DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 7 ก.ค. 2565

โดย www.thaiwarrant.com -- Jul 07, 2022
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 7 ก.ค. 2565
ปิดตรง/สูงกว่า
357 ตัว
ปิดต่ำกว่า
2 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
ACE13C2208A0.020.05n/a-
ACE13C2210A0.130.1316:26:362,346,400
ADVA13C2208A0.010.0116:23:3798,000
ADVA13C2209A0.090.0916:39:587,395,500
ADVA13P2207A0.000.01n/a-
ADVANC13C2210A0.260.2616:39:5730,955,900
ADVANC13C2211A0.670.7015:49:37288,500
ADVANC13P2211A0.340.3416:39:5611,695,200
AEON13C2207A0.000.05n/a-
AEON13C2209A0.080.09n/a-
AEONTS13C2212A0.410.4116:24:303,992,000
AMAT13C2209A0.030.03n/a-
AMAT13C2209B0.080.0816:27:3612,654,000
AMATA13C2211A0.230.2316:39:5742,891,100
AOT13C2207A0.000.01n/a-
AOT13C2210A0.280.2816:39:5322,035,800
AOT13P2209A0.130.1411:04:121,237,400
AP13C2210A0.080.0811:27:2817,500
AP13C2211A0.410.4116:39:575,217,800
AWC13C2208A0.020.05n/a-
AWC13C2208B0.040.04n/a-
AWC13C2209A0.120.1216:26:487,579,800
AWC13C2210A0.100.1011:00:46400,000
BAM13C2207A0.000.02n/a-
BAM13C2208A0.000.01n/a-
BAM13C2209A0.020.0216:11:58300
BAM13C2210A0.080.0910:02:267,100
BAM13C2211A0.180.1816:39:575,222,800
BANP13C2210A0.190.1916:39:523,602,800
BANP13P2210A0.130.1416:09:364,233,000
BANPU13C2210B0.110.1116:39:5214,331,200
BANPU13C2211A0.220.2216:39:5115,990,400
BANPU13P2210B0.300.3116:39:516,387,700
BBL13C2207A0.000.01n/a-
BBL13C2209A0.100.1016:15:044,275,600
BBL13C2210A0.250.2516:39:525,959,100
BBL13P2208A0.060.0814:33:4114,100
BCH13C2208A0.050.05n/a-
BCH13C2209A0.160.1616:39:552,656,500
BCH13C2210A0.320.3216:39:537,514,200
BCP13C2208A0.060.0616:25:432,836,000
BCP13C2209A0.050.0516:25:432,208,600
BCP13C2210A0.220.2216:39:5225,289,600
BCPG13C2208A0.000.0110:09:53100,000
BCPG13C2209A0.030.05n/a-
BCPG13C2211A0.110.1116:39:524,513,700
BDMS13C2207A0.030.04n/a-
BDMS13C2208A0.020.03n/a-
BDMS13C2210A0.380.3816:39:58411,500
BDMS13C2210B0.120.1216:39:5810,500,900
BEC13C2207A0.000.05n/a-
BEC13C2209A0.040.0416:39:52440,100
BEC13C2211A0.170.1816:39:574,193,500
BEM13C2208A0.020.12n/a-
BEM13C2210A0.150.1516:39:576,707,700
BGRI13C2207A0.000.01n/a-
BGRI13C2208A0.030.05n/a-
BGRI13C2209A0.170.1716:39:5531,772,500
BH13C2207A0.000.02n/a-
BH13C2208A0.230.2316:39:5437,125,600
BH13C2210A0.600.6016:39:5320,446,500
BJC13C2208A0.030.05n/a-
BLA13C2208A0.010.01n/a-
BLA13C2209A0.080.0815:26:059,318,200
BLA13C2210A0.210.2116:39:5329,548,400
BPP13C2207A0.000.01n/a-
BPP13C2208A0.000.01n/a-
BPP13C2209A0.030.05n/a-
BPP13C2210A0.080.07n/a-
BPP13C2212A0.230.2316:39:535,715,600
BTS13C2207B0.000.01n/a-
BTS13C2208A0.000.01n/a-
BTS13C2210A0.120.1216:39:583,251,000
CBG13C2207A0.050.0615:39:179,400
CBG13C2210A0.410.4016:39:5651,371,600มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
CBG13P2210A0.290.2916:39:5711,762,500
CENT13C2207A0.060.15n/a-
CENT13C2209A0.090.0916:39:57433,200
CENT13C2210A0.240.2416:39:5410,967,800
CHG13C2208A0.030.04n/a-
CHG13C2209A0.190.1916:39:5621,921,000
CK13C2207B0.000.0114:29:53600
CK13C2210A0.260.2616:39:531,496,800
CKP13C2208A0.100.1116:07:215,500
CKP13C2210A0.130.1316:39:545,010,100
COM713C2208A0.000.02n/a-
COM713C2209A0.010.0210:00:04100,000
COM713C2209B0.020.0210:24:06204,000
COM713C2210A0.060.0716:39:558,292,700
COM713C2211A0.120.1216:39:5411,717,300
COM713C2211B0.220.2216:39:5618,139,100
COM713P2207A0.250.27n/a-
COM713P2209A0.430.4316:20:479,100
COM713P2211A0.380.3816:39:566,457,100
CPAL13C2207A0.000.01n/a-
CPAL13C2208A0.020.0311:06:3120,000
CPAL13C2210A0.160.1616:39:5414,353,900
CPALL13C2210B0.380.3816:39:5719,508,300
CPF13C2207A0.130.10n/a-
CPF13C2210A0.160.1616:39:564,625,800
CPN13C2208A0.110.1116:39:529,170,100
CPN13C2211A0.450.4516:39:5741,317,000
CRC13C2208A0.010.06n/a-
CRC13C2209A0.120.1216:25:212,145,600
CRC13C2210A0.180.1816:39:5311,409,800
DOHO13C2209A0.010.03n/a-
DOHO13C2210A0.060.0615:56:132,040,400
DOHOME13C2211A0.170.1716:05:576,500,200
DTAC13C2208A0.010.05n/a-
DTAC13C2209A0.140.1416:39:5410,862,500
DTAC13P2207A0.010.04n/a-
EA13C2207A0.000.01n/a-
EA13C2208A0.000.01n/a-
EA13C2208B0.020.0215:43:50100
EA13C2209A0.160.1616:39:5413,221,000
EA13C2211A0.350.3516:39:5423,392,300
EA13P2210A0.720.7216:39:5530,933,500
EGCO13C2207A0.030.05n/a-
EGCO13C2210A0.360.3616:01:478,492,400
EPG13C2207A0.000.05n/a-
EPG13C2209A0.030.03n/a-
EPG13C2210A0.190.1916:39:542,514,300
ESSO13C2209A0.500.43n/a-
ESSO13C2210A0.250.2516:39:55542,300
ESSO13C2210B0.160.1616:39:569,041,800
ESSO13P2210A0.280.2816:39:578,604,400
FORTH13C2211A0.390.3916:39:5816,770,700
GLOB13C2207A0.000.01n/a-
GLOB13C2209A0.010.0215:56:52242,000
GLOBAL13C2210A0.100.1016:25:433,990,000
GLOBAL13C2211A0.210.2116:39:5625,885,100
GPSC13C2207A0.000.02n/a-
GPSC13C2209A0.120.1216:27:021,938,600
GPSC13C2209B0.250.2516:39:5217,296,400
GPSC13P2211A0.450.4516:39:5618,997,800
GULF13C2207B0.000.01n/a-
GULF13C2209A0.070.0711:44:1331,500
GULF13C2210A0.170.1716:39:5161,649,700
GULF13P2207A0.000.04n/a-
GULF13P2209A0.080.09n/a-
GULF13P2210A0.240.2516:00:1112,303,000
GUNK13C2208A0.020.0315:42:53100,100
GUNK13C2209A0.110.1116:39:526,591,600
GUNK13C2209B0.430.41n/a-
HANA13C2207A0.000.01n/a-
HANA13C2207B0.000.02n/a-
HANA13C2209A0.050.0614:49:541,395,900
HANA13C2210A0.130.1316:39:5217,917,200
HANA13C2211A0.290.2916:39:5831,599,700
HANA13P2207B0.000.05n/a-
HANA13P2211A0.650.6516:39:5621,972,800
HMPR13C2207A0.000.03n/a-
HMPR13C2209A0.010.0210:29:22300,000
HMPR13C2210A0.040.0510:29:3110,000
HMPRO13C2211A0.130.1316:39:5617,851,900
ICHI13C2207A0.000.01n/a-
INTU13C2208A0.030.0315:51:53100
INTU13C2210A0.200.2015:53:418,730,500
IRPC13C2207A0.000.01n/a-
IRPC13C2208A0.000.05n/a-
IRPC13C2209A0.070.0614:35:40240,000
IRPC13C2210A0.240.2316:39:5120,210,000มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
IVL13C2207A0.000.01n/a-
IVL13C2207B0.000.01n/a-
IVL13C2209A0.110.1116:22:586,748,000
IVL13C2210A0.130.1316:39:5723,877,600
IVL13P2209A0.090.10n/a-
IVL13P2211A0.360.3616:39:556,157,400
JMAR13C2207A0.000.01n/a-
JMAR13C2209A0.020.0316:39:551,882,200
JMAR13C2209B0.080.0916:29:1318,581,200
JMAR13P2209A0.410.4116:39:5312,912,400
JMART13C2211A0.360.3616:39:5843,527,100
JMT13C2208A0.030.0316:39:543,400
JMT13C2209A0.040.0516:39:533,939,200
JMT13C2209B0.240.2416:39:5444,310,800
JMT13C2211A0.540.5416:39:5633,550,400
JMT13P2208A0.130.16n/a-
JMT13P2211A0.780.7816:39:5817,197,300
KBAN13C2208A0.010.0115:42:32120,500
KBAN13C2209A0.070.0816:29:48530,900
KBAN13C2209B0.190.1916:39:5716,372,400
KBAN13P2208A0.070.0716:39:541,304,700
KBANK13C2211A0.340.3416:28:5416,024,000
KBANK13P2210A0.400.4016:29:3328,470,300
KCE13C2207A0.000.01n/a-
KCE13C2209A0.100.1016:39:5824,238,700
KCE13C2211A0.260.2616:39:5871,572,900
KCE13P2209A0.310.3314:45:0110,420,000
KCE13P2211A0.780.8116:39:566,100
KEX13C2208A0.450.4516:39:5791,400
KEX13C2210A0.470.4916:39:5537,213,600
KKP13C2208A0.010.02n/a-
KKP13C2210A0.140.1415:20:44892,000
KTB13C2208A0.060.0815:08:4711,000
KTB13C2209A0.070.0716:39:537,464,100
KTC13C2207A0.000.01n/a-
KTC13C2208A0.030.06n/a-
KTC13C2210A0.220.2216:39:5616,426,600
KTC13P2211A0.600.6016:39:5512,197,200
LH13C2208A0.010.04n/a-
LH13C2210A0.090.0916:39:56702,300
LH13C2211A0.210.2116:39:5417,069,300
MAJO13C2207A0.000.05n/a-
MAJO13C2210A0.280.2816:39:5733,535,700
MEGA13C2210A0.210.2116:25:4311,739,400
MEGA13C2211A0.390.3916:39:5226,546,400
MINT13C2207A0.000.01n/a-
MINT13C2209A0.060.07n/a-
MINT13C2210A0.170.1716:39:555,792,500
MTC13C2208A0.000.01n/a-
MTC13C2209A0.030.0310:11:31500
MTC13C2209B0.150.1516:39:537,790,400
OR13C2207A0.000.04n/a-
OR13C2209A0.120.1216:39:5410,709,200
OR13C2209B0.070.0716:39:5110,765,200
ORI13C2207A0.000.01n/a-
ORI13C2209A0.070.0710:21:0330,000
ORI13C2210A0.360.3614:48:552,040,000
ORI13C2212A0.210.2116:39:563,218,800
OSP13C2208A0.010.02n/a-
OSP13C2209A0.070.0716:26:362,025,400
OSP13C2210A0.160.1716:39:522,620,700
PLAN13C2208A0.020.03n/a-
PLANB13C2210A0.090.1116:12:533,040,600
PLANB13C2211A0.270.2716:39:5331,917,000
PSL13C2211A0.320.3216:39:583,957,200
PTG13C2207A0.010.01n/a-
PTG13C2210A0.110.1014:46:51884,800
PTG13C2211A0.220.2216:39:527,435,400
PTL13C2207B0.000.02n/a-
PTT13C2207B0.000.01n/a-
PTT13C2208A0.000.02n/a-
PTT13C2209A0.030.03n/a-
PTT13C2210A0.090.0916:39:584,508,400
PTT13C2211A0.190.1916:39:5314,184,700
PTT13P2207A0.000.05n/a-
PTT13P2209A0.140.19n/a-
PTT13P2210A0.130.1316:19:17727,600
PTTE13C2207A0.000.0111:14:05500
PTTE13C2210A0.260.2616:39:5856,661,600
PTTE13P2209A0.120.1514:50:085,101,000
PTTE13P2210A0.500.5016:39:5112,841,900
PTTEP13C2211A0.500.5016:39:5820,460,100
PTTG13C2207A0.000.01n/a-
PTTG13C2207B0.000.01n/a-
PTTG13C2209A0.050.0411:01:28200
PTTG13C2209B0.120.1216:25:432,966,000
PTTG13P2207A0.000.01n/a-
PTTG13P2209A0.100.1016:39:582,723,100
PTTGC13C2210A0.270.2716:39:5314,435,400
PTTGC13P2211A0.340.3316:21:409,529,900
QH13C2208A0.010.05n/a-
RATC13C2208A0.010.01n/a-
RATC13C2209A0.070.0716:26:364,851,900
RATC13P2209A0.090.0910:00:0245,300
RATCH13C2210A0.160.1616:39:5815,093,600
RBF13C2207A0.000.01n/a-
RBF13C2208A0.040.0416:39:561,000,200
RBF13C2210A0.210.2116:39:5811,346,800
RCL13C2208A0.020.0216:39:55300,500
RCL13C2211A0.180.1816:39:5518,783,300
RCL13P2208A0.150.1516:25:349,800,000
RS13C2208A0.040.05n/a-
RS13C2210A0.160.1616:39:553,000
RS13C2212A0.300.3016:39:51802,800
SAWA13C2207A0.000.01n/a-
SAWA13C2208A0.000.01n/a-
SAWA13C2209A0.050.0516:07:05610,600
SAWAD13C2210A0.160.1616:39:5118,989,000
SAWAD13C2211A0.290.2916:20:096,611,800
SCB13C2209A0.040.0416:26:192,625,000
SCB13C2210A0.110.1116:39:563,697,800
SCB13C2211A0.230.2416:28:127,907,000
SCB13P2209A0.200.2016:26:5411,077,600
SCC13C2208A0.050.05n/a-
SCC13C2210A0.410.4116:39:542,280,900
SCC13P2209A0.290.2916:25:34416,800
SCGP13C2207A0.000.01n/a-
SCGP13C2208A0.010.03n/a-
SCGP13C2209A0.150.1516:39:5819,597,300
SCGP13P2208A0.110.1116:39:558,448,500
SING13C2209A0.010.0115:04:331,500
SINGER13C2210A0.080.0816:29:444,032,000
SINGER13C2211A0.280.2816:39:5726,640,200
SIRI13C2208A0.000.02n/a-
SIRI13C2212A0.190.1916:39:553,923,100
SPAL13C2207A0.000.02n/a-
SPAL13C2209A0.060.06n/a-
SPALI13C2211A0.280.2816:39:5315,409,400
SPRC13C2207A0.240.53n/a-
SPRC13C2208A0.120.1511:37:462,000,000
SPRC13C2210A0.110.1116:39:5511,860,600
STA13C2207A0.000.01n/a-
STA13C2207B0.000.04n/a-
STA13C2209A0.020.0310:00:4550,000
STA13C2209B0.120.1216:39:567,042,700
STA13C2210A0.030.0316:12:515,000
STA13C2211A0.350.3416:21:2111,639,200
STAR13C2210A0.290.2916:39:57805,800
STAR13C2210B0.140.18n/a-
STAR13C2210C0.070.0716:25:43400
STEC13C2207A0.000.01n/a-
STEC13C2210A0.080.0816:39:531,214,000
STGT13C2207A0.000.01n/a-
STGT13C2207B0.000.01n/a-
STGT13C2208A0.000.0116:39:5551,000
STGT13C2209A0.010.02n/a-
STGT13C2209B0.050.0516:08:2029,540,000
STGT13C2210A0.040.0416:11:4980,000
STGT13C2210B0.170.1716:39:5316,510,100
STGT13C2211A0.350.3516:39:5133,111,000
SUPE13C2208A0.000.09n/a-
SUPER13C2211A0.130.1316:39:522,017,400
SYNE13C2208A0.000.01n/a-
SYNE13C2209A0.020.02n/a-
SYNEX13C2210A0.100.10n/a-
SYNEX13C2211A0.270.2716:39:5614,914,900
TASC13C2209A0.130.1316:39:532,338,100
TCAP13C2207A0.000.01n/a-
TCAP13C2210A0.120.1216:24:557,410,200
THAN13C2209A0.050.04n/a-
THANI13C2210A0.180.1715:23:222,299,100
THANI13C2211A0.420.4016:18:487,228,700
TIDL13C2207A0.000.01n/a-
TIDL13C2210A0.040.0411:20:10231,000
TIDLOR13C2211A0.130.1315:06:003,833,200
TISC13C2208A0.000.02n/a-
TISC13C2209A0.060.0714:45:05240,000
TISCO13C2210A0.240.2416:26:362,443,000
TOP13C2207A0.000.01n/a-
TOP13C2210A0.070.0816:39:5634,835,700
TOP13C2210B0.140.1416:39:5522,275,700
TOP13C2211A0.330.3316:28:208,480,100
TOP13P2209A0.320.3216:39:5117,052,200
TQM13C2208A0.160.1616:39:569,034,400
TQM13C2211A0.410.4016:00:4111,162,700
TRUE13C2207B0.000.01n/a-
TRUE13C2209A0.210.2116:39:5636,486,700
TRUE13C2211A0.510.5015:38:106,015,000
TRUE13P2210A0.400.4111:54:431,921,100
TTA13C2208A0.050.0616:04:501,736,200
TTA13C2209A0.020.0314:59:5069,000
TTA13C2211A0.260.2616:39:5510,130,700
TTB13C2207A0.000.01n/a-
TTB13C2210A0.070.0716:24:40800,200
TU13C2207A0.000.01n/a-
TU13C2208A0.000.01n/a-
TU13C2209A0.030.0315:02:54176,400
TU13C2210A0.100.1016:39:5322,599,700
TU13C2211A0.240.2416:39:5247,969,200
TVO13C2208A0.040.09n/a-
TVO13C2212A0.270.2716:39:582,019,200
VGI13C2208A0.020.05n/a-
VGI13C2208B0.120.1216:08:5410,889,800
VGI13C2210A0.110.1011:01:343,517,800
WHA13C2207A0.000.02n/a-
WHA13C2209A0.070.0611:31:52800,000
WHA13C2211A0.200.2016:39:5329,137,600
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot