วอลุ่มหุ้นแม่กับวอลุ่ม DW สัมพันธ์กันหรือไม่ ?

โดย www.thaiwarrant.com -- Jul 14, 2020

                นักลงทุนบางท่านที่ซื้อขาย DW เป็นจำนวนมากๆ อาจมีความกังวลว่า ถ้าถือ DW ไว้เยอะๆ จะสามารถขายได้ไหม? ต้องบอกว่าปัจจัยหลัก คือ สภาพคล่องของหุ้นแม่ เพราะสภาพคล่องของหุ้นแม่ก็เป็นเหมือนตัวแทนของสภาพคล่องของ DW เนื่องจากเวลาที่นักลงทุนซื้อ DW ทางผู้ออกจะต้องมีการซื้อหุ้นแม่ สำหรับ Call DW หรือ มีการขายหุ้นแม่ สำหรับ Put DW หรือในทางตรงกันข้ามหากนักลงทุนจะขาย DW ทางผู้ออกก็ต้องขายหุ้นแม่ สำหรับ Call DW หรือ ซื้อหุ้นแม่ สำหรับ Put DW เหมือนกัน
  
                และคำถามต่อมา คือ สภาพคล่องหุ้นแม่ต้องเท่าไร ถ้าเทียบกับ DW ที่ถืออยู่? สำหรับ DW13 เราจะมีฟังก์ชั่นไว้ให้นักลงทุนคำนวณว่า ถ้านักลงทุนซื้อขาย DW จำนวนเท่านี้ ต้องมีการซื้อหรือขายหุ้นแม่จำนวนเท่าไร (ลองใช้ฟังก์ชั่นการคำนวณได้ที่ www.thaiwarrant.com/th/dw/calculator-byul.asp)
  
                สรุปคือ ถ้าสภาพคล่องหุ้นแม่เยอะ ระบบก็จะวาง bid offer ได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ถ้าหุ้นแม่มี Bid offer น้อย Bid offer ของ DW ก็จะน้อยตาม แต่อย่างไรก็ตามนอกจากสภาพคล่องหุ้นแม่ที่มีผลต่อสภาพคล่อง DW แล้วนั้น สิ่งที่สำคัญอีกปัจจัยนึงก็คือ ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ออก เพราะหากนักลงทุนมีการขาย DW แล้ว ถ้าปริมาณที่นักลงทุนขายทันที เยอะกว่าจำนวน Bid ที่ทางผู้ออกวางไว้ ระบบที่ดีและมีเสถียรภาพ จะต้องมีการทยอยซื้อ DW ต่อเนื่อง หากสภาพคล่องของแม่ยังคงอยู่ ดังนั้น ควรเลือก DW ของผู้ออกที่มีเสถียรภาพและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง