DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 14 ก.ค. 2565

โดย www.thaiwarrant.com -- Jul 14, 2022
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 14 ก.ค. 2565
ปิดตรง/สูงกว่า
345 ตัว
ปิดต่ำกว่า
2 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
ACE13C2208A0.010.05n/a-
ACE13C2210A0.100.1016:37:592,520,900
ACE13C2212A0.260.2616:38:061,987,000
ADVA13C2208A0.000.01n/a-
ADVA13C2209A0.070.0716:38:032,764,800
ADVA13P2207A0.000.01n/a-
ADVANC13C2210A0.230.2316:38:0516,075,900
ADVANC13C2211A0.610.6312:09:411,200
ADVANC13P2211A0.330.3316:38:026,069,100
AEON13C2207A0.000.05n/a-
AEON13C2209A0.040.05n/a-
AEONTS13C2212A0.320.3116:02:561,181,000
AMAT13C2209A0.020.0211:10:56200,000
AMAT13C2209B0.050.0614:51:383,572,400
AMATA13C2211A0.180.1816:38:0513,432,300
AOT13C2210A0.210.2116:38:0024,240,400
AOT13P2209A0.120.1216:38:051,904,300
AP13C2210A0.050.0516:38:02420,000
AP13C2211A0.290.2816:07:50908,000
AWC13C2208A0.010.05n/a-
AWC13C2208B0.020.04n/a-
AWC13C2209A0.090.0916:27:071,834,400
AWC13C2210A0.090.0915:30:4726,400
AWC13C2211A0.290.2816:26:395,563,000
BAM13C2207A0.000.02n/a-
BAM13C2208A0.000.01n/a-
BAM13C2209A0.010.0116:17:12260,100
BAM13C2210A0.060.0616:11:2613,293,600
BAM13C2211A0.140.1416:38:017,463,300
BANP13C2210A0.190.2016:38:00221,800
BANP13P2210A0.110.1116:38:021,200,200
BANPU13C2210B0.110.1216:38:0015,000
BANPU13C2211A0.220.2216:38:0612,206,200
BANPU13P2210B0.260.2616:38:0010,618,900
BBL13C2207A0.000.01n/a-
BBL13C2209A0.060.0715:07:052,912,900
BBL13C2210A0.180.1816:38:0013,216,100
BBL13P2208A0.050.06n/a-
BCH13C2208A0.030.05n/a-
BCH13C2209A0.120.1215:36:587,292,800
BCH13C2210A0.280.2816:38:0016,474,700
BCP13C2208A0.020.0410:02:01392,400
BCP13C2209A0.020.04n/a-
BCP13C2210A0.160.1715:45:294,811,500
BCPG13C2208A0.000.01n/a-
BCPG13C2209A0.020.03n/a-
BCPG13C2211A0.080.0915:46:566,090,100
BDMS13C2207A0.010.04n/a-
BDMS13C2208A0.010.03n/a-
BDMS13C2210A0.370.3716:37:5950,000
BDMS13C2210B0.120.1216:38:0313,476,300
BEC13C2209A0.020.0216:38:0670,200
BEC13C2211A0.110.1116:38:032,144,300
BEM13C2208A0.010.12n/a-
BEM13C2210A0.140.1416:38:03992,400
BGRI13C2208A0.030.05n/a-
BGRI13C2209A0.170.1716:38:0421,196,200
BH13C2208A0.170.1716:38:015,920,800
BH13C2210A0.550.5516:38:0618,521,700
BJC13C2208A0.010.03n/a-
BLA13C2208A0.000.01n/a-
BLA13C2209A0.060.0616:24:566,990,000
BLA13C2210A0.180.1816:37:5928,186,000
BPP13C2208A0.000.01n/a-
BPP13C2209A0.020.05n/a-
BPP13C2210A0.080.0816:05:2945,800
BPP13C2212A0.230.2309:59:56275,100
BTS13C2207B0.000.01n/a-
BTS13C2208A0.000.01n/a-
BTS13C2210A0.110.1116:37:594,285,700
CBG13C2207A0.020.03n/a-
CBG13C2210A0.410.4116:38:0627,338,200
CBG13P2210A0.240.2516:37:594,628,600
CENT13C2207A0.010.04n/a-
CENT13C2209A0.040.06n/a-
CENT13C2210A0.160.1616:38:024,508,000
CENTEL13C2212A0.290.2916:38:057,664,600
CHG13C2208A0.010.04n/a-
CHG13C2209A0.100.1016:38:029,685,200
CK13C2207B0.000.01n/a-
CK13C2210A0.240.2416:38:013,007,200
CKP13C2208A0.050.08n/a-
CKP13C2210A0.100.1114:50:40434,600
CKP13C2212A0.230.2316:38:04862,300
COM713C2208A0.000.01n/a-
COM713C2209A0.000.02n/a-
COM713C2209B0.010.02n/a-
COM713C2210A0.040.0416:38:024,809,900
COM713C2211A0.090.0916:38:0113,669,200
COM713C2211B0.170.1716:37:5918,897,700
COM713P2209A0.450.41n/a-
COM713P2211A0.400.4016:38:0214,931,900
CPAL13C2208A0.000.01n/a-
CPAL13C2210A0.080.0816:38:051,442,800
CPALL13C2210B0.240.2416:38:06805,800
CPF13C2207A0.020.10n/a-
CPF13C2210A0.120.1216:38:022,294,300
CPN13C2208A0.030.0316:22:002,516,200
CPN13C2211A0.330.3316:38:059,977,600
CRC13C2208A0.000.06n/a-
CRC13C2209A0.100.1015:43:291,091,400
CRC13C2210A0.160.1616:38:036,289,000
DOHO13C2209A0.000.03n/a-
DOHO13C2210A0.030.0410:43:462,100
DOHOME13C2211A0.110.1116:38:01400,000
DTAC13C2208A0.000.05n/a-
DTAC13C2209A0.130.1316:38:0323,472,000
DTAC13C2211A0.300.3015:47:299,065,800
DTAC13P2207A0.000.04n/a-
EA13C2208A0.000.0115:03:04100,400
EA13C2208B0.010.0110:06:362,200
EA13C2209A0.160.1616:38:05102,093,200
EA13C2211A0.380.3816:38:04170,194,000
EA13C2211B0.590.5916:38:0447,281,200
EA13P2210A0.590.5916:38:0145,386,800
EGCO13C2207A0.030.05n/a-
EGCO13C2210A0.430.4316:38:0014,216,800
EPG13C2207A0.000.05n/a-
EPG13C2209A0.020.03n/a-
EPG13C2210A0.140.1515:19:264,360,200
ESSO13C2209A0.300.4012:26:50101,600
ESSO13C2210A0.170.1716:38:039,500,200
ESSO13C2210B0.100.1016:38:0210,259,300
ESSO13P2210A0.320.3216:38:0012,506,100
FORTH13C2211A0.360.3616:38:059,878,100
GLOB13C2209A0.000.01n/a-
GLOBAL13C2210A0.050.0611:54:40292,800
GLOBAL13C2211A0.140.1415:45:439,094,800
GPSC13C2207A0.000.02n/a-
GPSC13C2209A0.120.1216:38:034,302,200
GPSC13C2209B0.260.2616:38:0130,104,700
GPSC13P2211A0.370.3716:38:0418,912,900
GULF13C2207B0.000.01n/a-
GULF13C2209A0.070.0716:26:076,642,400
GULF13C2210A0.170.1716:38:0673,230,400
GULF13P2207A0.000.04n/a-
GULF13P2209A0.050.09n/a-
GULF13P2210A0.200.2016:38:0211,753,700
GUNK13C2208A0.010.03n/a-
GUNK13C2209A0.090.1016:38:034,045,100
GUNK13C2209B0.350.44n/a-
GUNKUL13C2211A0.210.2116:38:0510,456,300
HANA13C2207B0.000.02n/a-
HANA13C2209A0.050.0610:57:581,026,400
HANA13C2210A0.140.1516:16:487,271,200
HANA13C2211A0.320.3316:28:1710,817,900
HANA13P2211A0.570.5716:38:0411,295,200
HMPR13C2207A0.000.03n/a-
HMPR13C2209A0.000.01n/a-
HMPR13C2210A0.030.04n/a-
HMPRO13C2211A0.110.1116:38:011,736,200
INTU13C2208A0.020.03n/a-
INTU13C2210A0.190.1916:38:053,941,400
IRPC13C2208A0.000.05n/a-
IRPC13C2209A0.040.05n/a-
IRPC13C2210A0.180.1816:38:043,189,200
IVL13C2207B0.000.01n/a-
IVL13C2209A0.060.0616:38:033,079,100
IVL13C2210A0.090.0916:38:0127,292,200
IVL13C2211A0.200.2016:38:0638,374,300
IVL13P2209A0.080.10n/a-
IVL13P2211A0.380.3915:58:3811,258,900
JMAR13C2209A0.010.0210:18:3015,000
JMAR13C2209B0.040.0516:38:00806,500
JMAR13P2209A0.470.4816:38:0126,614,700
JMART13C2211A0.260.2616:38:0524,508,600
JMT13C2208A0.010.02n/a-
JMT13C2209A0.010.0216:18:206,999,300
JMT13C2209B0.150.1516:38:039,618,600
JMT13C2211A0.410.4116:38:0533,179,500
JMT13P2208A0.120.1215:52:09601,000
JMT13P2211A0.860.8616:37:5915,685,500
KBAN13C2208A0.000.0114:56:245,000
KBAN13C2209A0.050.0610:01:0220,000
KBAN13C2209B0.140.1516:38:059,376,600
KBAN13P2208A0.040.0516:02:34100,000
KBANK13C2211A0.290.2916:38:0329,159,400
KBANK13P2210A0.380.3816:38:0024,244,700
KCE13C2209A0.080.0816:37:598,089,200
KCE13C2211A0.230.2216:37:5933,372,700มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
KCE13C2211B0.380.3816:38:035,681,500
KCE13P2209A0.260.2616:38:01629,100
KCE13P2211A0.750.7510:15:12500
KEX13C2208A0.390.3614:34:18859,400
KEX13C2210A0.440.4816:38:05307,100
KEX13C2211A0.210.2116:38:0023,439,500
KKP13C2208A0.000.02n/a-
KKP13C2210A0.110.1214:51:112,379,000
KKP13C2211A0.270.2716:38:0316,189,900
KTB13C2208A0.040.08n/a-
KTB13C2209A0.060.0616:16:2610,300
KTB13C2211A0.150.1616:38:0311,651,200
KTC13C2208A0.010.0109:59:5626,500
KTC13C2210A0.160.1616:28:325,184,600
KTC13P2211A0.620.6315:57:546,826,700
LH13C2208A0.000.04n/a-
LH13C2210A0.070.0716:26:072,327,200
LH13C2211A0.170.1716:27:248,695,500
MAJO13C2207A0.000.05n/a-
MAJO13C2210A0.200.20n/a-
MEGA13C2210A0.220.2116:24:146,420,600
MEGA13C2211A0.410.4116:38:0512,186,000
MINT13C2209A0.030.07n/a-
MINT13C2210A0.110.1116:38:002,493,800
MINT13C2212A0.220.2216:38:0110,648,600
MTC13C2208A0.000.01n/a-
MTC13C2209A0.020.0216:25:101,000,000
MTC13C2209B0.110.1116:38:023,770,400
MTC13C2211A0.310.3116:38:0311,187,500
OR13C2207A0.000.04n/a-
OR13C2209A0.090.0916:37:595,903,200
OR13C2209B0.060.0615:46:154,000,400
ORI13C2209A0.050.0616:38:006,000
ORI13C2210A0.290.3312:16:02700
ORI13C2212A0.180.2015:06:12180,400
OSP13C2208A0.000.02n/a-
OSP13C2209A0.060.07n/a-
OSP13C2210A0.150.1516:38:023,244,800
PLAN13C2208A0.000.03n/a-
PLANB13C2210A0.040.05n/a-
PLANB13C2211A0.160.1616:37:5913,871,500
PSL13C2211A0.250.2616:27:425,059,800
PTG13C2207A0.000.02n/a-
PTG13C2210A0.120.1216:38:059,203,300
PTG13C2211A0.250.2516:38:0121,166,300
PTT13C2208A0.000.02n/a-
PTT13C2209A0.010.0214:26:124,400
PTT13C2210A0.060.0616:26:564,895,300
PTT13C2211A0.140.1416:38:038,163,700
PTT13P2207A0.000.05n/a-
PTT13P2209A0.150.19n/a-
PTT13P2210A0.140.1516:22:544,706,300
PTTE13C2210A0.230.2316:38:0565,456,000
PTTE13P2209A0.100.1016:26:015,076,600
PTTE13P2210A0.460.4616:38:0132,803,100
PTTEP13C2211A0.470.4716:38:0016,902,800
PTTG13C2207B0.000.01n/a-
PTTG13C2209A0.030.05n/a-
PTTG13C2209B0.080.0816:38:02505,200
PTTG13P2209A0.090.0915:52:281,759,600
PTTGC13C2210A0.210.2215:15:304,896,200
PTTGC13P2211A0.350.3516:38:0616,791,500
QH13C2208A0.000.05n/a-
RATC13C2208A0.010.01n/a-
RATC13C2209A0.070.08n/a-
RATC13P2209A0.060.09n/a-
RATCH13C2210A0.160.1616:38:0010,943,600
RATCH13C2211A0.230.2316:38:0011,978,100
RBF13C2207A0.000.01n/a-
RBF13C2208A0.010.0110:30:22200
RBF13C2210A0.130.1316:26:529,377,600
RCL13C2208A0.000.0115:20:35400,000
RCL13C2211A0.110.1116:29:455,658,200
RCL13C2212A0.260.2616:37:599,176,500
RCL13P2208A0.190.2016:38:0610,730,000
RS13C2208A0.020.05n/a-
RS13C2210A0.120.1316:38:031,000
RS13C2212A0.260.2715:32:2821,970,600
SAWA13C2208A0.000.01n/a-
SAWA13C2209A0.030.0312:13:1330,000
SAWAD13C2210A0.120.1215:01:4615,832,000
SAWAD13C2211A0.230.2316:38:0614,778,800
SCB13C2209A0.020.0216:27:162,071,800
SCB13C2210A0.070.0716:37:593,445,300
SCB13C2211A0.160.1616:38:0632,521,200
SCB13P2209A0.220.2216:38:0112,436,800
SCC13C2208A0.020.0215:49:2540,600
SCC13C2210A0.340.3216:27:027,098,600
SCC13P2209A0.270.2716:38:032,832,200
SCGP13C2208A0.010.03n/a-
SCGP13C2209A0.140.1415:42:225,532,000
SCGP13P2208A0.060.0716:22:381,000,000
SING13C2209A0.000.0116:38:033,900
SINGER13C2210A0.040.0416:38:003,517,100
SINGER13C2211A0.190.1916:38:0022,839,500
SIRI13C2208A0.000.02n/a-
SIRI13C2212A0.180.1816:27:576,955,400
SPAL13C2207A0.000.02n/a-
SPAL13C2209A0.030.06n/a-
SPALI13C2211A0.220.2216:38:0011,974,000
SPRC13C2208A0.060.1110:15:091,002,000
SPRC13C2210A0.070.0716:37:599,868,000
SPRC13C2211A0.150.1516:38:0324,981,300
STA13C2207B0.000.04n/a-
STA13C2209A0.010.03n/a-
STA13C2209B0.090.0916:13:532,577,900
STA13C2210A0.020.0214:48:126,800
STA13C2211A0.300.3016:13:537,102,700
STAR13C2210A0.220.2216:38:027,407,500
STAR13C2210B0.100.11n/a-
STAR13C2210C0.050.07n/a-
STEC13C2207A0.000.01n/a-
STEC13C2210A0.070.0715:47:053,395,600
STGT13C2207B0.000.01n/a-
STGT13C2208A0.000.01n/a-
STGT13C2209A0.000.01n/a-
STGT13C2209B0.040.05n/a-
STGT13C2210A0.030.04n/a-
STGT13C2210B0.150.1516:26:529,054,800
STGT13C2211A0.330.3316:38:0222,962,900
SUPE13C2208A0.000.09n/a-
SUPER13C2211A0.100.12n/a-
SYNE13C2208A0.000.01n/a-
SYNE13C2209A0.010.02n/a-
SYNEX13C2210A0.080.11n/a-
SYNEX13C2211A0.230.2316:38:069,320,700
TASC13C2209A0.100.1115:24:55213,600
TCAP13C2207A0.000.01n/a-
TCAP13C2210A0.090.0916:38:046,541,100
THAN13C2209A0.040.04n/a-
THANI13C2210A0.160.1616:27:262,292,600
THANI13C2211A0.390.3916:38:024,371,700
TIDL13C2207A0.000.01n/a-
TIDL13C2210A0.020.0216:38:0450,300
TIDLOR13C2211A0.090.1011:39:016,791,200
TISC13C2208A0.000.02n/a-
TISC13C2209A0.040.06n/a-
TISCO13C2210A0.200.2115:00:22972,500
TOP13C2210A0.050.0416:38:0121,205,900มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
TOP13C2210B0.110.1116:38:0512,352,900
TOP13C2211A0.270.2716:38:069,410,400
TOP13P2209A0.310.3116:38:038,313,000
TQM13C2208A0.050.0516:38:056,769,600
TQM13C2211A0.250.2516:38:0611,927,900
TRUE13C2209A0.170.1716:38:055,238,600
TRUE13C2211A0.480.4815:46:177,628,000
TRUE13P2210A0.360.3614:44:061,072,800
TTA13C2208A0.040.0610:46:521,752,200
TTA13C2209A0.020.0315:30:0320,000
TTA13C2211A0.260.2616:38:007,589,600
TTB13C2207A0.000.0216:16:40400
TTB13C2210A0.050.0516:11:39500,000
TTB13C2212A0.150.1516:38:024,187,800
TU13C2207A0.000.01n/a-
TU13C2208A0.000.01n/a-
TU13C2209A0.010.03n/a-
TU13C2210A0.070.0716:37:5915,300,000
TU13C2211A0.190.1916:25:1916,380,800
TVO13C2208A0.020.09n/a-
TVO13C2212A0.250.26n/a-
VGI13C2208A0.000.05n/a-
VGI13C2208B0.020.03n/a-
VGI13C2210A0.040.0510:20:323,200
VGI13C2211A0.230.2316:38:0516,380,400
WHA13C2207A0.000.02n/a-
WHA13C2209A0.050.0610:15:524,263,200
WHA13C2211A0.170.1716:38:0218,553,800
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot