DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 19 ก.ค. 2565

โดย www.thaiwarrant.com -- Jul 19, 2022
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 19 ก.ค. 2565
ปิดตรง/สูงกว่า
346 ตัว
ปิดต่ำกว่า
6 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
ACE13C2208A0.000.05n/a-
ACE13C2210A0.090.10n/a-
ACE13C2212A0.250.2515:24:123,106,000
ADVA13C2208A0.000.01n/a-
ADVA13C2209A0.050.0516:39:52408,200
ADVANC13C2210A0.200.2016:39:475,849,800
ADVANC13C2211A0.540.5110:56:1910,000
ADVANC13P2211A0.330.3316:39:486,590,600
AEON13C2209A0.030.04n/a-
AEONTS13C2212A0.300.2916:24:522,503,000
AMAT13C2209A0.010.01n/a-
AMAT13C2209B0.040.05n/a-
AMATA13C2211A0.150.1516:39:529,669,500
AOT13C2210A0.190.1916:39:4813,128,000
AOT13C2212A0.360.3616:39:522,511,900
AOT13P2209A0.110.1116:39:48945,400
AP13C2210A0.030.0415:20:2235,000
AP13C2211A0.230.2416:17:124,585,000
AWC13C2208A0.010.05n/a-
AWC13C2208B0.010.02n/a-
AWC13C2209A0.100.1016:39:515,587,500
AWC13C2210A0.100.10n/a-
AWC13C2211A0.320.3216:39:489,774,600
BAM13C2208A0.000.01n/a-
BAM13C2209A0.010.0115:07:4730,000
BAM13C2210A0.050.0510:45:161,020,000
BAM13C2211A0.130.1316:39:4820,535,500
BANP13C2210A0.210.2116:39:531,296,500
BANP13P2210A0.080.0915:58:352,652,800
BANPU13C2210B0.120.11n/a-
BANPU13C2211A0.240.2316:39:5127,408,900มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
BANPU13P2210B0.220.2216:39:473,340,000
BBL13C2207A0.000.01n/a-
BBL13C2209A0.060.0615:08:34200
BBL13C2210A0.190.1916:39:527,563,600
BBL13P2208A0.020.03n/a-
BCH13C2208A0.020.05n/a-
BCH13C2209A0.110.1116:26:313,079,200
BCH13C2210A0.260.2616:39:508,259,300
BCP13C2208A0.010.04n/a-
BCP13C2209A0.020.04n/a-
BCP13C2210A0.160.1616:39:5329,278,300
BCPG13C2208A0.000.01n/a-
BCPG13C2209A0.010.02n/a-
BCPG13C2211A0.080.0810:30:481,248,000
BDMS13C2207A0.000.04n/a-
BDMS13C2208A0.000.03n/a-
BDMS13C2210A0.300.3016:39:5447,800
BDMS13C2210B0.090.0916:25:032,050,000
BEC13C2209A0.010.03n/a-
BEC13C2211A0.110.1116:24:238,255,800
BEM13C2208A0.000.12n/a-
BEM13C2210A0.140.1416:39:521,772,800
BGRI13C2208A0.010.05n/a-
BGRI13C2209A0.140.1416:39:5237,874,100
BH13C2208A0.070.0716:26:311,490,400
BH13C2210A0.390.3916:39:4817,449,100
BJC13C2208A0.000.03n/a-
BLA13C2208A0.000.01n/a-
BLA13C2209A0.040.0510:34:481,285,400
BLA13C2210A0.140.1416:39:496,828,300
BPP13C2208A0.000.01n/a-
BPP13C2209A0.020.05n/a-
BPP13C2210A0.070.0712:01:50290,000
BPP13C2212A0.230.23n/a-
BTS13C2207B0.000.01n/a-
BTS13C2208A0.000.01n/a-
BTS13C2210A0.100.1016:27:034,651,400
CBG13C2207A0.000.03n/a-
CBG13C2210A0.280.2816:39:5066,110,100
CBG13P2210A0.280.2816:39:5226,995,900
CENT13C2207A0.000.04n/a-
CENT13C2209A0.040.0416:39:5210,000
CENT13C2210A0.150.1615:13:042,044,700
CENTEL13C2212A0.290.2916:39:4811,644,600
CHG13C2208A0.000.04n/a-
CHG13C2209A0.090.0916:26:456,023,400
CHG13C2212A0.280.2816:39:5213,372,400
CK13C2207B0.000.01n/a-
CK13C2210A0.250.2516:39:541,739,400
CKP13C2208A0.030.08n/a-
CKP13C2210A0.080.0816:39:501,166,600
CKP13C2212A0.210.2116:29:096,425,900
COM713C2208A0.000.01n/a-
COM713C2209A0.000.0116:39:4910,100
COM713C2209B0.010.0109:55:27144,500
COM713C2210A0.030.0416:09:092,102,600
COM713C2211A0.080.0916:39:506,080,900
COM713C2211B0.170.1716:39:4918,368,100
COM713P2209A0.400.4310:50:484,900
COM713P2211A0.370.3716:39:549,147,400
CPAL13C2208A0.000.0115:07:28100
CPAL13C2210A0.070.0816:26:093,779,400
CPALL13C2210B0.220.2316:39:479,029,600
CPF13C2207A0.000.10n/a-
CPF13C2210A0.080.0916:29:083,392,800
CPN13C2208A0.030.03n/a-
CPN13C2211A0.360.3616:39:4813,302,600
CRC13C2208A0.000.06n/a-
CRC13C2209A0.090.0916:08:042,665,000
CRC13C2210A0.150.1516:08:046,234,000
DOHO13C2209A0.000.03n/a-
DOHO13C2210A0.020.0314:55:4611,000
DOHOME13C2211A0.090.0916:27:033,278,700
DOHOME13C2212A0.200.2016:39:4914,100,600
DTAC13C2208A0.000.05n/a-
DTAC13C2209A0.110.1016:39:5416,281,200มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
DTAC13C2211A0.280.2816:39:516,386,000
DTAC13P2207A0.000.04n/a-
EA13C2208A0.000.01n/a-
EA13C2208B0.000.01n/a-
EA13C2209A0.120.1216:39:4818,986,100
EA13C2211A0.310.3116:39:5027,938,300
EA13C2211B0.510.5116:39:4816,900,200
EA13P2210A0.590.5916:39:5128,164,200
EGCO13C2207A0.010.05n/a-
EGCO13C2210A0.450.4516:39:478,497,900
EPG13C2207A0.000.05n/a-
EPG13C2209A0.010.03n/a-
EPG13C2210A0.120.1215:56:128,033,600
ESSO13C2209A0.260.20n/a-
ESSO13C2210A0.150.1516:39:4711,479,500
ESSO13C2210B0.080.0816:39:517,846,300
ESSO13P2210A0.320.3216:39:535,913,800
FORTH13C2211A0.340.3416:39:482,627,000
GLOB13C2209A0.000.01n/a-
GLOBAL13C2210A0.060.0614:48:222,000,000
GLOBAL13C2211A0.150.1516:39:484,190,300
GPSC13C2207A0.000.0110:01:53200,000
GPSC13C2209A0.080.0811:58:39127,200
GPSC13C2209B0.190.1916:39:4819,346,800
GPSC13P2211A0.390.3916:39:5221,405,800
GULF13C2207B0.000.01n/a-
GULF13C2209A0.040.0412:00:535,157,400
GULF13C2210A0.130.1316:39:5149,434,100
GULF13P2207A0.000.04n/a-
GULF13P2209A0.050.09n/a-
GULF13P2210A0.210.2016:39:5431,447,600มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
GUNK13C2208A0.010.0116:39:51790,900
GUNK13C2209A0.080.0816:39:47259,700
GUNK13C2209B0.310.30n/a-
GUNKUL13C2211A0.200.2016:29:193,699,200
HANA13C2207B0.000.02n/a-
HANA13C2209A0.050.0516:28:462,856,000
HANA13C2210A0.140.1416:27:163,831,500
HANA13C2211A0.320.3216:39:523,861,000
HANA13P2211A0.530.5316:39:498,717,100
HMPR13C2207A0.000.03n/a-
HMPR13C2209A0.000.01n/a-
HMPR13C2210A0.030.04n/a-
HMPRO13C2211A0.110.1216:39:4824,554,400
INTU13C2208A0.010.03n/a-
INTU13C2210A0.170.1716:26:311,357,500
IRPC13C2208A0.000.05n/a-
IRPC13C2209A0.040.0410:13:1948,000
IRPC13C2210A0.200.2016:39:485,680,700
IVL13C2207B0.000.01n/a-
IVL13C2209A0.060.0716:29:423,875,500
IVL13C2210A0.090.0916:39:5118,159,800
IVL13C2211A0.210.2016:39:4738,231,900มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
IVL13P2209A0.060.07n/a-
IVL13P2211A0.340.3416:12:374,594,200
JMAR13C2209A0.000.01n/a-
JMAR13C2209B0.030.0415:55:56547,100
JMAR13P2209A0.430.4516:39:5025,763,600
JMART13C2211A0.240.2416:39:5128,957,900
JMT13C2208A0.010.0110:32:32110,000
JMT13C2209A0.020.0215:41:22405,000
JMT13C2209B0.180.1816:39:5316,002,400
JMT13C2211A0.480.4816:39:4928,289,900
JMT13P2208A0.040.0610:55:392,000
JMT13P2211A0.710.7116:39:4811,881,600
KBAN13C2208A0.000.01n/a-
KBAN13C2209A0.020.0316:39:522,060,500
KBAN13C2209B0.080.0816:39:498,344,000
KBAN13P2208A0.040.05n/a-
KBANK13C2211A0.200.2016:39:5311,696,800
KBANK13C2212A0.360.3616:39:5034,268,800
KBANK13P2210A0.440.4416:39:4836,782,600
KCE13C2209A0.060.0616:27:1112,293,600
KCE13C2211A0.200.2016:39:4856,440,000
KCE13C2211B0.340.3516:39:4835,580,200
KCE13P2209A0.240.2416:39:4820,660,700
KCE13P2211A0.730.76n/a-
KEX13C2208A0.100.1216:09:251,288,500
KEX13C2210A0.210.2316:39:5028,756,000
KEX13C2211A0.110.1116:39:5223,681,100
KKP13C2208A0.000.02n/a-
KKP13C2210A0.090.0914:26:50801,700
KKP13C2211A0.250.2516:39:4815,089,800
KTB13C2208A0.030.02n/a-
KTB13C2209A0.050.05n/a-
KTB13C2211A0.160.1616:39:546,336,500
KTC13C2208A0.000.01n/a-
KTC13C2210A0.150.1516:29:5025,670,300
KTC13C2212A0.300.2916:39:4934,747,300มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
KTC13P2211A0.600.6016:39:5029,041,600
LH13C2208A0.000.04n/a-
LH13C2210A0.070.07n/a-
LH13C2211A0.170.1610:10:41416,400
MAJO13C2210A0.170.1716:39:517,439,000
MEGA13C2210A0.120.1216:09:323,867,400
MEGA13C2211A0.260.2716:39:5319,018,700
MINT13C2209A0.030.07n/a-
MINT13C2210A0.120.1216:39:524,020,200
MINT13C2212A0.240.2316:11:2811,233,900
MTC13C2208A0.000.01n/a-
MTC13C2209A0.030.0314:40:393,800
MTC13C2209B0.150.1516:39:4910,708,400
MTC13C2211A0.380.3816:39:5321,703,200
OR13C2207A0.000.0110:39:2333,300
OR13C2209A0.070.09n/a-
OR13C2209B0.050.06n/a-
ORI13C2209A0.030.06n/a-
ORI13C2210A0.230.2216:26:362,312,800
ORI13C2212A0.150.1516:27:032,774,800
OSP13C2208A0.000.02n/a-
OSP13C2209A0.030.0215:36:1115,000
OSP13C2210A0.090.0916:27:2610,080,000
PLAN13C2208A0.000.03n/a-
PLANB13C2210A0.040.0411:16:08100
PLANB13C2211A0.160.1716:27:0310,128,900
PSL13C2211A0.290.2816:27:144,305,900
PTG13C2207A0.000.02n/a-
PTG13C2210A0.090.0916:39:491,867,800
PTG13C2211A0.190.1916:39:525,224,000
PTT13C2208A0.000.02n/a-
PTT13C2209A0.010.02n/a-
PTT13C2210A0.060.07n/a-
PTT13C2211A0.150.1516:39:5128,268,600
PTT13P2207A0.000.05n/a-
PTT13P2209A0.120.1216:00:02123,000
PTT13P2210A0.120.1216:26:3528,881,400
PTTE13C2210A0.260.2616:39:4855,526,300
PTTE13P2209A0.060.0714:47:07618,400
PTTE13P2210A0.370.3716:39:5317,191,600
PTTEP13C2211A0.510.5116:39:5234,455,100
PTTG13C2207B0.000.01n/a-
PTTG13C2209A0.030.05n/a-
PTTG13C2209B0.080.0810:40:543,636,500
PTTG13P2209A0.070.0716:26:314,425,800
PTTGC13C2210A0.210.2116:26:354,744,200
PTTGC13P2211A0.310.3214:31:396,800,700
QH13C2208A0.000.05n/a-
RATC13C2208A0.000.02n/a-
RATC13C2209A0.060.0614:30:21266,600
RATC13P2209A0.050.0516:39:494,000
RATCH13C2210A0.140.1416:39:531,239,300
RATCH13C2211A0.210.2116:39:537,240,300
RBF13C2207A0.000.01n/a-
RBF13C2208A0.000.01n/a-
RBF13C2210A0.050.0516:39:528,287,900
RBF13C2212A0.120.1216:39:5222,575,800
RCL13C2208A0.000.01n/a-
RCL13C2211A0.110.1116:23:004,210,700
RCL13C2212A0.280.2816:39:498,862,300
RCL13P2208A0.110.1215:41:331,000,000
RS13C2208A0.020.0215:08:0180,000
RS13C2210A0.140.13n/a-
RS13C2212A0.290.2916:39:50974,600
SAWA13C2208A0.000.01n/a-
SAWA13C2209A0.030.0316:39:5248,100
SAWAD13C2210A0.140.1416:39:5362,298,400
SAWAD13C2211A0.270.2716:39:5376,601,700
SCB13C2209A0.010.0216:39:538,973,800
SCB13C2210A0.040.0516:39:482,431,800
SCB13C2211A0.110.1216:39:5115,792,200
SCB13C2212A0.370.3716:39:50109,393,100
SCB13P2209A0.260.2616:39:4729,266,700
SCC13C2208A0.010.02n/a-
SCC13C2210A0.290.2916:39:4824,377,700
SCC13P2209A0.250.2616:29:572,029,600
SCGP13C2208A0.000.03n/a-
SCGP13C2209A0.100.0911:58:50466,100
SCGP13P2208A0.050.0516:39:482,891,000
SING13C2209A0.000.02n/a-
SINGER13C2210A0.050.0516:27:342,725,900
SINGER13C2211A0.220.2216:39:4711,063,900
SIRI13C2208A0.000.02n/a-
SIRI13C2212A0.170.1615:14:255,537,700
SPAL13C2207A0.000.02n/a-
SPAL13C2209A0.030.06n/a-
SPALI13C2211A0.200.2016:39:521,883,800
SPRC13C2208A0.060.11n/a-
SPRC13C2210A0.080.0811:58:242,427,200
SPRC13C2211A0.170.1716:39:4923,053,700
STA13C2207B0.000.04n/a-
STA13C2209A0.010.03n/a-
STA13C2209B0.100.0916:26:351,832,200
STA13C2210A0.020.02n/a-
STA13C2211A0.340.3416:39:504,246,200
STAR13C2210A0.230.2316:26:231,939,500
STAR13C2210B0.100.11n/a-
STAR13C2210C0.050.07n/a-
STEC13C2207A0.000.01n/a-
STEC13C2210A0.060.07n/a-
STGT13C2207B0.000.01n/a-
STGT13C2208A0.000.01n/a-
STGT13C2209A0.000.01n/a-
STGT13C2209B0.020.04n/a-
STGT13C2210A0.020.03n/a-
STGT13C2210B0.110.1215:36:518,446,600
STGT13C2211A0.260.2616:39:4816,379,900
SUPE13C2208A0.000.09n/a-
SUPER13C2211A0.110.1116:39:5310,264,900
SYNE13C2208A0.000.01n/a-
SYNE13C2209A0.010.01n/a-
SYNEX13C2210A0.080.09n/a-
SYNEX13C2211A0.240.2416:39:497,016,600
TASC13C2209A0.090.10n/a-
TCAP13C2207A0.000.01n/a-
TCAP13C2210A0.080.0910:30:58889,000
THAN13C2209A0.030.04n/a-
THANI13C2210A0.150.1615:20:072,955,600
THANI13C2211A0.380.3816:39:516,030,800
TIDL13C2207A0.000.01n/a-
TIDL13C2210A0.020.02n/a-
TIDLOR13C2211A0.090.0916:39:4715,002,600
TIDLOR13C2212A0.190.1816:39:4928,736,800มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
TIPH13C2212A0.530.5216:27:1118,306,300
TISC13C2208A0.000.02n/a-
TISC13C2209A0.030.04n/a-
TISCO13C2210A0.190.1916:39:4713,801,000
TOP13C2210A0.050.0616:39:548,315,100
TOP13C2210B0.110.1116:39:5214,410,600
TOP13C2211A0.280.2816:39:5027,497,600
TOP13P2209A0.260.2716:11:274,493,600
TQM13C2208A0.030.0316:22:001,200
TQM13C2211A0.220.2216:39:484,912,700
TRUE13C2209A0.150.1516:39:521,200,000
TRUE13C2211A0.470.4716:39:504,605,100
TRUE13P2210A0.330.3316:26:311,600,000
TTA13C2208A0.040.0416:27:161,285,400
TTA13C2209A0.020.0316:39:502,000
TTA13C2211A0.300.3016:39:484,954,300
TTB13C2207A0.000.01n/a-
TTB13C2210A0.040.05n/a-
TTB13C2212A0.150.1516:39:482,371,200
TU13C2207A0.000.01n/a-
TU13C2208A0.000.01n/a-
TU13C2209A0.010.03n/a-
TU13C2210A0.070.0716:39:48290,000
TU13C2211A0.200.2016:39:523,008,200
TVO13C2208A0.010.09n/a-
TVO13C2212A0.230.2309:58:58185,700
VGI13C2208A0.000.05n/a-
VGI13C2208B0.010.02n/a-
VGI13C2210A0.030.0311:38:23140,000
VGI13C2211A0.170.1716:39:4822,371,000
WHA13C2207A0.000.02n/a-
WHA13C2209A0.040.05n/a-
WHA13C2211A0.160.1616:39:535,597,800
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot