DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 12 ก.ค. 2565

โดย www.thaiwarrant.com -- Jul 12, 2022
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 12 ก.ค. 2565
ปิดตรง/สูงกว่า
338 ตัว
ปิดต่ำกว่า
6 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
ACE13C2208A0.010.05n/a-
ACE13C2210A0.110.1214:36:37304,800
ADVA13C2208A0.000.01n/a-
ADVA13C2209A0.070.0810:26:052,395,200
ADVA13P2207A0.000.01n/a-
ADVANC13C2210A0.230.2216:38:5514,483,200มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
ADVANC13C2211A0.600.6211:59:121,000
ADVANC13P2211A0.350.3416:27:038,236,700
AEON13C2207A0.000.05n/a-
AEON13C2209A0.050.0516:27:19819,000
AEONTS13C2212A0.340.3416:18:481,178,200
AMAT13C2209A0.020.03n/a-
AMAT13C2209B0.060.0616:39:006,543,700
AMATA13C2211A0.190.1916:38:597,929,400
AOT13C2210A0.230.2316:38:564,181,000
AOT13P2209A0.130.1416:18:16511,200
AP13C2210A0.060.07n/a-
AP13C2211A0.350.3614:30:011,007,000
AWC13C2208A0.010.05n/a-
AWC13C2208B0.020.04n/a-
AWC13C2209A0.100.1016:39:012,276,700
AWC13C2210A0.090.1014:30:0116,200
AWC13C2211A0.300.3115:39:5211,242,400
BAM13C2207A0.000.02n/a-
BAM13C2208A0.000.01n/a-
BAM13C2209A0.010.0111:02:57100,100
BAM13C2210A0.080.0816:38:558,088,300
BAM13C2211A0.170.1716:38:592,831,100
BANP13C2210A0.220.2216:39:022,529,300
BANP13P2210A0.100.1116:27:113,225,600
BANPU13C2210B0.130.1316:39:0244,000
BANPU13C2211A0.250.2516:38:5830,420,800
BANPU13P2210B0.250.2516:27:035,577,300
BBL13C2207A0.000.01n/a-
BBL13C2209A0.090.0914:57:0614,232,000
BBL13C2210A0.250.2515:56:537,070,600
BBL13P2208A0.040.06n/a-
BCH13C2208A0.030.05n/a-
BCH13C2209A0.140.1416:39:015,530,100
BCH13C2210A0.310.3116:38:5623,242,400
BCP13C2208A0.040.0511:31:197,605,900
BCP13C2209A0.030.04n/a-
BCP13C2210A0.200.2016:38:5612,850,900
BCPG13C2208A0.000.01n/a-
BCPG13C2209A0.020.0315:02:52100
BCPG13C2211A0.100.1016:39:019,726,000
BDMS13C2207A0.020.04n/a-
BDMS13C2208A0.010.03n/a-
BDMS13C2210A0.380.3815:57:1724,000
BDMS13C2210B0.120.1216:38:576,660,300
BEC13C2209A0.020.03n/a-
BEC13C2211A0.120.1314:30:002,702,700
BEM13C2208A0.010.12n/a-
BEM13C2210A0.160.1616:38:582,353,500
BGRI13C2208A0.030.05n/a-
BGRI13C2209A0.180.1816:39:0018,392,200
BH13C2208A0.180.1915:54:0114,244,400
BH13C2210A0.560.5616:38:5710,981,700
BJC13C2208A0.020.0310:12:12280,000
BLA13C2208A0.000.01n/a-
BLA13C2209A0.060.0616:38:552,753,900
BLA13C2210A0.180.1816:39:0117,103,900
BPP13C2208A0.000.01n/a-
BPP13C2209A0.030.05n/a-
BPP13C2210A0.080.09n/a-
BPP13C2212A0.240.2416:27:09284,100
BTS13C2207B0.000.01n/a-
BTS13C2208A0.000.01n/a-
BTS13C2210A0.110.1116:27:03700
CBG13C2207A0.030.0315:03:369,400
CBG13C2210A0.410.4016:39:0026,694,400ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
CBG13P2210A0.250.2616:38:5718,688,800
CENT13C2207A0.010.04n/a-
CENT13C2209A0.050.0611:27:5046,800
CENT13C2210A0.170.1716:38:594,830,500
CHG13C2208A0.010.04n/a-
CHG13C2209A0.110.1116:38:5517,590,400
CK13C2207B0.000.01n/a-
CK13C2210A0.250.2516:22:582,475,000
CKP13C2208A0.070.08n/a-
CKP13C2210A0.110.1211:03:15313,500
CKP13C2212A0.250.2515:10:001,647,700
COM713C2208A0.000.01n/a-
COM713C2209A0.000.02n/a-
COM713C2209B0.010.0210:10:5871,700
COM713C2210A0.040.0416:38:585,175,300
COM713C2211A0.090.0916:38:565,114,900
COM713C2211B0.180.1816:39:0142,924,100
COM713P2209A0.460.41n/a-
COM713P2211A0.400.4116:29:316,456,300
CPAL13C2208A0.010.0111:40:5530,000
CPAL13C2210A0.120.1216:11:077,376,600
CPALL13C2210B0.310.3016:38:5511,892,700ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
CPF13C2207A0.030.10n/a-
CPF13C2210A0.120.1211:05:1011,300
CPN13C2208A0.040.0515:43:21205,600
CPN13C2211A0.340.3416:38:552,697,700
CRC13C2208A0.000.06n/a-
CRC13C2209A0.100.1016:39:00403,200
CRC13C2210A0.160.1616:38:567,408,500
DOHO13C2209A0.000.03n/a-
DOHO13C2210A0.030.0411:50:17150,000
DOHOME13C2211A0.120.1216:38:553,595,400
DTAC13C2208A0.010.05n/a-
DTAC13C2209A0.150.1516:39:0210,529,600
DTAC13C2211A0.320.3214:42:372,102,600
DTAC13P2207A0.000.04n/a-
EA13C2208A0.000.01n/a-
EA13C2208B0.010.0210:49:5322,500
EA13C2209A0.130.1316:38:59111,925,100
EA13C2211A0.330.3316:39:0138,453,400
EA13C2211B0.520.5216:38:5844,797,500
EA13P2210A0.680.6816:39:0135,203,400
EGCO13C2207A0.040.05n/a-
EGCO13C2210A0.450.4516:39:0122,451,000
EPG13C2207A0.000.05n/a-
EPG13C2209A0.020.03n/a-
EPG13C2210A0.150.1516:39:02271,600
ESSO13C2209A0.450.43n/a-
ESSO13C2210A0.230.2316:28:17280,100
ESSO13C2210B0.140.1416:38:564,699,200
ESSO13P2210A0.270.2716:39:007,239,400
FORTH13C2211A0.350.3516:38:5614,028,500
GLOB13C2209A0.010.01n/a-
GLOBAL13C2210A0.060.0616:25:291,800,000
GLOBAL13C2211A0.140.1514:38:363,667,400
GPSC13C2207A0.000.02n/a-
GPSC13C2209A0.130.1316:38:594,543,400
GPSC13C2209B0.270.2716:39:0034,855,400
GPSC13P2211A0.380.3816:39:0214,505,900
GULF13C2207B0.000.01n/a-
GULF13C2209A0.070.0811:50:384,547,000
GULF13C2210A0.170.1816:38:5944,727,800
GULF13P2207A0.000.04n/a-
GULF13P2209A0.060.09n/a-
GULF13P2210A0.210.2016:39:015,181,700ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
GUNK13C2208A0.010.03n/a-
GUNK13C2209A0.090.0916:38:557,149,100
GUNK13C2209B0.340.44n/a-
GUNKUL13C2211A0.200.2116:14:2910,542,700
HANA13C2207B0.000.02n/a-
HANA13C2209A0.060.0616:27:352,635,600
HANA13C2210A0.150.1516:38:5712,831,600
HANA13C2211A0.320.3216:39:0225,382,000
HANA13P2211A0.580.5816:39:0115,727,400
HMPR13C2207A0.000.03n/a-
HMPR13C2209A0.010.0114:30:4610,000
HMPR13C2210A0.030.04n/a-
HMPRO13C2211A0.110.1116:39:0010,248,300
INTU13C2208A0.020.03n/a-
INTU13C2210A0.190.1916:38:582,145,900
IRPC13C2208A0.000.05n/a-
IRPC13C2209A0.050.0516:27:031,818,000
IRPC13C2210A0.210.2116:38:599,242,000
IVL13C2207B0.000.01n/a-
IVL13C2209A0.090.0916:26:512,429,400
IVL13C2210A0.120.1216:39:0119,809,400
IVL13C2211A0.250.2516:38:578,152,400
IVL13P2209A0.070.10n/a-
IVL13P2211A0.340.3416:38:556,765,000
JMAR13C2209A0.010.0215:09:491,007,000
JMAR13C2209B0.040.0515:00:569,345,700
JMAR13P2209A0.480.4816:38:5615,564,300
JMART13C2211A0.260.2716:29:2618,984,000
JMT13C2208A0.010.0210:54:50300
JMT13C2209A0.020.0216:38:57281,400
JMT13C2209B0.160.1616:38:5914,870,500
JMT13C2211A0.430.4316:38:5941,728,700
JMT13P2208A0.130.1416:39:00223,000
JMT13P2211A0.850.8516:39:0111,722,400
KBAN13C2208A0.010.0114:41:1937,000
KBAN13C2209A0.060.0616:26:59241,000
KBAN13C2209B0.170.1716:27:162,733,400
KBAN13P2208A0.040.05n/a-
KBANK13C2211A0.330.3316:38:5624,935,900
KBANK13P2210A0.360.3616:38:5611,951,500
KCE13C2209A0.080.0816:23:1714,516,800
KCE13C2211A0.230.2316:39:0165,381,600
KCE13C2211B0.380.3816:38:5717,166,400
KCE13P2209A0.290.2916:39:015,551,900
KCE13P2211A0.770.7716:29:46285,000
KEX13C2208A0.400.4316:09:4111,000
KEX13C2210A0.450.4716:38:571,975,400
KEX13C2211A0.210.2116:39:0017,695,100
KKP13C2208A0.000.02n/a-
KKP13C2210A0.120.1314:27:441,228,800
KKP13C2211A0.300.2916:27:039,091,600
KTB13C2208A0.060.08n/a-
KTB13C2209A0.070.0716:27:036,033,000
KTB13C2211A0.180.1816:38:595,481,200
KTC13C2208A0.010.02n/a-
KTC13C2210A0.170.1716:39:0215,475,400
KTC13P2211A0.620.6216:39:0224,262,400
LH13C2208A0.010.04n/a-
LH13C2210A0.080.09n/a-
LH13C2211A0.180.1915:45:253,619,100
MAJO13C2207A0.000.05n/a-
MAJO13C2210A0.200.2016:38:582,304,600
MEGA13C2210A0.190.1916:39:011,301,100
MEGA13C2211A0.360.3616:38:553,084,600
MINT13C2209A0.030.07n/a-
MINT13C2210A0.120.1216:38:591,200,000
MTC13C2208A0.000.01n/a-
MTC13C2209A0.020.0310:10:0060,000
MTC13C2209B0.120.1114:38:587,048,600
MTC13C2211A0.320.3216:38:5613,361,700
OR13C2207A0.000.04n/a-
OR13C2209A0.080.0816:39:016,741,400
OR13C2209B0.050.0614:30:114,596,400
ORI13C2209A0.070.07n/a-
ORI13C2210A0.350.3614:37:35700
ORI13C2212A0.210.2010:36:24382,300
OSP13C2208A0.000.02n/a-
OSP13C2209A0.060.07n/a-
OSP13C2210A0.150.1516:39:0023,000
PLAN13C2208A0.000.03n/a-
PLANB13C2210A0.050.0516:27:482,606,600
PLANB13C2211A0.170.1716:38:5922,093,100
PSL13C2211A0.280.2916:24:062,065,200
PTG13C2207A0.000.02n/a-
PTG13C2210A0.130.1316:27:059,450,600
PTG13C2211A0.250.2516:38:5515,667,200
PTT13C2208A0.000.02n/a-
PTT13C2209A0.020.03n/a-
PTT13C2210A0.060.0610:45:50200,200
PTT13C2211A0.150.1516:27:094,110,600
PTT13P2207A0.000.05n/a-
PTT13P2209A0.160.19n/a-
PTT13P2210A0.150.1516:38:576,058,800
PTTE13C2210A0.280.2816:39:0112,402,700
PTTE13P2209A0.090.0916:29:57726,800
PTTE13P2210A0.420.4216:38:5516,824,200
PTTEP13C2211A0.540.5416:38:565,561,500
PTTG13C2207B0.000.01n/a-
PTTG13C2209A0.040.05n/a-
PTTG13C2209B0.100.1014:53:022,798,400
PTTG13P2209A0.080.0910:22:04315,000
PTTGC13C2210A0.240.2416:39:007,124,200
PTTGC13P2211A0.330.3316:39:0012,442,600
QH13C2208A0.000.05n/a-
RATC13C2208A0.010.01n/a-
RATC13C2209A0.080.0816:27:393,229,100
RATC13P2209A0.060.09n/a-
RATCH13C2210A0.180.1816:27:034,088,200
RATCH13C2211A0.240.2416:38:5716,163,400
RBF13C2207A0.000.01n/a-
RBF13C2208A0.010.0110:10:392,000,400
RBF13C2210A0.120.1216:38:564,336,000
RCL13C2208A0.010.02n/a-
RCL13C2211A0.160.1616:38:5715,388,000
RCL13C2212A0.350.3516:39:0127,708,100
RCL13P2208A0.120.1216:12:446,250,400
RS13C2208A0.030.05n/a-
RS13C2210A0.160.16n/a-
RS13C2212A0.310.3116:38:58921,800
SAWA13C2208A0.000.01n/a-
SAWA13C2209A0.030.0315:38:01205,000
SAWAD13C2210A0.120.1216:27:0310,856,700
SAWAD13C2211A0.240.2316:27:0938,149,600
SCB13C2209A0.030.0416:39:001,012,000
SCB13C2210A0.110.1116:38:552,973,800
SCB13C2211A0.230.2316:38:5943,555,400
SCB13P2209A0.150.1516:27:0913,137,100
SCC13C2208A0.030.04n/a-
SCC13C2210A0.360.3616:38:563,052,800
SCC13P2209A0.270.2716:26:553,978,600
SCGP13C2208A0.010.03n/a-
SCGP13C2209A0.150.1416:38:5721,830,100มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
SCGP13P2208A0.070.0814:56:341,422,300
SING13C2209A0.000.0215:00:10410,000
SINGER13C2210A0.050.0516:39:011,661,200
SINGER13C2211A0.200.2016:38:589,746,600
SIRI13C2208A0.000.02n/a-
SIRI13C2212A0.190.1916:38:592,012,000
SPAL13C2207A0.000.02n/a-
SPAL13C2209A0.050.06n/a-
SPALI13C2211A0.260.2616:26:2110,470,700
SPRC13C2208A0.090.15n/a-
SPRC13C2210A0.090.0915:03:232,929,400
SPRC13C2211A0.190.1916:38:594,328,300
STA13C2207B0.000.04n/a-
STA13C2209A0.020.03n/a-
STA13C2209B0.100.1016:28:236,053,000
STA13C2210A0.020.03n/a-
STA13C2211A0.320.3310:12:25569,800
STAR13C2210A0.220.2216:38:5510,701,100
STAR13C2210B0.100.1116:39:00100
STAR13C2210C0.050.07n/a-
STEC13C2207A0.000.01n/a-
STEC13C2210A0.080.0815:16:571,777,400
STGT13C2207B0.000.0111:51:4420,000
STGT13C2208A0.000.01n/a-
STGT13C2209A0.000.01n/a-
STGT13C2209B0.030.0510:00:421,928,400
STGT13C2210A0.030.04n/a-
STGT13C2210B0.140.1516:38:5518,647,900
STGT13C2211A0.310.3216:38:5727,073,000
SUPE13C2208A0.000.09n/a-
SUPER13C2211A0.120.1211:24:37100
SYNE13C2208A0.000.01n/a-
SYNE13C2209A0.010.02n/a-
SYNEX13C2210A0.090.1110:24:5533,500
SYNEX13C2211A0.270.2716:38:578,087,000
TASC13C2209A0.110.1215:07:24213,600
TCAP13C2207A0.000.01n/a-
TCAP13C2210A0.120.1216:38:572,738,100
THAN13C2209A0.040.04n/a-
THANI13C2210A0.170.1716:38:577,620,000
THANI13C2211A0.400.4015:54:5113,008,700
TIDL13C2207A0.000.01n/a-
TIDL13C2210A0.020.0316:04:03636,000
TIDLOR13C2211A0.100.1116:39:0011,090,700
TISC13C2208A0.000.02n/a-
TISC13C2209A0.050.06n/a-
TISCO13C2210A0.220.23n/a-
TOP13C2210A0.060.0716:38:59550,300
TOP13C2210B0.120.1216:38:594,566,800
TOP13C2211A0.300.3116:28:181,347,500
TOP13P2209A0.300.3016:38:553,270,600
TQM13C2208A0.060.0616:38:5827,307,500
TQM13C2211A0.260.2616:39:0136,759,200
TRUE13C2209A0.170.1716:39:002,594,200
TRUE13C2211A0.480.4814:32:433,108,000
TRUE13P2210A0.380.3716:38:553,128,200มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
TTA13C2208A0.050.0516:27:031,291,700
TTA13C2209A0.020.0211:18:4360,000
TTA13C2211A0.270.2716:38:558,556,700
TTB13C2207A0.000.01n/a-
TTB13C2210A0.060.0710:00:033,200
TTB13C2212A0.180.20n/a-
TU13C2207A0.000.01n/a-
TU13C2208A0.000.01n/a-
TU13C2209A0.020.03n/a-
TU13C2210A0.090.0916:38:582,938,400
TU13C2211A0.230.2214:58:523,440,200
TVO13C2208A0.020.09n/a-
TVO13C2212A0.250.2610:27:14829,600
VGI13C2208A0.000.05n/a-
VGI13C2208B0.030.0312:03:21132,000
VGI13C2210A0.050.0516:22:001,715,900
VGI13C2211A0.270.2716:38:5738,321,700
WHA13C2207A0.000.02n/a-
WHA13C2209A0.060.07n/a-
WHA13C2211A0.200.2016:38:5618,473,400
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot