โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
             
 
STREAMING PRO
โปรแกรมซื้อขายเรียลไทม์ ทั้งหุ้นและอนุพันธ์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
Mobile Phone Trading
ซื้อ-ขาย ตลาดหุ้น, ตรวจสอบข้อมูล, สถานะ
ผ่านอุปกรณ์มือถือ
 
  
iFIS Internet
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Trading Portfolio
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของท่านกับ เคจีไอ
 
 
ข้อมูล DW
ค้นหา&เปรียบเทียบ DW
โปรแกรมคำนวณ DW
รายงาน DW
ข้อกำหนดสิทธิ DW
Big Lot Summary
หน้าหลัก > ข้อมูล DW > ข้อกำหนดสิทธิ DW
ข้อกำหนดสิทธิ DW
ข้อกำหนดสิทธิ DW บนหุ้นรายตัว
ร่างข้อกำหนดสิทธิส่วนที่ 1&2 (167 KB)
ร่างข้อกำหนดสิทธิส่วนที่ 3 (104 KB)
ข้อกำหนดสิทธิ DW บนดัชนีหลักทรัพย์
ร่างข้อกำหนดสิทธิส่วนที่ 1&2 (165 KB)
ร่างข้อกำหนดสิทธิส่วนที่ 3 (84 KB)
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น
จดหมายแก้ไขข้อกำหนดสิทธิฯ (148 KB)