DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 18 ก.ค. 2565

โดย www.thaiwarrant.com -- Jul 18, 2022
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 18 ก.ค. 2565
ปิดตรง/สูงกว่า
348 ตัว
ปิดต่ำกว่า
2 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
ACE13C2208A0.010.05n/a-
ACE13C2210A0.100.1015:51:454,038,200
ACE13C2212A0.260.2616:38:318,546,100
ADVA13C2208A0.000.01n/a-
ADVA13C2209A0.060.0616:38:35560,800
ADVANC13C2210A0.230.2316:38:3212,950,800
ADVANC13C2211A0.610.62n/a-
ADVANC13P2211A0.310.3116:27:515,445,700
AEON13C2209A0.040.0414:45:08140,000
AEONTS13C2212A0.320.3216:22:313,228,400
AMAT13C2209A0.010.01n/a-
AMAT13C2209B0.050.0512:23:0650,000
AMATA13C2211A0.170.1716:15:3517,589,400
AOT13C2210A0.210.2116:38:3317,229,400
AOT13C2212A0.380.3816:18:234,867,300
AOT13P2209A0.110.1214:39:522,200,600
AP13C2210A0.040.04n/a-
AP13C2211A0.240.2416:38:321,578,200
AWC13C2208A0.010.05n/a-
AWC13C2208B0.020.02n/a-
AWC13C2209A0.110.1216:38:367,303,100
AWC13C2210A0.100.1014:25:3470,000
AWC13C2211A0.330.3316:38:3211,183,100
BAM13C2208A0.000.01n/a-
BAM13C2209A0.010.0110:58:1320,000
BAM13C2210A0.060.0616:38:3610,077,400
BAM13C2211A0.140.1416:38:3620,801,200
BANP13C2210A0.200.2016:38:37739,900
BANP13P2210A0.090.0915:51:094,000
BANPU13C2210B0.110.1116:38:3510,000
BANPU13C2211A0.230.2316:38:3516,140,000
BANPU13P2210B0.230.2316:38:372,822,300
BBL13C2207A0.000.01n/a-
BBL13C2209A0.060.0616:38:376,533,700
BBL13C2210A0.190.1916:38:322,240,000
BBL13P2208A0.030.0311:02:44200
BCH13C2208A0.020.05n/a-
BCH13C2209A0.120.1216:38:341,088,000
BCH13C2210A0.290.2916:38:347,438,400
BCP13C2208A0.010.04n/a-
BCP13C2209A0.020.04n/a-
BCP13C2210A0.150.1516:38:3312,138,800
BCPG13C2208A0.000.01n/a-
BCPG13C2209A0.010.02n/a-
BCPG13C2211A0.080.0915:51:126,817,100
BDMS13C2207A0.000.04n/a-
BDMS13C2208A0.000.03n/a-
BDMS13C2210A0.300.3016:38:3660,200
BDMS13C2210B0.090.1014:32:311,000
BEC13C2209A0.020.0310:04:2010,000
BEC13C2211A0.110.1111:21:442,869,700
BEM13C2208A0.010.12n/a-
BEM13C2210A0.140.1416:38:312,921,800
BGRI13C2208A0.020.05n/a-
BGRI13C2209A0.170.1816:38:3316,426,400
BH13C2208A0.070.0716:38:337,271,200
BH13C2210A0.370.3716:38:3321,866,500
BJC13C2208A0.010.03n/a-
BLA13C2208A0.000.01n/a-
BLA13C2209A0.050.05n/a-
BLA13C2210A0.170.1716:26:376,090,800
BPP13C2208A0.000.01n/a-
BPP13C2209A0.020.05n/a-
BPP13C2210A0.080.0811:21:051,307,800
BPP13C2212A0.230.23n/a-
BTS13C2207B0.000.01n/a-
BTS13C2208A0.000.01n/a-
BTS13C2210A0.110.1116:38:335,425,200
CBG13C2207A0.000.03n/a-
CBG13C2210A0.330.3316:38:3334,096,600
CBG13P2210A0.260.2616:38:3614,046,900
CENT13C2207A0.010.04n/a-
CENT13C2209A0.050.06n/a-
CENT13C2210A0.170.1716:38:366,391,400
CENTEL13C2212A0.310.3116:38:3624,673,700
CHG13C2208A0.000.04n/a-
CHG13C2209A0.100.1016:38:358,067,700
CHG13C2212A0.290.2916:38:3423,520,100
CK13C2207B0.000.01n/a-
CK13C2210A0.250.2516:38:31208,000
CKP13C2208A0.050.08n/a-
CKP13C2210A0.100.1115:20:081,226,800
CKP13C2212A0.240.2416:38:373,537,000
COM713C2208A0.000.01n/a-
COM713C2209A0.000.0210:30:04100
