DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 6 ก.ค. 2565

โดย www.thaiwarrant.com -- Jul 06, 2022
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 6 ก.ค. 2565
ปิดตรง/สูงกว่า
361 ตัว
ปิดต่ำกว่า
2 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
ACE13C2208A0.020.05n/a-
ACE13C2210A0.120.1214:25:553,735,400
ADVA13C2208A0.010.01n/a-
ADVA13C2209A0.080.0816:35:248,905,500
ADVA13P2207A0.010.0110:24:40110,000
ADVANC13C2210A0.250.2516:35:3028,210,300
ADVANC13C2211A0.640.6416:35:30903,000
ADVANC13P2211A0.370.3816:29:0210,196,200
AEON13C2207A0.000.05n/a-
AEON13C2209A0.060.09n/a-
AEONTS13C2212A0.350.3616:26:297,275,700
AMAT13C2209A0.030.03n/a-
AMAT13C2209B0.070.0716:35:277,456,900
AMATA13C2211A0.200.2016:35:2536,979,700
AOT13C2207A0.000.0110:01:109,800
AOT13C2210A0.270.2716:35:3124,295,800
AOT13P2209A0.140.1416:35:282,550,500
AP13C2210A0.070.08n/a-
AP13C2211A0.380.3816:27:175,395,400
AWC13C2208A0.010.05n/a-
AWC13C2208B0.030.04n/a-
AWC13C2209A0.110.1116:35:2414,716,000
AWC13C2210A0.100.1015:05:241,600,000
BAM13C2207A0.000.02n/a-
BAM13C2208A0.000.01n/a-
BAM13C2209A0.010.0110:01:02200
BAM13C2210A0.070.0716:35:254,112,300
BAM13C2211A0.160.1616:35:245,588,000
BANP13C2210A0.180.1816:35:253,767,100
BANP13P2210A0.140.1416:35:3014,406,000
BANPU13C2210B0.100.1016:28:3528,682,100
BANPU13C2211A0.200.2016:35:2741,936,600
BANPU13P2210B0.330.3316:35:249,405,000
BBL13C2207A0.000.01n/a-
BBL13C2209A0.120.1215:27:0222,701,300
BBL13C2210A0.280.2816:35:306,716,400
BBL13P2208A0.060.07n/a-
BCH13C2208A0.050.05n/a-
BCH13C2209A0.180.1816:35:2515,713,600
BCH13C2210A0.350.3516:35:2849,134,300
BCP13C2208A0.050.0516:26:39220,000
BCP13C2209A0.040.0310:00:20400
BCP13C2210A0.210.2116:35:2817,044,400
BCPG13C2208A0.000.01n/a-
BCPG13C2209A0.030.05n/a-
BCPG13C2211A0.100.1016:35:313,245,900
BDMS13C2207A0.030.04n/a-
BDMS13C2208A0.020.0314:40:39100
BDMS13C2210A0.360.3616:35:261,067,900
BDMS13C2210B0.110.1116:35:293,722,000
BEC13C2207A0.000.05n/a-
BEC13C2209A0.040.0516:10:08400,100
BEC13C2211A0.160.1716:26:4815,706,100
BEM13C2208A0.020.12n/a-
BEM13C2210A0.170.1716:35:292,325,200
BGRI13C2207A0.000.01n/a-
BGRI13C2208A0.030.05n/a-
BGRI13C2209A0.160.1616:35:3164,078,100
BH13C2207A0.000.02n/a-
BH13C2208A0.200.2016:35:2421,827,100
BH13C2210A0.550.5516:35:2713,351,000
BJC13C2208A0.020.05n/a-
BLA13C2208A0.010.0115:55:031,960,700
BLA13C2209A0.060.0616:35:31606,000
BLA13C2210A0.160.1716:35:2417,965,600
BPP13C2207A0.000.01n/a-
BPP13C2208A0.000.01n/a-
