DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 15 ก.ค. 2565

โดย www.thaiwarrant.com -- Jul 15, 2022
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 15 ก.ค. 2565
ปิดตรง/สูงกว่า
346 ตัว
ปิดต่ำกว่า
6 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
ACE13C2208A0.010.05n/a-
ACE13C2210A0.100.1016:35:421,880,600
ACE13C2212A0.260.26n/a-
ADVA13C2208A0.000.01n/a-
ADVA13C2209A0.070.0716:35:424,889,400
ADVA13P2207A0.000.01n/a-
ADVANC13C2210A0.240.2416:35:4012,454,200
ADVANC13C2211A0.620.6216:35:38210,000
ADVANC13P2211A0.320.3216:35:409,153,200
AEON13C2207A0.000.05n/a-
AEON13C2209A0.040.05n/a-
AEONTS13C2212A0.300.3016:17:04477,400
AMAT13C2209A0.010.0116:35:40400
AMAT13C2209B0.050.0516:10:594,090,500
AMATA13C2211A0.170.1716:35:4030,104,300
AOT13C2210A0.210.2116:35:4322,465,000
AOT13P2209A0.120.1315:49:541,150,700
AP13C2210A0.040.0415:19:03420,000
AP13C2211A0.250.2516:27:434,894,800
AWC13C2208A0.010.05n/a-
AWC13C2208B0.020.0216:35:42300
AWC13C2209A0.090.0816:27:1014,372,000
AWC13C2210A0.090.09n/a-
AWC13C2211A0.290.2816:27:0035,861,300
BAM13C2207A0.000.02n/a-
BAM13C2208A0.000.01n/a-
BAM13C2209A0.010.01n/a-
BAM13C2210A0.050.0614:49:511,007,400
BAM13C2211A0.130.1316:35:4011,645,200
BANP13C2210A0.180.1816:35:373,573,400
BANP13P2210A0.110.1215:42:402,534,800
BANPU13C2210B0.100.1016:35:3672,000
BANPU13C2211A0.210.2116:35:4112,945,800
BANPU13P2210B0.260.2616:35:395,097,800
BBL13C2207A0.000.01n/a-
BBL13C2209A0.060.0616:35:40410,000
BBL13C2210A0.180.1816:35:4011,297,700
BBL13P2208A0.040.0516:23:425,200
BCH13C2208A0.030.05n/a-
BCH13C2209A0.140.1416:35:394,562,300
BCH13C2210A0.300.3016:35:4215,828,300
BCP13C2208A0.010.04n/a-
BCP13C2209A0.020.04n/a-
BCP13C2210A0.140.1416:35:3613,200,400
BCPG13C2208A0.000.01n/a-
BCPG13C2209A0.010.0211:29:45200
BCPG13C2211A0.080.0816:35:373,270,800
BDMS13C2207A0.010.04n/a-
BDMS13C2208A0.010.03n/a-
BDMS13C2210A0.360.3616:35:41309,400
BDMS13C2210B0.110.1016:35:3710,991,900มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
BEC13C2209A0.020.02n/a-
BEC13C2211A0.110.1116:35:394,774,900
BEM13C2208A0.010.12n/a-
BEM13C2210A0.140.1416:35:402,965,600
BGRI13C2208A0.020.05n/a-
BGRI13C2209A0.160.1616:35:3614,866,300
BH13C2208A0.160.1616:35:386,007,600
BH13C2210A0.550.5516:35:3817,847,800
BJC13C2208A0.010.03n/a-
BLA13C2208A0.000.01n/a-
BLA13C2209A0.050.0515:01:572,559,800
BLA13C2210A0.170.1716:35:3822,845,000
BPP13C2208A0.000.01n/a-
BPP13C2209A0.020.05n/a-
BPP13C2210A0.070.08n/a-
BPP13C2212A0.220.2310:27:053,100
BTS13C2207B0.000.01n/a-
BTS13C2208A0.000.01n/a-
BTS13C2210A0.110.1116:35:392,943,100
CBG13C2207A0.010.03n/a-
CBG13C2210A0.400.4016:35:3936,530,800
CBG13P2210A0.240.2416:35:3713,360,200
CENT13C2207A0.010.04n/a-
CENT13C2209A0.040.06n/a-
CENT13C2210A0.160.1616:35:366,875,400
CENTEL13C2212A0.290.2916:35:3812,191,800
CHG13C2208A0.010.04n/a-
CHG13C2209A0.100.1016:35:387,695,500
CHG13C2212A0.290.2916:35:3621,431,800
CK13C2207B0.000.01n/a-
CK13C2210A0.250.2516:35:393,489,900
CKP13C2208A0.060.08n/a-
CKP13C2210A0.110.1116:35:372,534,400
CKP13C2212A0.240.2416:35:426,664,000
COM713C2208A0.000.01n/a-
COM713C2209A0.000.02n/a-
COM713C2209B0.020.0214:40:02208,900
COM713C2210A0.050.0516:35:3610,291,100
COM713C2211A0.110.1216:35:3818,380,500
COM713C2211B0.220.2216:35:4138,030,600
COM713P2209A0.350.41n/a-
COM713P2211A0.340.3416:35:4319,197,400
CPAL13C2208A0.000.01n/a-
CPAL13C2210A0.080.0816:35:401,812,100
CPALL13C2210B0.240.2416:35:4011,198,300
CPF13C2207A0.020.10n/a-
CPF13C2210A0.120.1216:35:417,495,200
CPN13C2208A0.030.0310:41:30300,000
CPN13C2211A0.330.3316:35:378,727,700
CRC13C2208A0.000.06n/a-
CRC13C2209A0.090.0916:35:391,257,000
CRC13C2210A0.160.1616:35:424,211,300
DOHO13C2209A0.000.03n/a-
DOHO13C2210A0.040.0415:54:321,228,000
DOHOME13C2211A0.130.1416:35:413,482,200
DOHOME13C2212A0.290.2916:35:379,749,400
DTAC13C2208A0.000.05n/a-
DTAC13C2209A0.140.1416:35:4131,036,400
DTAC13C2211A0.310.3116:35:387,593,000
DTAC13P2207A0.000.04n/a-
EA13C2208A0.000.01n/a-
EA13C2208B0.010.01n/a-
EA13C2209A0.150.1616:35:3912,593,400
EA13C2211A0.370.3716:35:4231,536,800
EA13C2211B0.590.5916:35:419,971,100
EA13P2210A0.580.5816:35:3911,499,100
EGCO13C2207A0.030.05n/a-
EGCO13C2210A0.480.4816:35:3631,331,000
EPG13C2207A0.000.05n/a-
EPG13C2209A0.020.03n/a-
EPG13C2210A0.140.1416:35:3916,954,100
ESSO13C2209A0.220.2015:20:286,002,500
ESSO13C2210A0.140.1416:35:3914,083,600
ESSO13C2210B0.080.0816:35:4115,766,800
ESSO13P2210A0.360.3616:35:4030,895,000
FORTH13C2211A0.350.3516:35:4212,382,600
GLOB13C2209A0.010.0110:08:51499,600
GLOBAL13C2210A0.060.06n/a-
GLOBAL13C2211A0.150.1516:35:4212,339,800
GPSC13C2207A0.000.02n/a-
GPSC13C2209A0.110.1116:27:102,188,300
GPSC13C2209B0.250.2516:35:4019,005,500
GPSC13P2211A0.370.3616:27:0015,384,500
GULF13C2207B0.000.01n/a-
GULF13C2209A0.070.0711:58:082,637,200
GULF13C2210A0.170.1616:35:3959,939,000มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
GULF13P2207A0.000.04n/a-
GULF13P2209A0.050.09n/a-
