Indicators ในการวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ

โดย www.thaiwarrant.com -- Jan 18, 2021

          ถึงแม้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะทำให้นักลงทุนเข้าถึงข่าวสารข้อมูลในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีปริมาณมากจนในบางครั้งนักลงทุนไม่สามารถตีความได้อย่างทันทีถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น มีตัวชี้วัดหลายๆอย่างที่นักลงทุนควรนำมาใช้เพื่อช่วยในการตีความว่าข่าวที่ออกมานั้น นักลงทุนส่วนมากมองอย่างไร แทนที่จะพยายามวิเคราะห์ในทันที บทความนี้ได้สรุป Indicator หลักๆที่นักลงทุนต้องรู้จัก  ดังนี้

1)      Dow Jones Futures และ S&P500 Futures เป็น Indicator พื้นฐานที่สุดและมีความสำคัญมากในการสะท้อนอารมณ์หรือผลตอบรับจากนักลงทุนในต่างประเทศกับข่าวสารรอบโลกที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการซื้อขายตลอดเวลาในวันทำการ (รวมทั้งเวลากลางคืนที่อเมริกาหรือกลางวันที่ประเทศไทย) และที่สำคัญตลาด Futures นี้มีสภาพคล่องที่สูงมากซึ่งเกิดจากการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ทำให้เป็นเครื่องมือชี้วัดมุมมองของนักลงทุนได้อย่างดียิ่ง

2)      ดัชนี VIX หรือที่เรียกกันว่าดัชนีชี้วัดความกลัว โดยปกติดัชนี VIX จะไม่ค่อยผันผวน แต่จะผันผวนมากเป็นพิเศษถ้ามีข่าวร้ายที่รุนแรงเข้ามา ดัชนี VIX ยิ่งสูงยิ่งสะท้อนถึงความกังวล ในสถาวะตลาดปกติดัชนี VIX จะไม่สูงเกิน 15 จุด แต่ในอดีตช่วงที่เกิดวิกฤตดัชนี VIX เคยขึ้นไปสูงถึง 20-50 จุด

3)      ดัชนี USD Index  การพิจารณาว่าข่าวสารที่ออกมามีผลกระทบกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนหรือ Fund Flow  นักลงทุนควรพิจารณาค่าเงิน USD เป็นหลัก เพราะการเคลื่อนย้ายของเงินทุนขนาดใหญ่ทั่วโลกจะมีผลกระทบกับค่าเงิน USD เสมอ การใช้ดัชนี USD Index มาเป็นเครื่องชี้วัดทิศทางของค่าเงิน USD ได้เป็นอย่างดี ถ้าดัชนีเพิ่มขึ้นหมายถึงค่าเงิน USD แข็งขึ้นแสดงว่าเงินทุนไหลกลับเข้าไปในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

4)      อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐระยะยาว พันธบัตรสหรัฐระยะยาวที่เป็นที่นิยมในการใช้เป็น Indicator ที่สุดจะเป็น US Government 10-Year Bond ถึงแม้เราจะใช้ Indicator ในข้อ 3 (ดัชนี USD Index) เป็นตัวชี้วัดการไหลกลับของเงินทุนไปที่สกุลเงินดอลลาร์ แต่การดูผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐควบคู่ไป จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเงินไหลกลับไปเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยขนาดไหน หรืออาจจะเป็นแค่การพักเงินระยะสั้นในสกุลเงินสหรัฐ
 
          เครื่องมือข้างต้นสามารถช่วยนักลงทุนในการวิเคราะห์ข่าวสารในต่างประเทศที่เข้ามาได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามนักลงทุนต้องตะหนักไว้เสมอว่าเครื่องมือเหล่านี้เป็นการสะท้อนอารมณ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่ในช่วงเวลาขณะนั้น ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์ตลาดระยะสั้น นักลงทุนยังจำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยตัวเอง เพื่อทำให้เราสามารถปรับแผนกลยุทธ์ในระยะยาวได้
 
 
ติดตามบทความการลงทุนต่างๆได้ทาง FB: Thaiwarrant หรือคลิก