BPP13C2209A0.020.05n/a-
BPP13C2210A0.070.0716:27:17600
BPP13C2212A0.220.2215:41:036,391,000
BTS13C2207A0.000.02n/a-
BTS13C2207B0.000.01n/a-
BTS13C2208A0.000.0111:54:295,000
BTS13C2210A0.110.1116:35:284,492,200
CBG13C2207A0.040.05n/a-
CBG13C2210A0.350.3516:35:2531,180,700
CBG13P2210A0.340.3416:35:2411,013,100
CENT13C2207A0.060.15n/a-
CENT13C2209A0.090.0915:42:16839,800
CENT13C2210A0.240.2416:35:2510,927,300
CHG13C2208A0.030.04n/a-
CHG13C2209A0.190.1916:35:2419,776,800
CK13C2207A0.000.01n/a-
CK13C2207B0.000.04n/a-
CK13C2210A0.260.2616:35:302,743,800
CKP13C2208A0.100.0915:27:402,300
CKP13C2210A0.130.1316:22:015,023,000
COM713C2208A0.000.02n/a-
COM713C2209A0.000.0316:12:411,100
COM713C2209B0.020.0215:14:5223,400
COM713C2210A0.050.0516:35:2519,584,500
COM713C2211A0.100.1116:21:1218,060,500
COM713P2207A0.410.27n/a-
COM713P2209A0.480.4710:14:2922,000
COM713P2211A0.410.4116:35:2515,640,900
CPAL13C2207A0.000.01n/a-
CPAL13C2208A0.010.02n/a-
CPAL13C2210A0.120.1216:35:266,028,600
CPALL13C2210B0.300.3016:27:5212,738,600
CPF13C2207A0.100.1016:35:3011,000
CPF13C2210A0.140.1416:22:015,754,700
CPN13C2208A0.060.0615:50:212,736,400
CPN13C2211A0.350.3516:29:5415,802,200
CRC13C2208A0.010.06n/a-
CRC13C2209A0.100.1016:10:585,744,200
CRC13C2210A0.150.1516:35:2613,172,400
DOHO13C2209A0.010.03n/a-
DOHO13C2210A0.050.0516:35:281,595,600
DOHOME13C2211A0.160.1616:35:2918,508,200
DTAC13C2208A0.010.05n/a-
DTAC13C2209A0.110.1215:54:362,138,200
DTAC13P2207A0.020.04n/a-
EA13C2207A0.000.01n/a-
EA13C2208A0.000.01n/a-
EA13C2208B0.020.0216:15:5018,000
EA13C2209A0.150.1516:35:3122,684,200
EA13C2211A0.330.3316:35:2522,226,800
EA13P2210A0.770.7816:35:2753,809,100
EGCO13C2207A0.040.05n/a-
EGCO13C2210A0.370.3615:52:1622,437,200
EPG13C2207A0.000.05n/a-
EPG13C2209A0.020.03n/a-
EPG13C2210A0.150.1615:20:202,231,100
ESSO13C2209A0.510.4310:11:106,398,400
ESSO13C2210A0.250.2616:35:2822,349,800
ESSO13C2210B0.160.1616:35:2645,379,300
ESSO13P2210A0.280.2816:35:2529,952,700
FORTH13C2211A0.350.3516:35:2620,543,900
GLOB13C2207A0.000.01n/a-
GLOB13C2209A0.010.0212:04:38100,000
GLOBAL13C2210A0.090.0916:26:395,292,100
GLOBAL13C2211A0.190.1816:35:319,868,100มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
GPSC13C2207A0.000.0210:24:53100,000
GPSC13C2209A0.130.1316:35:275,524,600
GPSC13C2209B0.260.2616:35:2627,279,400
GPSC13P2207A0.000.01n/a-
GPSC13P2211A0.450.4516:29:4421,963,200
GULF13C2207B0.000.01n/a-
GULF13C2209A0.070.0716:29:50817,400
GULF13C2210A0.160.1616:35:2655,500,700
GULF13P2207A0.000.04n/a-
GULF13P2209A0.090.0910:14:332,434,200
GULF13P2210A0.270.2716:35:2815,975,500
GUNK13C2208A0.020.0315:42:50200,400
GUNK13C2209A0.110.1116:35:2712,591,300
GUNK13C2209B0.410.41n/a-
HANA13C2207A0.000.01n/a-
HANA13C2207B0.000.02n/a-
HANA13C2209A0.050.0516:29:528,607,400
HANA13C2210A0.120.1216:35:3018,877,100
HANA13C2211A0.270.2716:20:4040,493,300
HANA13P2207B0.000.0516:09:5640,000
HANA13P2211A0.690.6916:35:2437,330,700
HMPR13C2207A0.000.03n/a-
HMPR13C2209A0.010.02n/a-
HMPR13C2210A0.040.0410:17:2910,000
HMPRO13C2211A0.110.1116:35:293,908,100
ICHI13C2207A0.000.01n/a-
INTU13C2208A0.020.0310:28:0470,100
INTU13C2210A0.170.1816:35:306,376,600
IRPC13C2207A0.000.01n/a-
IRPC13C2208A0.000.05n/a-
IRPC13C2209A0.050.0614:40:26131,300
IRPC13C2210A0.210.2116:35:2413,816,300
IVL13C2207A0.000.01n/a-
IVL13C2207B0.000.01n/a-
IVL13C2209A0.100.1016:35:255,948,300
IVL13C2210A0.130.1316:35:2511,933,400
IVL13P2209A0.100.1016:26:33956,200
IVL13P2211A0.380.3816:35:303,850,600
JMAR13C2207A0.000.01n/a-
JMAR13C2209A0.010.0116:35:285,314,500
JMAR13C2209B0.060.0616:35:2920,512,500
JMAR13P2209A0.490.4916:35:2829,667,100
JMT13C2208A0.030.0415:05:29905,000
JMT13C2209A0.030.0316:35:297,466,200
JMT13C2209B0.220.2216:35:2980,763,400
JMT13P2208A0.160.1616:35:30731,300
JMT13P2211A0.850.8516:35:3126,189,800
KBAN13C2207A0.000.01n/a-
KBAN13C2208A0.020.0215:35:121,091,000
KBAN13C2209A0.090.0916:24:527,367,200
KBAN13C2209B0.210.2116:35:2539,533,800
KBAN13P2208A0.060.0616:35:241,957,800
KBANK13P2210A0.380.3816:35:2823,719,700
KCE13C2207A0.000.01n/a-
KCE13C2209A0.090.0916:35:2744,069,600
KCE13C2211A0.250.2516:35:2469,108,100
KCE13P2209A0.330.3415:48:1423,011,900
KCE13P2211A0.810.8115:33:3919,601,700
KEX13C2208A0.250.17n/a-
KEX13C2210A0.320.3216:35:24967,800
KKP13C2208A0.010.02n/a-
KKP13C2210A0.140.1515:26:414,017,400
KTB13C2208A0.110.1115:00:535,000
KTB13C2209A0.110.1116:35:30817,100
KTC13C2207A0.000.01n/a-
KTC13C2208A0.020.06n/a-
KTC13C2210A0.200.2016:26:3917,921,400
KTC13P2211A0.640.6416:35:2524,931,500
LH13C2208A0.010.04n/a-
LH13C2210A0.090.0916:35:291,473,500
LH13C2211A0.200.2015:50:134,168,500
MAJO13C2207A0.010.05n/a-
MAJO13C2210A0.290.2916:35:2715,045,700
MEGA13C2207A0.000.01n/a-
MEGA13C2210A0.190.1916:29:524,087,700
MEGA13C2211A0.360.3616:35:2513,459,100
MINT13C2207A0.000.01n/a-
MINT13C2209A0.050.07n/a-
MINT13C2210A0.160.1716:27:4823,578,100
MTC13C2208A0.000.0116:27:47180,000
MTC13C2209A0.030.0311:21:45148,000
MTC13C2209B0.140.1416:35:248,679,400
OR13C2207A0.000.04n/a-
OR13C2209A0.110.1116:35:299,725,600
OR13C2209B0.070.0710:17:4810,000
ORI13C2207A0.000.01n/a-
ORI13C2209A0.060.08n/a-
ORI13C2210A0.310.64n/a-
ORI13C2212A0.190.1916:35:252,419,500
OSP13C2208A0.010.02n/a-
OSP13C2209A0.070.0710:09:452,025,400
OSP13C2210A0.150.1510:19:23457,800
PLAN13C2208A0.010.03n/a-
PLANB13C2210A0.080.0914:49:152,100,100
PLANB13C2211A0.240.2516:24:2918,080,200
PSL13C2211A0.290.2916:35:306,418,600
PTG13C2207A0.000.01n/a-
PTG13C2210A0.080.0816:35:277,624,500
PTG13C2211A0.180.1816:35:2414,653,500
PTL13C2207B0.000.02n/a-
PTT13C2207B0.000.01n/a-
PTT13C2208A0.000.02n/a-
PTT13C2209A0.020.03n/a-
PTT13C2210A0.080.0816:29:062,032,600
PTT13C2211A0.170.1716:29:519,547,200
PTT13P2207A0.000.05n/a-
PTT13P2209A0.170.1909:59:121,000
PTT13P2210A0.160.1616:35:249,696,900
PTTE13C2207A0.000.0114:47:505,200
PTTE13C2210A0.250.2516:35:3078,121,600
PTTE13P2209A0.140.1416:35:287,259,400
PTTE13P2210A0.530.5316:35:2842,128,300
PTTEP13C2211A0.490.4916:35:2730,260,800
PTTG13C2207A0.000.01n/a-
PTTG13C2207B0.000.01n/a-
PTTG13C2209A0.050.06n/a-
PTTG13C2209B0.110.1116:35:313,145,800
PTTG13P2207A0.000.01n/a-
PTTG13P2209A0.110.1116:19:213,081,300
PTTGC13C2210A0.250.2516:35:256,961,800
PTTGC13P2211A0.360.3616:35:2716,485,500
QH13C2208A0.010.05n/a-
RATC13C2208A0.010.01n/a-
RATC13C2209A0.070.0715:35:4215,417,700
RATC13P2209A0.100.1016:35:263,845,200
RATCH13C2210A0.150.1415:44:344,731,500
RBF13C2207A0.000.01n/a-
RBF13C2208A0.040.0514:25:45100
RBF13C2210A0.210.2116:29:0616,872,600
RCL13C2207A0.000.01n/a-
RCL13C2208A0.030.0411:39:407,000
RCL13C2211A0.180.1816:35:2916,088,400
RCL13P2208A0.160.1616:35:2517,753,200
RS13C2208A0.040.05n/a-
RS13C2210A0.150.17n/a-
RS13C2212A0.300.2915:55:353,521,600
SAWA13C2207A0.000.01n/a-
SAWA13C2208A0.000.01n/a-
SAWA13C2209A0.050.0514:32:04110,000
SAWAD13C2210A0.150.1516:18:4611,083,000
SAWAD13C2211A0.280.2816:29:0713,916,100
SCB13C2209A0.040.0416:35:301,801,100
SCB13C2210A0.120.1216:35:319,674,700
SCB13C2211A0.250.2516:35:2524,102,400
SCB13P2209A0.190.1816:35:2621,043,000มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
SCC13C2208A0.050.05n/a-
SCC13C2210A0.400.4016:26:394,984,900
SCC13P2209A0.300.3014:44:1430,300
SCGP13C2207A0.000.01n/a-
SCGP13C2208A0.020.03n/a-
SCGP13C2209A0.180.1816:35:2419,133,400
SCGP13P2208A0.100.1016:35:283,555,800
SING13C2209A0.010.0116:35:31100,000
SINGER13C2210A0.060.0716:20:455,302,200
SINGER13C2211A0.230.2316:24:1739,121,100
SIRI13C2208A0.000.02n/a-
SIRI13C2212A0.200.2016:35:284,095,100
SPAL13C2207A0.000.02n/a-
SPAL13C2209A0.050.06n/a-
SPALI13C2211A0.260.2615:47:4813,441,100
SPRC13C2207A0.420.53n/a-
SPRC13C2208A0.160.18n/a-
SPRC13C2210A0.140.1416:25:4616,034,700
STA13C2207A0.000.01n/a-
STA13C2207B0.000.04n/a-
STA13C2209A0.030.0311:58:51400,000
STA13C2209B0.130.1316:35:2513,645,200
STA13C2210A0.030.0316:29:20310,000
STA13C2211A0.370.3815:37:5522,330,700
STAR13C2207A0.000.01n/a-
STAR13C2210A0.290.2916:35:31959,400
STAR13C2210B0.140.18n/a-
STAR13C2210C0.070.08n/a-
STEC13C2207A0.000.01n/a-
STEC13C2210A0.070.08n/a-
STGT13C2207A0.000.01n/a-
STGT13C2207B0.000.0111:52:5230,000
STGT13C2208A0.000.02n/a-
STGT13C2209A0.010.0215:46:47300,000
STGT13C2209B0.060.0616:21:4638,550,800
STGT13C2210A0.050.0516:21:227,942,000
STGT13C2210B0.190.1816:27:4423,397,400
STGT13C2211A0.380.3816:23:5131,478,700
SUPE13C2208A0.000.09n/a-
SUPER13C2211A0.120.1216:35:258,269,600
SYNE13C2207A0.000.01n/a-
SYNE13C2208A0.000.01n/a-
SYNE13C2209A0.010.0215:24:00400,000
SYNEX13C2210A0.090.1015:43:02119,000
SYNEX13C2211A0.250.2516:35:2610,146,300
TASC13C2209A0.120.1216:35:283,588,600
TCAP13C2207A0.000.0114:25:516,000
TCAP13C2210A0.110.1116:35:302,176,000
THAN13C2209A0.040.0410:52:11400,000
THANI13C2210A0.150.1516:35:282,996,900
TIDL13C2207A0.000.01n/a-
TIDL13C2210A0.030.0415:41:30271,100
TIDLOR13C2211A0.120.1216:35:3152,274,700
TISC13C2208A0.000.02n/a-
TISC13C2209A0.070.09n/a-
TISCO13C2210A0.250.2516:29:463,422,800
TOP13C2207A0.000.01n/a-
TOP13C2210A0.080.0816:35:2613,565,600
TOP13C2210B0.150.1516:35:2436,326,300
TOP13C2211A0.340.3416:35:2912,419,900
TOP13P2209A0.310.3116:35:2517,707,200
TQM13C2208A0.160.1616:20:2812,843,500
TQM13C2211A0.400.4016:20:289,451,000
TRUE13C2207A0.000.01n/a-
TRUE13C2207B0.000.01n/a-
TRUE13C2209A0.180.1816:35:306,065,400
TRUE13P2210A0.440.4416:35:295,600,700
TTA13C2207A0.000.02n/a-
TTA13C2208A0.050.0516:29:323,877,300
TTA13C2209A0.020.0315:37:44124,600
TTA13C2211A0.240.2416:35:3028,707,200
TTB13C2207A0.000.01n/a-
TTB13C2210A0.070.0815:14:16900,000
TU13C2207A0.000.01n/a-
TU13C2208A0.000.01n/a-
TU13C2209A0.020.02n/a-
TU13C2210A0.070.0716:35:247,202,300
TU13C2211A0.200.2016:35:309,363,000
TVO13C2208A0.040.09n/a-
TVO13C2212A0.260.2711:58:25792,800
VGI13C2208A0.020.05n/a-
VGI13C2208B0.110.1015:22:526,324,600
VGI13C2210A0.100.1016:35:2712,136,200
WHA13C2207A0.000.02n/a-
WHA13C2209A0.050.07n/a-
WHA13C2211A0.170.1716:35:2928,251,500
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***
Chatbot