หุ้นแม่ขึ้น SP, DW จะขึ้น SP ไหม ?

โดย www.thaiwarrant.com -- Feb 06, 2020
 
 

                ในกรณีที่หุ้นแม่ขึ้นเครื่องหมาย SP (Trading Suspension) ซึ่งหมายถึง การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ จะส่งผลให้หลักทรัพย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น DW หรือ Warrant ที่อ้างอิงกับหุ้นนั้นขึ้น SP ตามด้วย แต่ถ้านักลงทุนต้องการดูราคาของ DW13 ว่ามีมูลค่าเท่าไรตอนที่ DW13 ขึ้น SP อยู่นั้น ก็สามารถดูใน www.thaiwarrant.com ที่ยัง Update ราคาให้อยู่นะคะ
               
         ถัดมามีคำถามต่อว่า แล้วถ้า DW หมดอายุก่อนหุ้นแม่จะปลด SP จะเกิดอะไรขึ้นกับ DW ทั้ง Call และ Put?
ทางโบรกจะหาราคาของหุ้นแม่ เพื่อนำมาคำนวณเงินสดส่วนต่างของ DW โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1.       ถ้าหุ้นแม่กลับมาเทรดภายใน 30 วัน หลังจากวันซื้อขายสุดท้ายของ DW โบรกจะใช้ราคาปิดของวันที่เทรดวันแรกของหุ้นแม่มาคำนวณเงินสดส่วนต่าง
2.       ถ้าหุ้นแม่ไม่กลับมาเทรดภายใน 30 วัน หลังจากวันซื้อขายสุดท้ายของ DW โบรกต้องหาราคายุติธรรมที่จัดทำโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระที่ทางการเห็นชอบ เพื่อหาเงินสดส่วนต่าง
หลังจากนั้นหากคำนวณและมีเงินสดส่วนต่าง ทางโบรกจะทำการจ่ายเงินสดส่วนต่างให้นักลงทุนภายใน 9 วันทำการหลังจากประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี
ติดตามบทความการลงทุนต่างๆได้ทาง FB: Thaiwarrant หรือคลิก
 ออปเ