GULF13P2210A0.190.1916:35:3719,016,200
GUNK13C2208A0.010.0111:41:49800,100
GUNK13C2209A0.090.0916:35:3721,163,600
GUNK13C2209B0.340.3012:06:512,000
GUNKUL13C2211A0.210.2116:35:4215,001,200
HANA13C2207B0.000.02n/a-
HANA13C2209A0.060.0616:26:54976,600
HANA13C2210A0.160.1616:35:4218,069,300
HANA13C2211A0.340.3416:35:4116,404,700
HANA13P2211A0.540.5416:35:4123,762,200
HMPR13C2207A0.000.03n/a-
HMPR13C2209A0.010.0114:44:16312,100
HMPR13C2210A0.040.0415:28:23165,000
HMPRO13C2211A0.120.1216:35:415,653,900
INTU13C2208A0.020.03n/a-
INTU13C2210A0.200.2016:35:393,590,100
IRPC13C2208A0.000.05n/a-
IRPC13C2209A0.040.0415:40:3735,300
IRPC13C2210A0.180.1816:35:3911,767,500
IVL13C2207B0.000.01n/a-
IVL13C2209A0.060.0716:29:424,697,800
IVL13C2210A0.090.0916:35:4320,004,100
IVL13C2211A0.200.2016:35:4050,483,600
IVL13P2209A0.080.0816:35:374,587,500
IVL13P2211A0.380.3716:25:1822,760,000
JMAR13C2209A0.010.0116:28:391,285,200
JMAR13C2209B0.040.0516:35:392,478,000
JMAR13P2209A0.420.4216:35:4018,205,300
JMART13C2211A0.270.2716:35:4034,669,800
JMT13C2208A0.010.02n/a-
JMT13C2209A0.020.0316:27:372,804,800
JMT13C2209B0.190.1916:35:4122,944,500
JMT13C2211A0.480.4816:35:4340,057,600
JMT13P2208A0.070.12n/a-
JMT13P2211A0.750.7516:35:3617,695,300
KBAN13C2208A0.000.01n/a-
KBAN13C2209A0.030.0316:35:435,674,000
KBAN13C2209B0.100.1016:35:4028,834,300
KBAN13P2208A0.060.0616:35:424,700
KBANK13C2211A0.220.2216:35:3939,365,200
KBANK13P2210A0.450.4516:35:4077,659,400
KCE13C2209A0.060.0716:35:409,081,800
KCE13C2211A0.200.1916:35:3792,944,100มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
KCE13C2211B0.340.3416:35:4037,894,800
KCE13P2209A0.280.2816:35:3913,803,700
KCE13P2211A0.780.75n/a-
KEX13C2208A0.350.36n/a-
KEX13C2210A0.410.4716:35:383,547,000
KEX13C2211A0.200.2016:35:4152,862,200
KKP13C2208A0.000.02n/a-
KKP13C2210A0.100.1016:27:442,101,600
KKP13C2211A0.260.2516:35:3922,352,200มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
KTB13C2208A0.030.0214:41:0733,000
KTB13C2209A0.050.0516:35:433,025,000
KTB13C2211A0.140.1416:35:4115,996,400
KTC13C2208A0.010.01n/a-
KTC13C2210A0.170.1716:35:3810,798,000
KTC13C2212A0.330.3316:07:4315,602,300
KTC13P2211A0.600.6016:35:4012,506,800
LH13C2208A0.000.04n/a-
LH13C2210A0.070.0716:27:10455,400
LH13C2211A0.170.1716:27:192,691,200
MAJO13C2207A0.000.05n/a-
MAJO13C2210A0.160.1616:35:4111,683,400
MEGA13C2210A0.240.2416:26:542,247,400
MEGA13C2211A0.450.4516:35:396,958,400
MINT13C2209A0.030.07n/a-
MINT13C2210A0.110.1116:35:4011,495,000
MINT13C2212A0.210.2116:35:3633,506,400
MTC13C2208A0.000.01n/a-
MTC13C2209A0.020.02n/a-
MTC13C2209B0.110.1216:26:495,308,200
MTC13C2211A0.320.3316:27:1014,688,900
OR13C2207A0.000.04n/a-
OR13C2209A0.090.0916:35:383,218,000
OR13C2209B0.060.0610:20:141,316,000
ORI13C2209A0.050.06n/a-
ORI13C2210A0.270.2716:35:394,605,800
ORI13C2212A0.170.1716:35:413,588,600
OSP13C2208A0.000.02n/a-
OSP13C2209A0.060.07n/a-
OSP13C2210A0.150.1416:27:447,804,300
PLAN13C2208A0.000.03n/a-
PLANB13C2210A0.040.05n/a-
PLANB13C2211A0.170.1716:27:1011,312,800
PSL13C2211A0.220.2216:27:007,496,100
PTG13C2207A0.000.02n/a-
PTG13C2210A0.110.1116:35:3914,790,600
PTG13C2211A0.230.2316:35:3621,090,300
PTT13C2208A0.000.02n/a-
PTT13C2209A0.010.02n/a-
PTT13C2210A0.060.0616:15:16610,000
PTT13C2211A0.130.1316:35:4013,044,400
PTT13P2207A0.000.05n/a-
PTT13P2209A0.160.19n/a-
PTT13P2210A0.150.1516:35:3611,099,800
PTTE13C2210A0.200.2016:35:3829,617,400
PTTE13P2209A0.100.1016:23:222,856,300
PTTE13P2210A0.490.4916:35:4123,436,100
PTTEP13C2211A0.420.4216:35:4213,914,000
PTTG13C2207B0.000.01n/a-
PTTG13C2209A0.030.05n/a-
PTTG13C2209B0.070.0716:05:46202,700
PTTG13P2209A0.090.0916:26:461,658,900
PTTGC13C2210A0.200.2016:35:378,603,200
PTTGC13P2211A0.350.3516:15:1217,281,600
QH13C2208A0.000.05n/a-
RATC13C2208A0.010.0210:21:41100
RATC13C2209A0.070.0716:19:352,981,800
RATC13P2209A0.060.09n/a-
RATCH13C2210A0.160.1616:35:373,225,000
RATCH13C2211A0.220.2216:35:374,562,100
RBF13C2207A0.000.01n/a-
RBF13C2208A0.010.0114:32:192,000,200
RBF13C2210A0.110.1216:18:537,702,300
RBF13C2212A0.210.2116:35:3613,523,600
RCL13C2208A0.000.0111:33:2250,000
RCL13C2211A0.080.0816:35:364,794,000
RCL13C2212A0.220.2216:35:3734,952,200
RCL13P2208A0.240.2416:35:3723,668,600
RS13C2208A0.020.05n/a-
RS13C2210A0.130.13n/a-
RS13C2212A0.280.2816:35:3615,953,700
SAWA13C2208A0.000.01n/a-
SAWA13C2209A0.030.0310:12:2435,000
SAWAD13C2210A0.120.1216:35:3923,029,600
SAWAD13C2211A0.230.2316:35:387,655,900
SCB13C2209A0.010.0115:28:033,031,200
SCB13C2210A0.060.0616:27:103,404,700
SCB13C2211A0.140.1416:35:4120,724,700
SCB13C2212A0.470.4716:35:4275,010,900
SCB13P2209A0.230.2416:22:2324,319,000
SCC13C2208A0.020.02n/a-
SCC13C2210A0.310.3116:35:3917,575,400
SCC13P2209A0.270.2816:13:415,912,100
SCGP13C2208A0.000.03n/a-
SCGP13C2209A0.130.1316:35:384,884,800
SCGP13P2208A0.060.0616:26:463,092,400
SING13C2209A0.010.0116:35:4023,000
SINGER13C2210A0.060.0616:07:515,605,600
SINGER13C2211A0.240.2416:35:4027,615,600
SIRI13C2208A0.000.02n/a-
SIRI13C2212A0.170.1811:04:24400
SPAL13C2207A0.000.02n/a-
SPAL13C2209A0.030.06n/a-
SPALI13C2211A0.200.2016:35:3910,127,700
SPRC13C2208A0.040.11n/a-
SPRC13C2210A0.060.0616:27:102,848,300
SPRC13C2211A0.140.1416:35:4018,396,400
STA13C2207B0.000.04n/a-
STA13C2209A0.010.03n/a-
STA13C2209B0.090.0916:35:414,810,500
STA13C2210A0.020.02n/a-
STA13C2211A0.320.3216:35:4110,929,500
STAR13C2210A0.190.1916:35:384,697,300
STAR13C2210B0.080.11n/a-
STAR13C2210C0.040.07n/a-
STEC13C2207A0.000.01n/a-
STEC13C2210A0.070.0714:30:12109,800
STGT13C2207B0.000.01n/a-
STGT13C2208A0.000.01n/a-
STGT13C2209A0.000.01n/a-
STGT13C2209B0.030.0411:10:452,028,400
STGT13C2210A0.030.04n/a-
STGT13C2210B0.150.1516:35:3811,172,600
STGT13C2211A0.320.3216:35:4223,515,000
SUPE13C2208A0.000.09n/a-
SUPER13C2211A0.100.12n/a-
SYNE13C2208A0.000.01n/a-
SYNE13C2209A0.010.0110:19:001,000
SYNEX13C2210A0.100.11n/a-
SYNEX13C2211A0.280.2816:35:409,719,600
TASC13C2209A0.110.11n/a-
TCAP13C2207A0.000.01n/a-
TCAP13C2210A0.090.0916:27:101,821,700
THAN13C2209A0.030.04n/a-
THANI13C2210A0.150.1516:35:413,575,300
THANI13C2211A0.360.3616:35:4116,114,100
TIDL13C2207A0.000.01n/a-
TIDL13C2210A0.020.02n/a-
TIDLOR13C2211A0.080.0916:35:391,028,000
TISC13C2208A0.000.02n/a-
TISC13C2209A0.040.0510:31:2030,000
TISCO13C2210A0.210.2116:35:4011,324,600
TOP13C2210A0.040.0515:52:47542,700
TOP13C2210B0.090.0916:06:2115,153,200
TOP13C2211A0.250.2516:35:416,148,400
TOP13P2209A0.330.3316:35:429,266,500
TQM13C2208A0.050.0516:35:397,351,200
TQM13C2211A0.260.2616:21:495,506,800
TRUE13C2209A0.170.1616:35:4015,633,800มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
TRUE13C2211A0.480.4816:35:4314,047,700
TRUE13P2210A0.350.3614:54:433,000,600
TTA13C2208A0.030.0311:34:34200
TTA13C2209A0.010.0214:57:3310,000
TTA13C2211A0.240.2416:35:417,476,700
TTB13C2207A0.000.02n/a-
TTB13C2210A0.040.0512:01:213,500
TTB13C2212A0.150.1416:35:415,860,400มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
TU13C2207A0.000.01n/a-
TU13C2208A0.000.01n/a-
TU13C2209A0.020.03n/a-
TU13C2210A0.070.0715:51:2918,007,700
TU13C2211A0.200.2016:35:394,246,800
TVO13C2208A0.020.09n/a-
TVO13C2212A0.240.26n/a-
VGI13C2208A0.000.05n/a-
VGI13C2208B0.010.0216:22:0090,800
VGI13C2210A0.040.05n/a-
VGI13C2211A0.220.2216:35:4227,530,900
WHA13C2207A0.000.02n/a-
WHA13C2209A0.050.0516:26:046,051,800
WHA13C2211A0.170.1716:35:4111,391,700
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot