ข้อดีอะไรบ้าง เมื่อนักลงทุนเลือกเทรด DW13 (ผู้ออก DW อันดับ 1)

โดย www.thaiwarrant.com -- Jun 10, 2021

ข้อมูลรวบรวมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 2 มิ.ย. 2564

ออก DW ตัวใหม่สูงสุด (ทั้งหมด 484 ตัว)
- DW ตัวใหม่ๆ มีข้อดี คือ จะขยับดีกว่าและมูลค่าทางเวลาต่ำกว่า (โดยในการออก DW ใหม่แต่ละครั้งผู้ออก จะมีต้นทุนในการออกที่ค่อนข้างสูง โดย DW13 มีการเตรียมแผนงานและจัดสรรงบลงทุนไว้อย่างเต็มที่)

ออก Put DW สูงสุด (ทั้งหมด 118 ตัว)
- ทำให้นักลงทุนมีทางเลือกในการเก็งกำไรในช่วงตลาดปรับตัวลงทั้งในหุ้นรายตัวและดัชนี (การที่ออก Put DW ต้องมีหุ้นเพื่อชอร์ตในการบริหารความเสี่ยง โดย DW13 เรามีฐานผู้ให้ยืมหุ้นในการชอร์ต ทั้งที่เป็นนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยได้ บล.เคจีไอ เป็น บล. รายแรกที่ได้รับ SBL License จาก ก.ล.ต.) 

มูลค่าการซื้อขายสูงสุด เฉลี่ย 4,538 ล้านบาท / วัน
- เมื่อมีนักลงทุนซื้อขายเป็นจำนวนมาก ทำให้มีสภาพคล่องเยอะขึ้น นักลงทุนจึงไม่ต้องกังวลตอนซื้อขาย และยังอาจซื้อหรือขายได้ราคาที่ดีกว่าตารางราคา เพราะนักลงทุนไม่ได้ซื้อขายกับระบบของผู้ออกเท่านั้น แต่ยังมีออเดอร์ซื้อขายของนักลงทุนท่านอื่นด้วย โดย DW13 มีการลงทุนกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างสูง ปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ครอบคลุมหลักทรัพย์อ้างอิงมากที่สุด ถึง 100 หลักทรัพย์อ้างอิง (ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2564)
- เพื่อครอบคลุมหุ้นอ้างอิงในการเก็งกำไรได้หลากหลายขึ้น  ทั้งหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลาง (ปัจจุบัน SET อนุญาตให้ออก DW ในหุ้นไทยได้แค่หุ้นใน SET100 เท่านั้น)

บทความที่เกี่ยวข้อง : เทรด DW ค่ายไหนดี https://www.thaiwarrant.com/th/knowledge/articlesdetail.asp?id=169