COM713C2209B0.010.0115:52:01300
COM713C2210A0.040.0416:38:329,398,400
COM713C2211A0.100.1016:38:3817,352,400
COM713C2211B0.190.1916:38:3433,607,000
COM713P2209A0.380.41n/a-
COM713P2211A0.360.3616:38:3613,575,000
CPAL13C2208A0.000.01n/a-
CPAL13C2210A0.080.0916:38:372,268,200
CPALL13C2210B0.240.2416:38:367,026,100
CPF13C2207A0.000.10n/a-
CPF13C2210A0.110.1215:10:265,398,800
CPN13C2208A0.030.0315:24:12600,000
CPN13C2211A0.350.3516:38:326,312,800
CRC13C2208A0.000.06n/a-
CRC13C2209A0.090.0916:26:37262,200
CRC13C2210A0.160.1616:38:372,398,600
DOHO13C2209A0.000.03n/a-
DOHO13C2210A0.020.0216:38:321,420,300
DOHOME13C2211A0.100.1016:28:538,221,000
DOHOME13C2212A0.220.2216:38:3226,905,800
DTAC13C2208A0.000.05n/a-
DTAC13C2209A0.110.1116:38:3612,075,200
DTAC13C2211A0.270.2716:29:237,744,600
DTAC13P2207A0.000.04n/a-
EA13C2208A0.000.01n/a-
EA13C2208B0.010.01n/a-
EA13C2209A0.140.1416:27:198,450,200
EA13C2211A0.350.3516:38:354,774,200
EA13C2211B0.560.5616:38:317,334,500
EA13P2210A0.570.5716:26:375,990,800
EGCO13C2207A0.020.05n/a-
EGCO13C2210A0.470.4716:38:3818,434,300
EPG13C2207A0.000.05n/a-
EPG13C2209A0.010.03n/a-
EPG13C2210A0.130.1316:23:1012,221,400
ESSO13C2209A0.230.20n/a-
ESSO13C2210A0.140.1416:38:3311,455,400
ESSO13C2210B0.080.0816:38:331,367,500
ESSO13P2210A0.340.3416:38:362,344,600
FORTH13C2211A0.350.3616:38:362,539,600
GLOB13C2209A0.010.01n/a-
GLOBAL13C2210A0.070.06n/a-
GLOBAL13C2211A0.170.1815:26:3711,750,500
GPSC13C2207A0.000.02n/a-
GPSC13C2209A0.120.1216:38:361,573,800
GPSC13C2209B0.260.2616:38:328,180,600
GPSC13P2211A0.340.3416:23:521,783,300
GULF13C2207B0.000.01n/a-
GULF13C2209A0.070.07n/a-
GULF13C2210A0.170.1616:38:3218,416,800มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
GULF13P2207A0.000.04n/a-
GULF13P2209A0.040.09n/a-
GULF13P2210A0.180.1816:29:599,573,000
GUNK13C2208A0.010.0115:43:171,500
GUNK13C2209A0.080.0816:38:383,560,100
GUNK13C2209B0.320.30n/a-
GUNKUL13C2211A0.200.2016:38:367,494,200
HANA13C2207B0.000.02n/a-
HANA13C2209A0.050.0614:25:442,039,000
HANA13C2210A0.150.1516:38:363,419,900
HANA13C2211A0.340.3416:38:319,336,700
HANA13P2211A0.520.5216:38:3411,647,400
HMPR13C2207A0.000.03n/a-
HMPR13C2209A0.000.01n/a-
HMPR13C2210A0.030.04n/a-
HMPRO13C2211A0.120.1216:38:328,227,800
INTU13C2208A0.010.03n/a-
INTU13C2210A0.180.1816:09:58935,900
IRPC13C2208A0.000.05n/a-
IRPC13C2209A0.040.04n/a-
IRPC13C2210A0.190.1916:38:3610,856,600
IVL13C2207B0.000.01n/a-
IVL13C2209A0.060.0716:26:372,564,000
IVL13C2210A0.100.1016:38:327,216,100
IVL13C2211A0.210.2116:38:3730,849,900
IVL13P2209A0.060.0709:56:484,100
IVL13P2211A0.340.3416:38:343,670,000
JMAR13C2209A0.000.0115:43:381,278,000
JMAR13C2209B0.040.0416:05:34649,300
JMAR13P2209A0.410.4116:38:379,115,400
JMART13C2211A0.260.2616:38:3320,274,700
JMT13C2208A0.010.0111:18:17518,100
JMT13C2209A0.020.0216:00:091,655,800
JMT13C2209B0.190.1916:38:3711,137,400
JMT13C2211A0.500.5016:38:3523,034,000
JMT13P2208A0.050.12n/a-
JMT13P2211A0.700.7016:38:3613,328,100
KBAN13C2208A0.000.01n/a-
KBAN13C2209A0.030.0416:10:511,694,000
KBAN13C2209B0.100.1016:38:3610,659,700
KBAN13P2208A0.040.0514:25:3754,000
KBANK13C2211A0.230.2316:38:3724,074,700
KBANK13P2210A0.420.4216:38:3613,375,000
KCE13C2209A0.060.0616:27:1516,846,100
KCE13C2211A0.200.2016:38:3534,139,100
KCE13C2211B0.340.3416:38:3818,558,700
KCE13P2209A0.260.2616:38:388,492,700
KCE13P2211A0.750.7615:40:00200
KEX13C2208A0.130.1316:38:321,917,000
KEX13C2210A0.240.2416:38:3823,253,200
KEX13C2211A0.130.1316:38:3430,092,800
KKP13C2208A0.000.02n/a-
KKP13C2210A0.110.1011:44:581,483,500
KKP13C2211A0.280.2816:38:3316,969,400
KTB13C2208A0.030.02n/a-
KTB13C2209A0.060.05n/a-
KTB13C2211A0.160.1616:38:334,795,600
KTC13C2208A0.010.0115:59:181,000,000
KTC13C2210A0.160.1616:38:3611,381,300
KTC13C2212A0.320.3216:38:3342,791,300
KTC13P2211A0.590.5916:38:3413,783,000
LH13C2208A0.000.04n/a-
LH13C2210A0.060.0716:27:15405,600
LH13C2211A0.160.1716:10:32603,500
MAJO13C2210A0.170.1716:38:3717,372,800
MEGA13C2210A0.130.1416:07:593,301,500
MEGA13C2211A0.270.2716:38:3215,050,300
MINT13C2209A0.030.07n/a-
MINT13C2210A0.120.1216:27:519,469,900
MINT13C2212A0.230.2314:59:2027,612,000
MTC13C2208A0.000.01n/a-
MTC13C2209A0.020.02n/a-
MTC13C2209B0.130.1415:28:308,215,200
MTC13C2211A0.350.3616:23:3618,939,500
OR13C2207A0.000.04n/a-
OR13C2209A0.090.09n/a-
OR13C2209B0.060.0616:27:15706,300
ORI13C2209A0.040.06n/a-
ORI13C2210A0.260.2716:29:081,497,200
ORI13C2212A0.170.1716:27:15810,400
OSP13C2208A0.000.02n/a-
OSP13C2209A0.040.07n/a-
OSP13C2210A0.120.1216:38:315,255,800
PLAN13C2208A0.000.03n/a-
PLANB13C2210A0.040.0515:55:391,165,100
PLANB13C2211A0.170.1716:38:327,136,700
PSL13C2211A0.300.3016:27:3419,143,600
PTG13C2207A0.000.02n/a-
PTG13C2210A0.100.1016:27:241,228,800
PTG13C2211A0.210.2116:38:338,441,800
PTT13C2208A0.000.02n/a-
PTT13C2209A0.020.0215:59:4786,800
PTT13C2210A0.070.0716:38:348,078,400
PTT13C2211A0.160.1616:38:3418,990,900
PTT13P2207A0.000.05n/a-
PTT13P2209A0.110.19n/a-
PTT13P2210A0.120.1216:26:378,299,000
PTTE13C2210A0.240.2416:38:3133,014,600
PTTE13P2209A0.070.0816:14:5710,177,200
PTTE13P2210A0.410.4116:38:3315,407,600
PTTEP13C2211A0.480.4816:38:3126,341,200
PTTG13C2207B0.000.01n/a-
PTTG13C2209A0.030.05n/a-
PTTG13C2209B0.080.0816:27:513,745,600
PTTG13P2209A0.070.09n/a-
PTTGC13C2210A0.210.2216:38:3514,747,100
PTTGC13P2211A0.330.3316:38:3312,690,700
QH13C2208A0.000.05n/a-
RATC13C2208A0.000.02n/a-
RATC13C2209A0.060.0714:56:307,000
RATC13P2209A0.050.09n/a-
RATCH13C2210A0.150.16n/a-
RATCH13C2211A0.220.2216:27:511,495,000
RBF13C2207A0.000.01n/a-
RBF13C2208A0.000.0110:44:244,000,000
RBF13C2210A0.090.0916:16:193,052,600
RBF13C2212A0.180.1816:38:3710,460,200
RCL13C2208A0.000.01n/a-
RCL13C2211A0.110.1116:38:316,254,000
RCL13C2212A0.270.2816:38:3418,554,000
RCL13P2208A0.140.1416:38:371,170,000
RS13C2208A0.020.05n/a-
RS13C2210A0.130.13n/a-
RS13C2212A0.280.2810:32:27600,300
SAWA13C2208A0.000.01n/a-
SAWA13C2209A0.030.0314:42:14150,000
SAWAD13C2210A0.130.1316:38:3523,014,300
SAWAD13C2211A0.260.2715:54:0812,011,400
SCB13C2209A0.010.0215:20:47278,200
SCB13C2210A0.060.0716:17:243,364,900
SCB13C2211A0.150.1516:38:3510,539,000
SCB13C2212A0.500.5016:38:3852,422,100
SCB13P2209A0.190.1816:38:376,543,200มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
SCC13C2208A0.010.02n/a-
SCC13C2210A0.310.3116:38:3513,162,800
SCC13P2209A0.250.2615:32:14406,200
SCGP13C2208A0.000.03n/a-
SCGP13C2209A0.120.1216:38:336,470,500
SCGP13P2208A0.040.0516:38:311,302,900
SING13C2209A0.000.0214:49:2811,100
SINGER13C2210A0.050.0615:59:141,930,900
SINGER13C2211A0.230.2316:38:3416,398,800
SIRI13C2208A0.000.02n/a-
SIRI13C2212A0.170.1716:38:354,129,100
SPAL13C2207A0.000.02n/a-
SPAL13C2209A0.030.06n/a-
SPALI13C2211A0.200.2016:38:3714,240,200
SPRC13C2208A0.050.11n/a-
SPRC13C2210A0.070.0716:27:15998,000
SPRC13C2211A0.150.1516:38:378,294,000
STA13C2207B0.000.04n/a-
STA13C2209A0.010.03n/a-
STA13C2209B0.090.0916:26:371,758,400
STA13C2210A0.020.02n/a-
STA13C2211A0.320.3216:26:373,080,500
STAR13C2210A0.240.2416:29:083,679,200
STAR13C2210B0.110.11n/a-
STAR13C2210C0.050.07n/a-
STEC13C2207A0.000.01n/a-
STEC13C2210A0.070.07n/a-
STGT13C2207B0.000.01n/a-
STGT13C2208A0.000.01n/a-
STGT13C2209A0.000.01n/a-
STGT13C2209B0.030.04n/a-
STGT13C2210A0.030.0311:24:40160,000
STGT13C2210B0.130.1415:12:363,093,000
STGT13C2211A0.300.3016:27:5118,364,000
SUPE13C2208A0.000.09n/a-
SUPER13C2211A0.100.1016:38:3420,257,300
SYNE13C2208A0.000.01n/a-
SYNE13C2209A0.010.01n/a-
SYNEX13C2210A0.090.0915:40:411,200,200
SYNEX13C2211A0.270.2616:28:329,964,400
TASC13C2209A0.100.1016:27:511,263,000
TCAP13C2207A0.000.01n/a-
TCAP13C2210A0.090.0916:38:334,389,100
THAN13C2209A0.030.04n/a-
THANI13C2210A0.150.1516:38:311,121,800
THANI13C2211A0.380.3815:57:162,223,900
TIDL13C2207A0.000.01n/a-
TIDL13C2210A0.020.0209:55:26200,000
TIDLOR13C2211A0.090.0916:19:113,752,600
TIDLOR13C2212A0.180.1916:38:3221,683,600
TISC13C2208A0.000.02n/a-
TISC13C2209A0.040.0411:03:39266,200
TISCO13C2210A0.210.2116:38:3423,582,900
TOP13C2210A0.050.0516:25:0656,002,000
TOP13C2210B0.100.1016:38:3321,233,600
TOP13C2211A0.260.2616:38:3311,559,400
TOP13P2209A0.290.2916:38:344,908,200
TQM13C2208A0.030.0316:38:3110,200
TQM13C2211A0.240.2416:26:0714,567,200
TRUE13C2209A0.160.1616:38:333,024,800
TRUE13C2211A0.470.4716:38:373,979,000
TRUE13P2210A0.330.36n/a-
TTA13C2208A0.050.0516:26:371,190,300
TTA13C2209A0.020.0310:44:3637,000
TTA13C2211A0.300.3016:38:3314,591,800
TTB13C2207A0.000.0116:14:291,000
TTB13C2210A0.050.0511:56:01454,500
TTB13C2212A0.170.1716:38:322,209,700
TU13C2207A0.000.01n/a-
TU13C2208A0.000.01n/a-
TU13C2209A0.010.03n/a-
TU13C2210A0.070.0816:38:326,070,000
TU13C2211A0.210.2116:38:318,189,000
TVO13C2208A0.010.09n/a-
TVO13C2212A0.230.2316:38:371,243,500
VGI13C2208A0.000.05n/a-
VGI13C2208B0.010.0214:58:4790,900
VGI13C2210A0.040.05n/a-
VGI13C2211A0.220.2216:38:325,723,900
WHA13C2207A0.000.02n/a-
WHA13C2209A0.050.0514:53:134,446,500
WHA13C2211A0.170.1716:38:3412,925,200
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot