DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 21 ก.ค. 2565

โดย www.thaiwarrant.com -- Jul 21, 2022
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 21 ก.ค. 2565
ปิดตรง/สูงกว่า
356 ตัว
ปิดต่ำกว่า
6 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
ACE13C2208A0.000.05n/a-
ACE13C2210A0.090.0916:39:021,297,200
ACE13C2212A0.250.2516:38:5711,089,600
ADVA13C2208A0.000.01n/a-
ADVA13C2209A0.040.0516:28:391,144,400
ADVANC13C2210A0.200.2016:38:5710,750,800
ADVANC13C2211A0.530.51n/a-
ADVANC13P2211A0.320.3216:39:012,900,800
AEON13C2209A0.030.04n/a-
AEONTS13C2212A0.320.3216:13:384,910,200
AMAT13C2209A0.010.0112:00:19600
AMAT13C2209B0.050.0516:27:471,000
AMATA13C2211A0.190.1916:29:4315,208,700
AOT13C2210A0.180.1816:38:573,961,500
AOT13C2212A0.350.3516:38:567,788,400
AOT13P2209A0.100.1015:00:01108,000
AP13C2210A0.040.04n/a-
AP13C2211A0.260.2616:38:588,036,600
AWC13C2208A0.000.05n/a-
AWC13C2208B0.010.02n/a-
AWC13C2209A0.090.1016:26:467,077,400
AWC13C2210A0.100.10n/a-
AWC13C2211A0.320.3216:38:5625,135,300
BAM13C2208A0.000.01n/a-
BAM13C2209A0.010.01n/a-
BAM13C2210A0.050.0515:16:334,403,300
BAM13C2211A0.130.1316:39:009,124,800
BAM13C2212A0.240.2416:28:413,802,800
BANP13C2210A0.190.1916:38:583,422,300
BANP13P2210A0.080.0811:26:143,200
BANPU13C2210B0.110.1215:04:5475,100
BANPU13C2211A0.230.2316:39:0222,617,100
BANPU13P2210B0.220.2216:39:025,522,300
BBL13C2207A0.000.01n/a-
BBL13C2209A0.060.0616:27:5814,664,400
BBL13C2210A0.200.2016:39:0062,799,500
BBL13P2208A0.010.03n/a-
BCH13C2208A0.020.05n/a-
BCH13C2209A0.100.1016:27:52418,400
BCH13C2210A0.260.2616:38:593,343,900
BCP13C2208A0.010.04n/a-
BCP13C2209A0.010.04n/a-
BCP13C2210A0.150.1516:39:0113,198,000
BCPG13C2208A0.000.01n/a-
BCPG13C2209A0.010.02n/a-
BCPG13C2211A0.070.0811:04:582,561,600
BDMS13C2207A0.000.01n/a-
BDMS13C2208A0.000.03n/a-
BDMS13C2210A0.310.3116:38:591,196,800
BDMS13C2210B0.090.0816:39:007,532,800มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
BEC13C2209A0.010.02n/a-
BEC13C2211A0.120.1216:27:244,943,700
BEM13C2208A0.000.12n/a-
BEM13C2210A0.130.1416:38:55204,900
BGRI13C2208A0.010.05n/a-
BGRI13C2209A0.130.1316:38:5826,406,600
BGRIM13P2212A0.360.3616:38:594,344,600
BH13C2208A0.050.0516:26:411,470,200
BH13C2210A0.350.3516:38:565,903,200
BJC13C2208A0.000.03n/a-
BLA13C2208A0.000.01n/a-
BLA13C2209A0.040.0412:22:56100,000
BLA13C2210A0.150.1516:38:5916,188,400
BPP13C2208A0.000.01n/a-
BPP13C2209A0.020.05n/a-
BPP13C2210A0.070.0814:49:271,200,000
BPP13C2212A0.240.23n/a-
BTS13C2207B0.000.01n/a-
BTS13C2208A0.000.01n/a-
BTS13C2210A0.100.1016:39:022,082,000
CBG13C2207A0.000.03n/a-
CBG13C2210A0.310.3116:38:5522,481,000
CBG13C2212A0.390.3916:38:5824,659,000
CBG13P2210A0.240.2416:38:5710,413,500
CENT13C2207A0.000.04n/a-
CENT13C2209A0.050.0616:38:56100
CENT13C2210A0.180.1816:39:004,945,400
CENTEL13C2212A0.330.3316:38:5612,469,900
CHG13C2208A0.000.04n/a-
CHG13C2209A0.080.0816:09:054,796,000
CHG13C2212A0.270.2716:38:598,831,900
CK13C2207B0.000.01n/a-
CK13C2210A0.200.2016:38:566,162,900
CKP13C2208A0.020.08n/a-
CKP13C2210A0.080.08n/a-
CKP13C2212A0.200.2116:38:59144,100
COM713C2208A0.000.01n/a-
COM713C2209A0.000.0210:20:53100
COM713C2209B0.020.0212:21:02714,600
COM713C2210A0.050.0516:27:583,628,100
COM713C2211A0.120.1216:28:367,495,800
COM713C2211B0.240.2416:38:5739,965,500
COM713P2209A0.280.2914:55:02466,200
COM713P2211A0.300.3016:39:0220,828,800
CPAL13C2208A0.000.01n/a-
CPAL13C2210A0.070.0716:38:596,076,200
CPALL13C2210B0.210.2116:39:0012,033,200
CPF13C2207A0.000.10n/a-
CPF13C2210A0.080.0910:47:00100
CPF13C2212A0.150.1616:39:016,090,800
CPN13C2208A0.020.03n/a-
CPN13C2211A0.340.3416:38:5723,173,200
CRC13C2208A0.000.06n/a-
CRC13C2209A0.090.0915:22:3950,000
CRC13C2210A0.160.1616:38:5512,557,100
DOHO13C2209A0.000.03n/a-
DOHO13C2210A0.030.0314:27:0750,300
DOHOME13C2211A0.120.1216:27:006,866,800
DOHOME13C2212A0.270.2716:27:3622,510,000
DTAC13C2208A0.000.05n/a-
DTAC13C2209A0.140.1416:39:0250,965,600
DTAC13C2211A0.340.3416:39:0112,587,700
EA13C2208A0.000.01n/a-
EA13C2208B0.000.01n/a-
EA13C2209A0.120.1216:39:0111,787,900
EA13C2211A0.330.3316:38:5715,279,300
EA13C2211B0.530.5316:38:597,568,300
EA13P2210A0.540.5416:38:559,053,000
EGCO13C2207A0.000.05n/a-
EGCO13C2210A0.420.4216:38:567,613,800
EPG13C2207A0.000.05n/a-
EPG13C2209A0.010.03n/a-
EPG13C2210A0.130.1316:38:586,460,700
ESSO13C2209A0.250.20n/a-
ESSO13C2210A0.150.1516:38:579,547,100
ESSO13C2210B0.080.0916:27:444,729,700
ESSO13P2210A0.310.3116:39:008,390,800
FORTH13C2211A0.460.4616:39:0014,630,300
GLOB13C2209A0.010.01n/a-
GLOBAL13C2210A0.070.0814:30:022,800,000
GLOBAL13C2211A0.190.1916:38:5813,743,500
GPSC13C2207A0.000.01n/a-
GPSC13C2209A0.080.0716:27:581,893,000
GPSC13C2209B0.190.1916:38:561,015,100
GPSC13C2212A0.420.4216:38:5713,235,600
GPSC13P2211A0.370.3716:26:4110,540,900
GULF13C2207B0.000.01n/a-
GULF13C2209A0.040.0410:29:3725,800
GULF13C2210A0.120.1216:38:5816,613,300
GULF13C2212A0.270.2616:39:0244,370,900มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
GULF13P2209A0.050.09n/a-
GULF13P2210A0.200.2016:38:593,513,100
GUNK13C2208A0.000.01n/a-
GUNK13C2209A0.080.0816:39:00506,600
GUNK13C2209B0.320.30n/a-
GUNKUL13C2211A0.200.2016:39:01200,000
HANA13C2207B0.000.02n/a-
HANA13C2209A0.070.0716:26:416,741,900
HANA13C2210A0.190.1816:39:0014,404,100มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
HANA13C2211A0.410.4116:38:5921,974,400
HANA13P2211A0.440.4416:39:0115,594,500
HMPR13C2207A0.000.03n/a-
HMPR13C2209A0.000.01n/a-
HMPR13C2210A0.030.04n/a-
HMPRO13C2211A0.120.1216:39:003,130,000
INTU13C2208A0.010.03n/a-
INTU13C2210A0.160.1616:38:582,000,100
IRPC13C2208A0.000.05n/a-
IRPC13C2209A0.040.0411:16:4735,000
IRPC13C2210A0.200.2016:38:593,404,200
IVL13C2207B0.000.01n/a-
IVL13C2209A0.060.0616:26:462,906,300
IVL13C2210A0.090.0816:39:0210,872,400ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
IVL13C2211A0.210.2116:39:0220,021,100
IVL13P2209A0.050.07n/a-
IVL13P2211A0.320.3215:54:087,604,900
JMAR13C2209A0.010.0115:11:371,357,600
JMAR13C2209B0.050.0511:49:26115,600
JMAR13P2209A0.280.2916:38:5714,440,600
JMART13C2211A0.320.3216:38:5538,397,000
JMT13C2208A0.010.0115:50:54400,000
JMT13C2209A0.030.0316:38:552,081,300
JMT13C2209B0.250.2516:38:5625,939,400
JMT13C2211A0.600.6016:39:0136,047,100
JMT13P2208A0.010.03n/a-
JMT13P2211A0.560.5616:39:0120,058,000
KBAN13C2208A0.000.01n/a-
KBAN13C2209A0.020.0216:38:57290,100
KBAN13C2209B0.080.0816:38:569,441,700
KBAN13P2208A0.020.0512:18:4251,100
KBANK13C2211A0.210.2116:39:0029,123,500
KBANK13C2212A0.380.3816:39:0066,913,600
KBANK13P2210A0.400.4016:39:0137,986,900
KCE13C2209A0.080.0916:29:437,294,200
KCE13C2211A0.260.2616:39:0058,179,700
KCE13C2211B0.430.4316:38:5813,118,000
KCE13P2209A0.160.1716:39:008,446,700
KCE13P2211A0.610.6116:38:5513,217,200
KEX13C2208A0.070.12n/a-
KEX13C2210A0.180.1916:23:35139,700
KEX13C2211A0.100.1116:39:013,373,000
KEX13C2212A0.470.4716:38:587,174,100
KEX13P2212A0.680.6916:01:405,227,400
KKP13C2208A0.000.02n/a-
KKP13C2210A0.120.1216:27:529,407,000
KKP13C2211A0.300.3216:29:4665,515,200
KTB13C2208A0.030.02n/a-
KTB13C2209A0.060.0615:55:2120,000
KTB13C2211A0.170.1716:38:5519,885,300
KTC13C2208A0.000.01n/a-
KTC13C2210A0.150.1616:28:3523,077,700
KTC13C2212A0.320.3216:39:0230,893,300
KTC13P2211A0.560.5616:38:5627,434,800
LH13C2208A0.000.04n/a-
LH13C2210A0.060.07n/a-
LH13C2211A0.160.1615:27:27775,900
MAJO13C2210A0.200.2116:20:286,471,200
MEGA13C2210A0.160.1616:39:003,701,600
MEGA13C2211A0.330.3316:38:5812,456,400
MINT13C2209A0.030.07n/a-
MINT13C2210A0.120.1216:27:005,475,900
MINT13C2212A0.240.2416:38:5712,366,300
MTC13C2208A0.000.01n/a-
MTC13C2209A0.030.04n/a-
MTC13C2209B0.170.16n/a-
MTC13C2211A0.430.4316:38:5616,501,800
OR13C2207A0.000.01n/a-
OR13C2209A0.050.0516:27:004,680,000
OR13C2209B0.040.0416:38:552,222,000
ORI13C2209A0.040.06n/a-
ORI13C2210A0.240.2516:26:521,753,400
ORI13C2212A0.160.1616:39:01492,800
OSP13C2208A0.000.0115:45:2379,700
OSP13C2209A0.020.0215:54:2785,000
OSP13C2210A0.070.0716:38:5817,399,800
OSP13C2212A0.170.1716:39:0136,983,800
PLAN13C2208A0.000.03n/a-
PLANB13C2210A0.050.0410:40:08400
PLANB13C2211A0.180.1816:38:5918,059,600
PSL13C2211A0.300.3016:39:023,542,500
PTG13C2207A0.000.02n/a-
PTG13C2210A0.100.1015:32:112,103,300
PTG13C2211A0.220.2216:38:568,796,600
PTT13C2208A0.000.02n/a-
PTT13C2209A0.010.02n/a-
PTT13C2210A0.060.0616:27:002,586,000
PTT13C2211A0.150.1516:38:589,930,600
PTT13P2209A0.110.1110:56:57100,000
PTT13P2210A0.110.1116:39:016,209,200
PTTE13C2210A0.230.2216:38:5650,559,900มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
PTTE13P2209A0.060.06n/a-
PTTE13P2210A0.380.3916:38:5512,036,600
PTTEP13C2211A0.470.4716:38:5810,611,700
PTTG13C2207B0.000.01n/a-
PTTG13C2209A0.030.05n/a-
PTTG13C2209B0.070.0811:39:252,300
PTTG13P2209A0.050.07n/a-
PTTGC13C2210A0.220.2216:38:596,721,600
PTTGC13P2211A0.300.3115:33:565,815,200
QH13C2208A0.000.05n/a-
RATC13C2208A0.000.02n/a-
RATC13C2209A0.050.0516:38:5724,100
RATC13P2209A0.040.10n/a-
RATCH13C2210A0.140.1416:38:554,196,900
RATCH13C2211A0.200.2016:38:583,931,500
RBF13C2207A0.000.01n/a-
RBF13C2208A0.000.01n/a-
RBF13C2210A0.060.0614:42:471,222,600
RBF13C2212A0.140.1416:39:005,933,500
RBF13C2212B0.250.2416:27:444,647,100
RCL13C2208A0.000.0110:50:3520,000
RCL13C2211A0.140.1416:27:003,292,000
RCL13C2212A0.330.3316:38:567,857,600
RCL13P2208A0.050.0615:46:07203,000
RS13C2208A0.020.0214:27:264,000
RS13C2210A0.140.13n/a-
RS13C2212A0.290.2916:38:563,082,300
SAWA13C2208A0.000.01n/a-
SAWA13C2209A0.030.04n/a-
SAWAD13C2210A0.140.1416:38:5943,636,100
SAWAD13C2211A0.280.2816:38:5712,459,900
SCB13C2209A0.010.0116:38:59837,100
SCB13C2210A0.050.0516:39:006,895,200
SCB13C2211A0.130.1316:38:5843,165,300
SCB13C2212A0.440.4416:39:00114,948,300
SCB13P2209A0.180.1816:39:0024,071,800
SCB13P2211A0.520.5116:38:5539,933,200มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
SCC13C2208A0.010.02n/a-
SCC13C2210A0.270.2816:28:5613,328,000
SCC13P2209A0.240.2516:05:121,616,600
SCGP13C2208A0.000.03n/a-
SCGP13C2209A0.090.0916:13:057,786,400
SCGP13C2212A0.300.3016:39:0212,001,900
SCGP13P2208A0.040.0412:23:35400
SING13C2209A0.010.0114:42:50308,200
SINGER13C2210A0.070.0716:26:4616,542,100
SINGER13C2211A0.270.2816:39:0245,550,100
SIRI13C2208A0.000.02n/a-
SIRI13C2212A0.150.1511:06:14305,600
SPAL13C2207A0.000.02n/a-
SPAL13C2209A0.030.06n/a-
SPALI13C2211A0.210.2016:28:4710,182,500
SPRC13C2208A0.040.11n/a-
SPRC13C2210A0.060.0616:27:443,743,600
SPRC13C2211A0.140.1416:38:587,871,600
STA13C2207B0.000.04n/a-
STA13C2209A0.010.02n/a-
STA13C2209B0.100.1016:29:563,805,900
STA13C2210A0.020.0315:12:4840,000
STA13C2211A0.350.3516:29:5517,233,200
STAR13C2210A0.220.2216:39:011,491,200
STAR13C2210B0.090.11n/a-
STAR13C2210C0.050.07n/a-
STEC13C2207A0.000.01n/a-
STEC13C2210A0.050.0609:59:28110,000
STGT13C2207B0.000.01n/a-
STGT13C2208A0.000.01n/a-
STGT13C2209A0.000.01n/a-
STGT13C2209B0.020.04n/a-
STGT13C2210A0.020.0311:38:103,000
STGT13C2210B0.110.1110:39:47327,800
STGT13C2211A0.270.2716:38:588,035,800
SUPE13C2208A0.000.09n/a-
SUPER13C2211A0.110.11n/a-
SYNE13C2208A0.000.01n/a-
SYNE13C2209A0.010.01n/a-
SYNEX13C2210A0.100.1016:27:362,176,800
SYNEX13C2211A0.300.3016:38:555,754,000
TASC13C2209A0.080.0911:13:4720,000
TCAP13C2207A0.000.01n/a-
TCAP13C2210A0.090.0916:27:001,192,200
THAN13C2209A0.030.04n/a-
THANI13C2210A0.160.1616:38:591,804,000
THANI13C2211A0.390.3916:38:582,757,200
TIDL13C2207A0.000.01n/a-
TIDL13C2210A0.020.03n/a-
TIDLOR13C2211A0.100.1116:29:009,320,100
TIDLOR13C2212A0.210.2116:38:5525,742,300
TIPH13C2212A0.540.5416:38:552,591,600
TISC13C2208A0.000.02n/a-
TISC13C2209A0.040.04n/a-
TISCO13C2210A0.220.2216:28:1214,638,900
TISCO13C2212A0.470.4716:38:5918,703,500
TOP13C2210A0.040.0416:27:584,180,000
TOP13C2210B0.090.0916:38:5720,043,800
TOP13C2211A0.260.2616:38:5624,517,900
TOP13P2209A0.260.2616:38:573,803,600
TQM13C2208A0.030.0516:38:553,000,000
TQM13C2211A0.240.2416:39:015,757,300
TRUE13C2209A0.180.1816:38:582,269,400
TRUE13C2211A0.520.5216:38:5815,094,300
TRUE13P2210A0.270.2815:35:406,127,300
TTA13C2208A0.040.0415:34:12301,000
TTA13C2209A0.020.0316:39:01400
TTA13C2211A0.300.3016:27:002,984,000
TTB13C2207A0.000.01n/a-
TTB13C2210A0.060.0616:38:55200,000
TTB13C2212A0.190.1816:26:577,716,000
TU13C2207A0.000.01n/a-
TU13C2208A0.000.01n/a-
TU13C2209A0.010.0116:09:4252,800
TU13C2210A0.060.0716:11:4820,102,300
TU13C2211A0.190.2016:38:594,967,000
TVO13C2208A0.010.09n/a-
TVO13C2212A0.220.2216:38:571,245,300
VGI13C2208A0.000.05n/a-
VGI13C2208B0.000.02n/a-
VGI13C2210A0.020.03n/a-
VGI13C2211A0.160.1616:39:0010,775,700
WHA13C2207A0.000.02n/a-
WHA13C2209A0.040.05n/a-
WHA13C2211A0.160.1616:39:00110,000
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot