DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 8 ก.ค. 2565

โดย www.thaiwarrant.com -- Jul 08, 2022
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 8 ก.ค. 2565
ปิดตรง/สูงกว่า
345 ตัว
ปิดต่ำกว่า
3 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
ACE13C2208A0.010.05n/a-
ACE13C2210A0.120.1215:32:161,336,200
ADVA13C2208A0.010.01n/a-
ADVA13C2209A0.080.0916:36:311,049,300
ADVA13P2207A0.000.01n/a-
ADVANC13C2210A0.250.2516:36:349,661,900
ADVANC13C2211A0.640.6416:36:3835,600
ADVANC13P2211A0.350.3516:36:386,020,000
AEON13C2207A0.000.05n/a-
AEON13C2209A0.060.0715:18:21702,400
AEONTS13C2212A0.350.3715:11:123,195,500
AMAT13C2209A0.030.03n/a-
AMAT13C2209B0.070.0816:05:285,377,800
AMATA13C2211A0.200.1916:36:3234,405,100มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
AOT13C2207A0.000.01n/a-
AOT13C2210A0.260.2616:36:322,822,500
AOT13P2209A0.130.1316:36:31513,600
AP13C2210A0.070.08n/a-
AP13C2211A0.390.3915:54:171,872,300
AWC13C2208A0.020.05n/a-
AWC13C2208B0.030.04n/a-
AWC13C2209A0.120.1216:36:356,680,400
AWC13C2210A0.100.1116:23:072,643,000
BAM13C2207A0.000.02n/a-
BAM13C2208A0.000.01n/a-
BAM13C2209A0.020.0214:29:261,060,000
BAM13C2210A0.080.0910:30:1269,000
BAM13C2211A0.180.1816:36:311,000,400
BANP13C2210A0.210.2116:36:332,621,800
BANP13P2210A0.120.1116:36:311,774,600ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
BANPU13C2210B0.120.1216:36:381,128,000
BANPU13C2211A0.240.2416:36:3723,964,400
BANPU13P2210B0.280.2716:26:255,617,500
BBL13C2207A0.000.01n/a-
BBL13C2209A0.090.1015:28:1117,434,500
BBL13C2210A0.240.2416:36:377,309,600
BBL13P2208A0.060.0611:23:51150,400
BCH13C2208A0.040.05n/a-
BCH13C2209A0.150.1516:36:326,488,000
BCH13C2210A0.310.3116:36:3713,474,800
BCP13C2208A0.050.06n/a-
BCP13C2209A0.040.0416:26:471,069,200
BCP13C2210A0.200.2016:36:3810,731,500
BCPG13C2208A0.000.01n/a-
BCPG13C2209A0.020.05n/a-
BCPG13C2211A0.100.1016:36:343,664,400
BDMS13C2207A0.020.04n/a-
BDMS13C2208A0.020.03n/a-
BDMS13C2210A0.370.3716:36:3241,700
BDMS13C2210B0.120.1216:36:315,668,200
BEC13C2209A0.030.04n/a-
BEC13C2211A0.150.1615:20:275,847,700
BEM13C2208A0.020.12n/a-
BEM13C2210A0.170.1716:36:313,270,100
BGRI13C2208A0.030.05n/a-
BGRI13C2209A0.150.1416:36:3227,822,400มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
BH13C2207A0.000.02n/a-
BH13C2208A0.220.2216:36:369,766,700
BH13C2210A0.600.6016:36:3214,303,900
BJC13C2208A0.030.05n/a-
BLA13C2208A0.010.01n/a-
BLA13C2209A0.070.0716:36:336,473,300
BLA13C2210A0.190.1916:36:3120,177,800
BPP13C2207A0.000.01n/a-
BPP13C2208A0.000.01n/a-
BPP13C2209A0.030.05n/a-
BPP13C2210A0.090.07n/a-
BPP13C2212A0.240.23n/a-
BTS13C2207B0.000.01n/a-
BTS13C2208A0.000.01n/a-
BTS13C2210A0.130.1316:36:3310,354,200
CBG13C2207A0.050.06n/a-
CBG13C2210A0.400.4016:36:3726,583,400
CBG13P2210A0.280.2816:36:3321,181,800
CENT13C2207A0.050.0416:08:31100
CENT13C2209A0.080.0916:27:1120,600
CENT13C2210A0.230.2316:36:388,423,600
CHG13C2208A0.020.04n/a-
CHG13C2209A0.160.1616:36:336,066,300
CK13C2207B0.000.01n/a-
CK13C2210A0.220.2216:36:345,988,500
CKP13C2208A0.070.0716:22:31100
CKP13C2210A0.110.1116:22:421,703,100
COM713C2208A0.000.0109:58:3150,000
COM713C2209A0.010.0211:21:06100
COM713C2209B0.020.0310:13:11215,000
COM713C2210A0.050.0516:36:385,655,700
COM713C2211A0.110.1116:36:3120,330,300
COM713C2211B0.210.2116:36:3469,705,100
COM713P2207A0.250.2516:36:313,000
COM713P2209A0.440.43n/a-
COM713P2211A0.390.3916:36:3527,915,900
CPAL13C2208A0.010.03n/a-
CPAL13C2210A0.140.1416:36:352,107,800
CPALL13C2210B0.350.3516:36:364,968,300
CPF13C2207A0.100.10n/a-
CPF13C2210A0.150.1516:36:384,499,500
CPN13C2208A0.080.0816:36:356,445,200
CPN13C2211A0.420.4216:36:3425,988,700
CRC13C2208A0.010.06n/a-
CRC13C2209A0.120.1215:31:221,282,600
CRC13C2210A0.180.1816:36:334,530,700
DOHO13C2209A0.010.03n/a-
DOHO13C2210A0.050.0515:34:451,059,200
DOHOME13C2211A0.150.1516:36:3617,351,500
DTAC13C2208A0.010.05n/a-
DTAC13C2209A0.150.1516:36:3126,719,700
DTAC13C2211A0.320.3216:36:357,894,200
DTAC13P2207A0.000.04n/a-
EA13C2207A0.000.01n/a-
EA13C2208A0.000.01n/a-
EA13C2208B0.020.0216:16:54100,000
EA13C2209A0.150.1516:36:3228,810,100
EA13C2211A0.350.3516:36:347,258,400
EA13P2210A0.710.7116:36:3319,420,600
EGCO13C2207A0.040.05n/a-
EGCO13C2210A0.390.3916:36:3611,766,200
EPG13C2207A0.000.05n/a-
EPG13C2209A0.020.03n/a-
EPG13C2210A0.160.1616:36:312,390,400
ESSO13C2209A0.470.43n/a-
ESSO13C2210A0.240.2416:27:08874,600
ESSO13C2210B0.150.1516:36:379,258,800
ESSO13P2210A0.280.2816:36:377,904,100
FORTH13C2211A0.360.3716:20:0416,454,700
GLOB13C2207A0.000.01n/a-
GLOB13C2209A0.010.0116:36:31400
GLOBAL13C2210A0.090.0916:26:413,600,000
GLOBAL13C2211A0.190.1916:36:3810,229,900
GPSC13C2207A0.000.02n/a-
GPSC13C2209A0.120.1216:26:221,095,400
GPSC13C2209B0.250.2516:36:383,098,700
GPSC13P2211A0.430.4316:36:3216,586,300
GULF13C2207B0.000.01n/a-
GULF13C2209A0.070.0716:26:31629,800
GULF13C2210A0.160.1616:24:584,633,400
GULF13P2207A0.000.04n/a-
GULF13P2209A0.080.09n/a-
GULF13P2210A0.240.2416:36:3311,348,900
GUNK13C2208A0.020.03n/a-
GUNK13C2209A0.120.1216:36:335,664,000
GUNK13C2209B0.440.4409:58:291,000
GUNKUL13C2211A0.240.2416:36:312,134,300
HANA13C2207B0.000.02n/a-
HANA13C2209A0.050.0615:27:488,671,100
HANA13C2210A0.140.1416:36:3110,567,500
HANA13C2211A0.310.3116:36:3627,324,200
HANA13P2211A0.620.6216:36:3428,967,300
HMPR13C2207A0.000.03n/a-
HMPR13C2209A0.010.02n/a-
HMPR13C2210A0.050.05n/a-
HMPRO13C2211A0.140.1416:36:367,399,500
INTU13C2208A0.030.03n/a-
INTU13C2210A0.210.2116:36:33481,800
IRPC13C2208A0.000.05n/a-
IRPC13C2209A0.060.0710:18:111,248,000
IRPC13C2210A0.230.2316:36:3718,478,600
IVL13C2207B0.000.01n/a-
IVL13C2209A0.130.1316:26:459,109,500
IVL13C2210A0.150.1516:36:3331,692,700
IVL13C2211A0.300.3016:36:3811,691,800
IVL13P2209A0.070.10n/a-
IVL13P2211A0.320.3216:36:336,698,300
JMAR13C2207A0.000.01n/a-
JMAR13C2209A0.010.0215:08:451,582,200
JMAR13C2209B0.060.0616:36:374,922,400
JMAR13P2209A0.440.4416:36:3117,010,700
JMART13C2211A0.320.3216:36:3526,058,100
JMT13C2208A0.030.0316:36:32130,900
JMT13C2209A0.030.0316:22:09340,100
JMT13C2209B0.220.2216:36:3728,449,600
JMT13C2211A0.510.5116:36:3448,791,000
JMT13P2208A0.130.16n/a-
JMT13P2211A0.800.8016:36:3136,178,500
KBAN13C2208A0.010.0214:28:49400,100
KBAN13C2209A0.060.0616:36:32803,900
KBAN13C2209B0.150.1516:36:3823,363,800
KBAN13P2208A0.080.0716:26:15761,300
KBANK13C2211A0.290.3016:36:3331,454,200
KBANK13P2210A0.430.4316:36:3818,617,700
KCE13C2207A0.000.01n/a-
KCE13C2209A0.090.0916:36:3723,109,500
KCE13C2211A0.250.2516:36:3739,658,800
KCE13P2209A0.310.3116:36:3317,178,100
KCE13P2211A0.780.7816:20:02141,200
KEX13C2208A0.380.3816:13:5557,800
KEX13C2210A0.420.4816:36:355,834,000
KKP13C2208A0.010.02n/a-
KKP13C2210A0.140.1416:24:334,857,800
KTB13C2208A0.070.0814:42:098,000
KTB13C2209A0.080.0816:36:314,221,500
KTB13C2211A0.190.1916:36:368,206,800
KTC13C2207A0.000.01n/a-
KTC13C2208A0.030.0316:36:3650,000
KTC13C2210A0.220.2216:27:229,388,800
KTC13P2211A0.580.5916:27:2213,990,200
LH13C2208A0.010.04n/a-
LH13C2210A0.090.0911:17:22100,400
LH13C2211A0.200.2016:36:373,116,600
MAJO13C2207A0.000.05n/a-
MAJO13C2210A0.240.2416:36:375,566,500
MEGA13C2210A0.210.2116:26:157,863,600
MEGA13C2211A0.390.3916:36:377,353,600
MINT13C2207A0.000.01n/a-
MINT13C2209A0.050.07n/a-
MINT13C2210A0.150.1516:36:316,049,000
MTC13C2208A0.000.01n/a-
MTC13C2209A0.030.03n/a-
MTC13C2209B0.140.1416:36:376,531,800
MTC13C2211A0.350.3516:36:3210,683,900
OR13C2207A0.000.04n/a-
OR13C2209A0.110.1116:36:352,600,000
OR13C2209B0.070.0716:36:3314,877,700
ORI13C2207A0.000.01n/a-
ORI13C2209A0.070.07n/a-
ORI13C2210A0.340.36n/a-
ORI13C2212A0.200.2111:23:522,406,000
OSP13C2208A0.010.02n/a-
OSP13C2209A0.070.0716:36:372,025,400
OSP13C2210A0.160.1616:36:325,846,400
PLAN13C2208A0.020.03n/a-
PLANB13C2210A0.090.0811:31:30400,000
PLANB13C2211A0.260.2616:36:3118,065,200
PSL13C2211A0.330.3316:36:354,122,700
PTG13C2207A0.010.01n/a-
PTG13C2210A0.110.1112:21:053,930,000
PTG13C2211A0.220.2216:36:357,228,600
PTT13C2208A0.000.02n/a-
PTT13C2209A0.030.0316:36:3620,000
PTT13C2210A0.080.0816:36:362,037,900
PTT13C2211A0.180.1816:36:319,939,300
PTT13P2207A0.000.05n/a-
PTT13P2209A0.150.19n/a-
PTT13P2210A0.140.1416:36:3113,638,500
PTTE13C2207A0.000.01n/a-
PTTE13C2210A0.280.2816:36:3655,506,500
PTTE13P2209A0.110.1116:26:151,774,800
PTTE13P2210A0.460.4616:36:3610,955,500
PTTEP13C2211A0.540.5416:36:3524,107,200
PTTG13C2207B0.000.01n/a-
PTTG13C2209A0.060.04n/a-
PTTG13C2209B0.130.1316:36:386,354,000
PTTG13P2209A0.080.0816:26:372,717,400
PTTGC13C2210A0.290.2916:36:3626,063,300
PTTGC13P2211A0.310.3116:36:3416,874,500
QH13C2208A0.010.05n/a-
RATC13C2208A0.010.01n/a-
RATC13C2209A0.080.0714:39:383,991,900
RATC13P2209A0.080.09n/a-
RATCH13C2210A0.170.1716:36:3416,225,900
RBF13C2207A0.000.01n/a-
RBF13C2208A0.020.0314:42:571,866,200
RBF13C2210A0.160.1616:36:3211,310,700
RCL13C2208A0.020.02n/a-
RCL13C2211A0.170.1716:36:313,543,400
RCL13P2208A0.140.1516:36:342,200,000
RS13C2208A0.040.05n/a-
RS13C2210A0.160.16n/a-
RS13C2212A0.310.3116:36:332,221,600
SAWA13C2208A0.000.0116:16:5950,000
SAWA13C2209A0.040.0510:01:078,000,000
SAWAD13C2210A0.140.1515:30:5614,630,800
SAWAD13C2211A0.260.2616:36:3410,002,600
SCB13C2209A0.030.0415:21:38605,000
SCB13C2210A0.110.1215:12:103,790,400
SCB13C2211A0.220.2216:36:3715,420,400
SCB13P2209A0.200.1916:26:0911,344,700
SCC13C2208A0.050.05n/a-
SCC13C2210A0.410.4116:36:372,795,400
SCC13P2209A0.270.2716:36:363,049,900
SCGP13C2207A0.000.01n/a-
SCGP13C2208A0.010.03n/a-
SCGP13C2209A0.150.1516:36:317,784,000
SCGP13P2208A0.100.1016:36:314,081,400
SING13C2209A0.010.0110:30:421,649,700
SINGER13C2210A0.070.0816:36:316,197,400
SINGER13C2211A0.250.2516:36:3818,177,800
SIRI13C2208A0.000.02n/a-
SIRI13C2212A0.180.1815:32:254,804,700
SPAL13C2207A0.000.02n/a-
SPAL13C2209A0.050.06n/a-
SPALI13C2211A0.260.2616:36:3710,117,800
SPRC13C2208A0.120.15n/a-
SPRC13C2210A0.110.1214:48:357,625,500
STA13C2207B0.000.04n/a-
STA13C2209A0.020.03n/a-
STA13C2209B0.100.1110:20:34747,900
STA13C2210A0.030.03n/a-
STA13C2211A0.320.3316:15:236,674,600
STAR13C2210A0.260.2616:36:329,637,700
STAR13C2210B0.120.18n/a-
STAR13C2210C0.060.07n/a-
STEC13C2207A0.000.01n/a-
STEC13C2210A0.080.0816:36:321,019,400
STGT13C2207B0.000.01n/a-
STGT13C2208A0.000.01n/a-
STGT13C2209A0.000.02n/a-
STGT13C2209B0.040.0416:26:4111,500
STGT13C2210A0.030.0410:04:5820,000
STGT13C2210B0.140.1416:36:383,658,600
STGT13C2211A0.310.3116:36:3612,184,200
SUPE13C2208A0.000.09n/a-
SUPER13C2211A0.120.1216:36:3212,316,600
SYNE13C2208A0.000.01n/a-
SYNE13C2209A0.010.02n/a-
SYNEX13C2210A0.090.1014:45:051,088,000
SYNEX13C2211A0.250.2516:36:3113,541,600
TASC13C2209A0.120.1216:36:372,024,400
TCAP13C2207A0.000.01n/a-
TCAP13C2210A0.110.1116:23:541,762,800
THAN13C2209A0.040.0410:12:28400,000
THANI13C2210A0.170.1616:27:052,663,900
THANI13C2211A0.400.4016:24:5325,870,100
TIDL13C2207A0.000.01n/a-
TIDL13C2210A0.040.0416:36:34128,000
TIDLOR13C2211A0.130.1316:36:376,607,700
TISC13C2208A0.000.02n/a-
TISC13C2209A0.060.07n/a-
TISCO13C2210A0.230.2416:36:31627,500
TOP13C2210A0.070.0716:36:317,122,000
TOP13C2210B0.140.1416:36:366,012,100
TOP13C2211A0.330.3416:13:11781,200
TOP13P2209A0.300.3016:21:373,814,700
TQM13C2208A0.150.1516:36:371,044,200
TQM13C2211A0.400.4016:24:235,187,200
TRUE13C2207B0.000.01n/a-
TRUE13C2209A0.210.2116:36:3610,350,300
TRUE13C2211A0.520.5216:36:327,631,800
TRUE13P2210A0.380.3816:26:153,200,000
TTA13C2208A0.050.0516:36:313,907,400
TTA13C2209A0.020.0310:02:556,000
TTA13C2211A0.260.2616:36:317,343,300
TTB13C2207A0.000.01n/a-
TTB13C2210A0.070.0711:21:50440,100
TU13C2207A0.000.01n/a-
TU13C2208A0.000.01n/a-
TU13C2209A0.020.03n/a-
TU13C2210A0.080.0816:36:3411,802,000
TU13C2211A0.220.2116:29:473,335,000
TVO13C2208A0.030.09n/a-
TVO13C2212A0.260.27n/a-
VGI13C2208A0.010.05n/a-
VGI13C2208B0.080.0915:36:093,983,000
VGI13C2210A0.080.1010:09:041,307,000
VGI13C2211A0.410.4316:22:3415,565,900
WHA13C2207A0.000.02n/a-
WHA13C2209A0.060.0710:00:591,827,400
WHA13C2211A0.180.1816:36:319,629,000
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot