การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดหุ้นรายวันที่ต้องระวัง

โดย www.thaiwarrant.com -- Feb 18, 2020


          ในปัจจุบันการเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหุ้นอย่างรวดเร็วผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ทำให้มีข้อมูลในปริมาณมากจนและทำให้การตีความวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างประเด็นที่นักลงทุนต้องระมัดระวังในการวิเคราะห์กัน
          ประเด็นที่สำคัญอันแรกคือการวิเคราะห์ยอดสุทธิซื้อหรือยอดสุทธิขายของต่างชาติทุกๆสิ้นวัน นักลงทุนไม่ควรควรพยายามวิเคราะห์มุมมองตลาดจากข้อมูลนี้ด้วยความถี่รายวัน เช่น วันนี้เห็นยอดขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติสูงมาก ไม่ควรด่วนสรุปว่านักลงทุนต่างชาติมองหุ้นไทยไม่ดี แต่ควรจะรอดูข้อมูลเพิ่มหลายๆวัน เพราะในบางครั้งยอดขายสุทธิของต่างชาติอาจเกิดควบคู่ไปกับยอดซื้อสุทธิสิ้นวันของต่างชาติบนกระดาน TFEX เพราะนักลงทุนต่างชาติขนาดใหญ่หลายแห่งมีใช้กลยุทธ์ Arbitrage ด้วยการ Hedging และเทรดทั้งกระดานหุ้นและTFEX โดยที่ไม่ได้มีมุมมองหุ้นไทยไม่ดี การวิเคราะห์สภาพคล่องไหลเข้าหรือออกของนักลงทุนต่างชาติจำเป็นต้องดูข้อมูล เช่น การเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทและอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร ควบคู่ไปด้วย
          ประเด็นต่อมาเป็นเรื่องการวิเคราะห์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเชื่อว่ามีนักลงทุนรายใหญ่ควบคุมราคาขึ้นลงได้ทำให้นักลงทุนพยายามไปให้ความสำคัญกับลักษณะการวางคำสั่ง Bid และ Offer ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนกระดาน TFEX เพื่อพยายามดูมุมมองของรายใหญ่นั้นว่ามองขึ้นหรือมองลง จริงๆแล้วราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะขยับขึ้นลงไปกับดัชนีหรือราคาหุ้นในกระดานหุ้น การควบคุมหรือผลักดันราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงเป็นไปไม่ได้เลย เช่น ราคาของ S50 Futures จะแกว่งตัวแรงกว่าดัชนี SET50 ในบางครั้งและผันผวนบ้าง แต่ยังไงก็แล้วแต่ราคา S50 Futures ก็จะวิ่งขึ้นลงตามกับดัชนี SET50
          ประเด็นสุดท้ายคือ การวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขาย Single Stock Futures Block-Trade บนความเชื่อว่าเป็นเครื่องมือผลักดันราคาหุ้นของนักลงทุนรายใหญ่ จึงไปให้ความสำคัญกับข้อมูล OI (Open Interest ) ของแต่ละสัญญาอย่างละเอียดทุกๆสิ้นวัน เพื่อพยายามติดตามมุมมองนักลงทุนรายใหญ่ว่ากำลังสนใจหุ้นตัวไหน ความเป็นจริงแล้วปัจจุบันการซื้อขาย SSF Block-Trade นิยมกันในนักลงทุนทั่วไปวงกว้าง ดังนั้น OI ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละวันนั้นเกิดจากมุมมองผสมกันจากนักลงทุนในวงกว้าง จึงยากที่จะใช้เป็นตัวสะท้อนหุ้นที่สนใจของนักลงทุนรายใหญ่ได้อย่างที่หลายๆท่านเข้าใจกัน การวิเคราะห์ OI ควรใช้ในการประเมินหุ้นที่มวลชนกำลังสนใจและใช้ได้โดยดูข้อมูลเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนมากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายวัน
          ถึงแม้การติดตามข้อมูลอย่างละเอียดเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับนักลงทุน แต่ในยุคที่มีการเข้าถึงข้อมูลปริมาณมาก ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน