DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 22 ก.ค. 2565

โดย www.thaiwarrant.com -- Jul 22, 2022
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 22 ก.ค. 2565
ปิดตรง/สูงกว่า
348 ตัว
ปิดต่ำกว่า
7 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
ACE13C2208A0.000.05n/a-
ACE13C2210A0.100.1016:27:273,760,800
ACE13C2212A0.270.2716:37:357,285,600
ADVA13C2208A0.000.01n/a-
ADVA13C2209A0.040.0415:24:262,453,400
ADVANC13C2210A0.190.1916:37:3723,530,100
ADVANC13C2211A0.520.5115:28:2820,200
ADVANC13P2211A0.320.3216:26:209,299,300
AEON13C2209A0.030.04n/a-
AEONTS13C2212A0.320.3216:37:346,437,100
AMAT13C2209A0.010.01n/a-
AMAT13C2209B0.040.0516:23:046,669,600
AMATA13C2211A0.170.1716:37:3317,930,600
AOT13C2210A0.190.1916:37:384,705,000
AOT13C2212A0.360.3616:37:346,780,300
AOT13P2209A0.090.1012:02:1230,000
AP13C2210A0.040.0412:11:36365,500
AP13C2211A0.270.2716:37:375,138,800
AWC13C2208A0.000.05n/a-
AWC13C2208B0.010.02n/a-
AWC13C2209A0.100.1016:27:244,998,800
AWC13C2210A0.100.10n/a-
AWC13C2211A0.350.3516:37:3113,241,100
BAM13C2208A0.000.01n/a-
BAM13C2209A0.000.01n/a-
BAM13C2210A0.050.0415:20:0225,200
BAM13C2211A0.130.1316:37:3416,204,000
BAM13C2212A0.230.2411:52:094,256,600
BANP13C2210A0.200.2016:37:344,810,300
BANP13P2210A0.080.0812:23:552,000
BANPU13C2210B0.110.1112:28:54876,400
BANPU13C2211A0.230.2316:37:3722,576,300
BANPU13P2210B0.200.2116:18:582,227,900
BBL13C2207A0.000.01n/a-
BBL13C2209A0.060.0616:27:156,002,000
BBL13C2210A0.210.2116:37:3646,104,400
BBL13P2208A0.010.0209:59:331,000
BCH13C2208A0.010.05n/a-
BCH13C2209A0.100.10n/a-
BCH13C2210A0.250.2516:37:363,491,400
BCP13C2208A0.000.04n/a-
BCP13C2209A0.010.04n/a-
BCP13C2210A0.130.1316:27:3716,189,000
BCPG13C2208A0.000.01n/a-
BCPG13C2209A0.010.02n/a-
BCPG13C2211A0.070.08n/a-
BCPG13C2212A0.170.1715:02:383,486,800
BDMS13C2207A0.000.01n/a-
BDMS13C2208A0.000.03n/a-
BDMS13C2210A0.320.3216:37:354,000
BDMS13C2210B0.100.0914:52:411,015,800
BEC13C2209A0.010.02n/a-
BEC13C2211A0.110.1116:27:373,101,700
BEC13C2212A0.260.2716:37:375,758,300
BEM13C2208A0.000.12n/a-
BEM13C2210A0.140.1416:37:312,490,100
BGRI13C2208A0.010.05n/a-
BGRI13C2209A0.140.1416:37:312,274,600
BGRIM13P2212A0.340.3416:37:351,593,200
BH13C2208A0.040.0509:59:50400,000
BH13C2210A0.340.3416:37:378,056,800
BJC13C2208A0.000.03n/a-
BLA13C2208A0.000.01n/a-
BLA13C2209A0.030.0410:11:274,900
BLA13C2210A0.130.1316:37:3510,825,900
BPP13C2208A0.000.01n/a-
BPP13C2209A0.020.05n/a-
BPP13C2210A0.080.0816:29:573,559,700
BPP13C2212A0.240.23n/a-
BTS13C2207B0.000.01n/a-
BTS13C2208A0.000.01n/a-
BTS13C2210A0.100.1016:37:3611,127,900
CBG13C2210A0.310.3116:37:356,845,700
CBG13C2212A0.390.3816:37:317,799,600ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
CBG13P2210A0.240.2416:27:538,447,800
CENT13C2207A0.000.04n/a-
CENT13C2209A0.040.06n/a-
CENT13C2210A0.160.1616:37:372,288,200
CENTEL13C2212A0.310.3116:37:338,978,200
CHG13C2208A0.000.04n/a-
CHG13C2209A0.080.0816:20:054,258,600
CHG13C2212A0.280.2816:37:313,978,900
CK13C2210A0.210.2116:29:023,670,600
CKP13C2208A0.020.08n/a-
CKP13C2210A0.070.0716:37:313,000
CKP13C2212A0.190.1916:37:387,387,000
COM713C2208A0.000.01n/a-
COM713C2209A0.000.02n/a-
COM713C2209B0.020.02n/a-
COM713C2210A0.060.0616:37:3112,796,100
COM713C2211A0.130.1316:37:3510,349,900
COM713C2211B0.260.2616:37:3240,473,100
COM713P2209A0.250.29n/a-
COM713P2211A0.280.2816:37:346,642,800
CPAL13C2208A0.000.01n/a-
CPAL13C2210A0.070.0816:37:321,831,100
CPALL13C2210B0.210.2116:37:365,902,200
CPF13C2210A0.080.0815:12:395,000
CPF13C2212A0.160.1616:37:316,317,500
CPN13C2208A0.020.03n/a-
CPN13C2211A0.350.3516:37:3229,634,300
CRC13C2208A0.000.06n/a-
CRC13C2209A0.090.0916:27:44233,600
CRC13C2210A0.160.1616:37:316,090,000
DOHO13C2209A0.000.03n/a-
DOHO13C2210A0.030.0415:45:0410,200
DOHOME13C2211A0.110.1215:46:531,699,200
DOHOME13C2212A0.260.2616:37:3623,308,500
DTAC13C2208A0.000.05n/a-
DTAC13C2209A0.080.0816:37:33115,363,900
DTAC13C2211A0.240.2416:37:3582,918,300
EA13C2208A0.000.01n/a-
EA13C2208B0.000.01n/a-
EA13C2209A0.110.1116:37:3313,482,300
EA13C2211A0.320.3216:37:3651,812,400
EA13C2211B0.520.5216:37:3715,429,000
EA13P2210A0.530.5316:37:318,526,900
EGCO13C2207A0.000.05n/a-
EGCO13C2210A0.410.4116:37:374,331,800
EPG13C2209A0.020.03n/a-
EPG13C2210A0.160.1616:37:3516,669,600
ESSO13C2209A0.210.20n/a-
ESSO13C2210A0.130.1316:37:346,011,800
ESSO13C2210B0.070.0716:37:371,934,000
ESSO13P2210A0.330.3316:37:385,604,000
FORTH13C2211A0.470.4716:37:3516,159,400
GLOB13C2209A0.010.01n/a-
GLOBAL13C2210A0.080.0916:03:504,220,000
GLOBAL13C2211A0.200.2016:37:3213,721,000
GPSC13C2209A0.080.0716:27:371,135,100
GPSC13C2209B0.190.1916:37:32220,000
GPSC13C2212A0.430.4216:27:244,458,600
GPSC13P2211A0.350.3516:37:3711,538,800
GULF13C2209A0.030.0410:19:29200,000
GULF13C2210A0.120.1216:37:375,229,400
GULF13C2212A0.260.2616:37:3429,796,100
GULF13P2209A0.040.09n/a-
GULF13P2210A0.200.2016:37:315,251,300
GUNK13C2208A0.000.01n/a-
GUNK13C2209A0.070.0816:27:152,770,400
GUNK13C2209B0.290.30n/a-
GUNKUL13C2211A0.190.2016:24:235,720,100
HANA13C2209A0.060.0716:28:551,255,500
HANA13C2210A0.180.1916:28:345,076,600
HANA13C2211A0.400.4016:37:3312,747,000
HANA13P2211A0.440.4416:37:389,369,700
HMPR13C2209A0.000.01n/a-
HMPR13C2210A0.040.0410:34:2425,000
HMPRO13C2211A0.140.1416:37:3613,261,800
INTU13C2208A0.010.03n/a-
INTU13C2210A0.140.1416:37:323,049,400
IRPC13C2208A0.000.05n/a-
IRPC13C2209A0.030.04n/a-
IRPC13C2210A0.180.1816:37:384,168,700
IVL13C2209A0.070.0716:27:241,601,800
IVL13C2210A0.110.1116:37:3523,007,900
IVL13C2211A0.240.2416:37:3443,171,400
IVL13P2209A0.040.0514:35:19140,000
IVL13P2211A0.280.2816:37:323,387,000
JMAR13C2209A0.010.0111:33:17370,000
JMAR13C2209B0.050.0516:27:449,087,500
JMAR13P2209A0.250.2516:37:328,059,500
JMART13C2211A0.340.3416:37:3118,001,100
JMT13C2208A0.010.01n/a-
JMT13C2209A0.030.0316:37:315,134,400
JMT13C2209B0.250.2516:37:3523,874,900
JMT13C2211A0.610.6116:37:3129,627,300
JMT13P2208A0.010.0110:59:38200
JMT13P2211A0.540.5416:37:3223,318,300
KBAN13C2208A0.000.01n/a-
KBAN13C2209A0.020.0215:20:01599,100
KBAN13C2209B0.070.0716:37:327,096,500
KBAN13P2208A0.020.05n/a-
KBANK13C2211A0.200.2016:37:3831,037,000
KBANK13C2212A0.370.3716:37:3546,413,600
KBANK13P2210A0.400.4016:37:3122,834,700
KCE13C2209A0.080.0815:08:295,728,200
KCE13C2211A0.270.2716:37:3454,926,600
KCE13C2211B0.450.4516:37:3412,411,700
KCE13P2209A0.150.1614:50:543,409,200
KCE13P2211A0.580.5816:37:337,636,700
KEX13C2208A0.060.0715:37:22136,500
KEX13C2210A0.170.2016:22:351,133,000
KEX13C2211A0.100.1016:37:363,056,700
KEX13C2212A0.470.4716:37:3426,166,700
KEX13P2212A0.680.6616:26:4514,268,200
KKP13C2208A0.000.02n/a-
KKP13C2210A0.110.1211:43:201,667,800
KKP13C2211A0.300.3016:37:3419,411,300
KTB13C2208A0.050.02n/a-
KTB13C2209A0.080.0816:27:154,526,400
KTB13C2211A0.210.2116:37:3448,075,400
KTC13C2208A0.000.01n/a-
KTC13C2210A0.180.1816:37:3521,393,700
KTC13C2212A0.370.3716:37:3226,173,100
KTC13P2211A0.490.4916:37:3814,677,000
LH13C2208A0.000.04n/a-
LH13C2210A0.070.07n/a-
LH13C2211A0.180.1716:29:502,608,400
MAJO13C2210A0.200.2016:10:5115,085,800
MEGA13C2210A0.140.1416:27:153,410,900
MEGA13C2211A0.300.3016:37:374,793,800
MEGA13C2212A0.430.4316:37:366,596,100
MINT13C2209A0.030.07n/a-
MINT13C2210A0.120.1211:51:21100,000
MINT13C2212A0.230.2316:37:368,958,600
MTC13C2208A0.000.01n/a-
MTC13C2209A0.040.04n/a-
MTC13C2209B0.180.1614:51:392,807,400
MTC13C2211A0.460.4616:37:3218,072,600
OR13C2207A0.000.01n/a-
OR13C2209A0.060.05n/a-
OR13C2209B0.050.0516:37:36453,000
ORI13C2209A0.040.06n/a-
ORI13C2210A0.260.2616:26:501,803,200
ORI13C2212A0.170.1716:27:37867,400
OSP13C2208A0.000.0110:08:18100
OSP13C2209A0.010.0214:46:472,200
OSP13C2210A0.060.0616:37:31398,000
OSP13C2212A0.160.1616:27:444,992,000
PLAN13C2208A0.000.03n/a-
PLANB13C2210A0.040.0511:38:163,496,700
PLANB13C2211A0.170.1714:50:22600,000
PLANB13C2212A0.240.2516:29:0927,112,300
PSL13C2211A0.320.3216:37:354,440,700
PTG13C2210A0.110.1116:37:365,053,700
PTG13C2211A0.240.2416:37:3411,053,500
PTT13C2208A0.000.0109:59:4015,000
PTT13C2209A0.010.02n/a-
PTT13C2210A0.060.0616:37:3412,836,200
PTT13C2211A0.150.1516:37:36665,000
PTT13P2209A0.090.11n/a-
PTT13P2210A0.100.1016:27:4417,443,100
PTTE13C2210A0.240.2316:37:3278,604,600มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
PTTE13P2209A0.050.0611:22:17567,400
PTTE13P2210A0.350.3516:37:3715,275,400
PTTEP13C2211A0.490.4916:37:387,329,800
PTTG13C2209A0.030.05n/a-
PTTG13C2209B0.070.0716:37:371,654,700
PTTG13P2209A0.050.07n/a-
PTTGC13C2210A0.200.2016:37:312,614,300
PTTGC13P2211A0.300.3016:37:386,388,800
QH13C2208A0.000.05n/a-
RATC13C2208A0.000.02n/a-
RATC13C2209A0.050.0516:09:573,689,200
RATC13P2209A0.040.10n/a-
RATCH13C2210A0.130.1316:37:357,383,700
RATCH13C2211A0.190.1916:37:347,175,900
RBF13C2208A0.000.01n/a-
RBF13C2210A0.060.0616:37:31100,000
RBF13C2212A0.130.1511:16:062,866,600
RBF13C2212B0.240.2416:37:376,271,700
RCL13C2208A0.000.01n/a-
RCL13C2211A0.140.1416:37:345,280,500
RCL13C2212A0.340.3416:37:328,735,300
RCL13P2208A0.040.0510:56:07101,000
RCL13P2212A0.360.3616:37:367,869,200
RS13C2208A0.010.0111:46:464,000
RS13C2210A0.130.13n/a-
RS13C2212A0.290.2916:37:314,920,700
SAWA13C2208A0.000.0112:10:0730,000
SAWA13C2209A0.040.0416:37:3662,500
SAWAD13C2210A0.160.1516:37:3242,118,800มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
SAWAD13C2211A0.300.2916:29:489,095,300
SCB13C2209A0.010.0211:23:5948,100
SCB13C2210A0.070.0716:37:346,608,800
SCB13C2211A0.160.1616:37:3420,628,500
SCB13C2212A0.540.5416:37:34131,019,100
SCB13P2209A0.130.1316:28:4314,397,300
SCB13P2211A0.420.4116:37:3264,435,500มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
SCC13C2208A0.000.02n/a-
SCC13C2210A0.290.2816:37:3539,254,800มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
SCC13P2209A0.220.2216:37:312,118,800
SCGP13C2208A0.000.03n/a-
SCGP13C2209A0.090.1016:11:545,921,800
SCGP13C2212A0.310.3116:37:3327,763,800
SCGP13P2208A0.030.04n/a-
SING13C2209A0.010.01n/a-
SINGER13C2210A0.080.0816:37:353,138,600
SINGER13C2211A0.300.2916:37:3635,235,300มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
SIRI13C2208A0.000.02n/a-
SIRI13C2212A0.150.1516:37:336,066,000
SPAL13C2207A0.000.02n/a-
SPAL13C2209A0.030.06n/a-
SPALI13C2211A0.210.2116:37:3616,506,300
SPRC13C2208A0.030.0315:53:203,000,000
SPRC13C2210A0.060.0615:49:534,412,400
SPRC13C2211A0.140.1416:37:363,944,100
STA13C2207B0.000.04n/a-
STA13C2209A0.010.0210:33:3812,500
STA13C2209B0.100.1016:27:374,876,600
STA13C2210A0.030.03n/a-
STA13C2211A0.360.3616:37:3410,416,000
STAR13C2210A0.230.2316:29:569,950,700
STAR13C2210B0.090.11n/a-
STAR13C2210C0.050.07n/a-
STEC13C2207A0.000.01n/a-
STEC13C2210A0.060.0616:37:311,198,000
STGT13C2207B0.000.01n/a-
STGT13C2208A0.000.01n/a-
STGT13C2209A0.000.01n/a-
STGT13C2209B0.030.0316:07:46130,000
STGT13C2210A0.030.0315:52:39157,000
STGT13C2210B0.140.1414:39:186,509,000
STGT13C2211A0.320.3216:37:3428,510,700
SUPE13C2208A0.000.09n/a-
SUPER13C2211A0.110.1116:37:328,000,000
SYNE13C2208A0.000.01n/a-
SYNE13C2209A0.020.01n/a-
SYNEX13C2210A0.130.1316:29:085,621,000
SYNEX13C2211A0.360.3616:37:3814,557,300
TASC13C2209A0.070.0815:07:07527,200
TCAP13C2207A0.000.01n/a-
TCAP13C2210A0.090.0916:06:4339,000
TCAP13C2212A0.250.2510:34:281,221,800
THAN13C2209A0.040.04n/a-
THANI13C2210A0.190.1916:37:326,016,700
THANI13C2211A0.460.4616:37:3711,747,000
TIDL13C2207A0.000.01n/a-
TIDL13C2210A0.020.03n/a-
TIDLOR13C2211A0.110.1116:37:3221,891,300
TIDLOR13C2212A0.210.2016:37:3721,551,700มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
TIPH13C2212A0.500.5016:37:325,600,800
TISC13C2208A0.000.02n/a-
TISC13C2209A0.030.0311:03:42130,000
TISCO13C2210A0.200.2016:37:352,251,100
TISCO13C2212A0.440.4416:37:369,046,500
TOP13C2210A0.040.0412:24:15402,700
TOP13C2210B0.090.0916:27:2426,596,000
TOP13C2211A0.250.2516:37:3126,567,700
TOP13P2209A0.270.2716:21:054,159,800
TQM13C2208A0.020.0316:37:324,000,000
TQM13C2211A0.250.2416:27:274,706,000
TRUE13C2209A0.100.1016:37:3498,952,500
TRUE13C2211A0.380.4016:37:34230,500,700
TRUE13P2210A0.350.3516:37:3662,073,100
TTA13C2208A0.030.0412:18:284,500
TTA13C2209A0.020.0215:15:0215,000
TTA13C2211A0.290.2916:14:319,539,400
TTB13C2210A0.050.0609:59:36330,200
TTB13C2212A0.180.1816:37:3710,952,600
TU13C2208A0.000.01n/a-
TU13C2209A0.010.01n/a-
TU13C2210A0.060.0710:30:191,000
TU13C2211A0.190.1916:37:352,420,000
TVO13C2208A0.010.09n/a-
TVO13C2212A0.230.22n/a-
VGI13C2208A0.000.05n/a-
VGI13C2208B0.000.02n/a-
VGI13C2210A0.030.0310:40:22100,000
VGI13C2211A0.180.1816:37:3614,319,600
VGI13C2212A0.370.3716:37:3514,624,800
WHA13C2207A0.000.02n/a-
WHA13C2209A0.030.05n/a-
WHA13C2211A0.160.1616:37:318,827,400
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot