โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
KGI


กลุ่มเคจีไอก่อตั้งในปี พ.ศ.2531 เราเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีเครือข่ายทั่วภูมิภาคเอเชีย ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพแก่ลูกค้า กลุ่มเคจีไอมีความภูมิใจในการให้บริการที่ซื่อตรงและมืออาชีพ เราได้รับความไว้วางใจในฐานะสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงที่ให้บริการดังกล่าวแก่ลูกค้า

ณ มิถุนายน 2553 กลุ่มเคจีไอมีสินทรัพย์รวมกว่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ และจัดการบริหารสินทรัพย์มากกว่า 3,700 ล้านเหรียญสหรัฐ กลุ่มเคจีไอมีพนักงานมืออาชีพมากกว่า 4,500 คน ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่การตลาด พนักงานวาณิชธนกิจ และนักวิเคราะห์ กว่า 1,500 คน ที่เสริมสร้างทีมให้เป็นสถาบันการเงินในเอเซียที่แข็งแกร่ง

ด้วยการมีสำนักงานในประเทศสำคัญในเอเซีย ได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน และประเทศไทย ส่งผลให้กลุ่มเรามีความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พวกเราสร้างหลักการบริหารงานแบบภูมิภาคที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้สามารถจัดสรรเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเห็นถึงโอกาสในการลงทุนที่ดีขึ้น

กลุ่มเคจีไอมีการให้บริการในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ได้แก่ ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกรรมการจัดการกองทุนรวม ธุรกรรมวาณิชธนกิจ และธุรกรรมการบริหารเงินลงทุนส่วนบุคคล นอกจากนั้น กลุ่มเรายังเป็นผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนต่าง ๆ เช่น ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ และ hybrid products เป็นต้น