หุ้นเข้าออกดัชนี SET50 และ SET100 มีผลอย่างไร

โดย www.thaiwarrant.com -- Dec 18, 2020          ตลาดหลักทรัพย์จะมีประกาศปรับรายชื่อหุ้นเข้าและรายชื่อหุ้นออกจากดัชนีที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ (เช่น SET50, SET100, sSET และ SETHD) ในทุกๆครึ่งปี (สิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม) การเข้าออกของรายชี่อหุ้นตรงนี้มีผลยังไงและนักลงทุนควรทำความเข้าใจโดยสรุปดังนี้

1)  การปรับพอร์ตของกองทุน โดยปกติแล้วหุ้นที่ถูกปรับออกจากดัชนีก็จะมีแรงขายหุ้นตัวนั้นออกมาจากพอร์ตของกองทุน ส่วนหุ้นตัวไหนที่ถูกปรับเข้าดัชนีหุ้นตัวนั้นก็จะมีแรงซื้อหุ้นเข้ากองทุน เพื่อจุดประสงค์ให้กองทุนนั้นที่มีการถือหุ้นลงทุนตามสัดส่วนและรายชื่อหุ้นในดัชนีที่ประกาศออกมาใหม่
 
2)  อย่างไรก็ตามต้องระวังไว้ว่า การให้น้ำหนักและความสำคัญของแต่ละดัชนีนั้นแตกต่างกัน เพราะดัชนีบางอันเป็นที่นิยมในการปรับพอร์ตและใช้อ้างอิงของกองทุน เช่น ดัชนี SET50 เป็นต้น ในขณะที่ดัชนีบางอันอาจไม่ได้เป็นที่นิยมนักในการใช้อ้างอิงของกองทุน

3)  ตัวอย่างเช่นหุ้น A ถูกปรับเข้าดัชนี SET50  และหุ้น B ถูกปรับเข้าดัชนี SETHD หุ้น A ควรจะมีแรงซื้อหุ้นจากการปรับพอร์ตกองทุนมากกว่าหุ้น B เนื่องจาก SET50 เป็นดัชนีที่ใช้อ้างอิงพอร์ตกองทุนที่นิยมที่สุด แม้กระทั่งกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นไทยก็ยังให้ความสำคัญกับ SET50 มากกว่า

4)  สมมติว่ามีกองทุนในประเทศไทยที่ใช้ SET50 เป็นดัชนีอ้างอิงมีขนาดรวมๆกันประมาณ 30,000 ล้านบาท ถ้าหุ้นที่ถูกปรับเข้าและออกรวม SET50 มีประมาณ 3 ตัว คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2.5% ของขนาดกองทุนทั้งหมด เราสามารถประเมินได้ว่ามูลค่าหุ้น 3 ตัวโดยรวมๆที่จะถูกขายออกมาอยู่ที่ 750 ล้านบาทและหุ้น 3 ตัวที่จะถูกซื้อในจำนวนเงินที่เท่ากัน

5)  จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่ายิ่งดัชนีมีความนิยมขนาดไหนผลกระทบ ก็อาจจะมากขึ้นตามปริมาณที่ต้องใช้ในการปรับพอร์ตกองทุน

6)  ถึงแม้ในทางทฤษฎีการปรับพอร์ตควรทำทีเดียวในวันสิ้นเดือน แต่ในทางปฏิบัติอาจจำเป็นต้องทำล่วงหน้าหลายวันถ้าหุ้นตัวนั้นมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ เพื่อลดผลกระทบกับราคาหุ้นในช่วงนั้น

          การปรับเปลี่ยนหุ้นเข้าออกดัชนีที่กล่าวมานี้ สามารถใช้ได้กับดัชนีประเภทอื่นที่มีรอบในการปรับที่แตกต่าง หรือเป็นดัชนีที่จัดทำโดยองค์กรอื่นๆ เช่น ดัชนีในตระกูล MSCI ที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ นักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรจากผลกระทบตรงนี้จำเป็นต้องศึกษาถึงความนิยมของดัชนีนั้นๆก่อนเสมอ
ติดตามบทความการลงทุนต่างๆได้ทาง FB: Thaiwarrant หรือคลิก