.250.2516:35:5019,074,600
SCC13P2209A0.210.2016:35:444,765,100ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
SCGP13C2208A0.000.03n/a-
SCGP13C2209A0.050.0616:25:356,195,400
SCGP13C2212A0.250.2516:35:4847,880,000
SCGP13P2208A0.030.0316:25:3540,000
SING13C2209A0.010.01n/a-
SINGER13C2210A0.080.0816:16:336,377,000
SINGER13C2211A0.310.3116:35:4520,057,200
SIRI13C2208A0.000.01n/a-
SIRI13C2212A0.150.1612:27:15953,700
SPAL13C2207A0.000.02n/a-
SPAL13C2209A0.030.04n/a-
SPALI13C2211A0.250.2516:29:2118,145,900
SPRC13C2208A0.030.02n/a-
SPRC13C2210A0.060.0715:14:392,729,800
SPRC13C2211A0.150.1616:35:508,365,500
STA13C2207B0.000.04n/a-
STA13C2209A0.010.0209:59:0750,000
STA13C2209B0.110.1116:28:091,955,400
STA13C2210A0.030.03n/a-
STA13C2211A0.390.3916:35:456,215,800
STAR13C2210A0.250.2516:35:493,821,800
STAR13C2210B0.100.11n/a-
STAR13C2210C0.050.07n/a-
STEC13C2207A0.000.01n/a-
STEC13C2210A0.050.0516:35:50266,000
STGT13C2207B0.000.01n/a-
STGT13C2208A0.000.01n/a-
STGT13C2209A0.000.01n/a-
STGT13C2209B0.020.03n/a-
STGT13C2210A0.020.03n/a-
STGT13C2210B0.110.1216:23:173,033,000
STGT13C2211A0.280.2916:35:515,706,900
SUPE13C2208A0.000.09n/a-
SUPER13C2211A0.100.11n/a-
SYNE13C2208A0.000.01n/a-
SYNE13C2209A0.010.01n/a-
SYNEX13C2210A0.120.1311:29:37699,000
SYNEX13C2211A0.360.3616:35:483,841,900
TASC13C2209A0.060.0710:08:224,000
TCAP13C2207A0.000.01n/a-
TCAP13C2210A0.100.1016:28:12656,600
TCAP13C2212A0.270.2616:02:173,448,600
THAN13C2209A0.030.04n/a-
THANI13C2210A0.180.1816:35:445,717,100
THANI13C2211A0.440.4416:35:485,729,300
TIDL13C2207A0.000.01n/a-
TIDL13C2210A0.020.0315:34:05961,900
TIDLOR13C2211A0.110.1215:58:3212,098,500
TIDLOR13C2212A0.230.2316:35:4836,593,000
TIPH13C2212A0.500.5016:25:088,154,800
TISC13C2208A0.000.02n/a-
TISC13C2209A0.030.0311:41:486,000
TISCO13C2210A0.200.2016:35:502,340,600
TISCO13C2212A0.460.4616:35:5110,363,200
TOP13C2210A0.030.0416:21:53155,100
TOP13C2210B0.080.0912:27:0836,168,800
TOP13C2211A0.240.2416:35:5035,002,600
TOP13P2209A0.240.2416:27:095,404,400
TQM13C2208A0.010.0216:13:4022,158,200
TQM13C2211A0.240.2416:35:484,509,700
TRUE13C2209A0.100.1016:35:504,051,300
TRUE13C2211A0.390.3916:35:4836,318,200
TRUE13P2210A0.310.3116:35:454,936,800
TTA13C2208A0.010.04n/a-
TTA13C2209A0.010.0210:43:165,300
TTA13C2211A0.260.2616:35:511,247,400
TTB13C2210A0.050.0611:07:4710,345,200
TTB13C2212A0.190.1916:35:4513,619,400
TU13C2208A0.000.01n/a-
TU13C2209A0.010.01n/a-
TU13C2210A0.070.07n/a-
TU13C2211A0.200.2016:35:46603,500
TVO13C2208A0.000.09n/a-
TVO13C2212A0.220.23n/a-
VGI13C2208A0.000.05n/a-
VGI13C2208B0.000.02n/a-
VGI13C2210A0.020.03n/a-
VGI13C2211A0.140.1516:27:402,339,500
VGI13C2212A0.300.3016:35:465,129,800
WHA13C2207A0.000.02n/a-
WHA13C2209A0.040.05n/a-
WHA13C2211A0.170.1716:35:454,251,800
WHA13C2212A0.220.2216:35:445,520,600
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot